Náhradní banner

Starosta tančí tak, jak mu pískají

8. 8. 2017;

Počasí v minulých dnech v Orlové bylo vyloženě tropické, nudnou atmosféru narušil akorát starosta, který předvedl, na popud Osadního výboru Zimný důl, jak se má politik zachovat. Časy, kdy tento osadní výbor byl vedením města ignorován a jeho tehdejší předseda Radim Lapšanský byl z funkce vykopnut, jsou pryč. Snaha odvolat současného předsedu OV pana Otaševiče byla také. Učitelka Plintová z Kontrolního výboru zastupitelstva osadní výbor kritizovala, teď se může pustit do města, potom jak si přečte níže uvedený zápis. Pustit tak, jako do nepořádku ve služebních cestách do Crikvenice.

Zápis z jednání Osadního výboru Zimný důl - Lazy konaného dne 28.6.2017

Přítomni: Dušan Otaševič, Kateřina Suchnová, Pavel Jež, JIří Koštál, Štefan Juhoš, Tomáš Kuča

Program: Seznámení starosty města s požadavky občanů a problémy v Zimném dole a Lazích.

1. Za jednu z priorit považuje OV vybudování chodníku od bývalé školy směrem k točně Kornas. Velmi žádoucí je chodník od školy k Altenheimu, po komunikaci chodí lidé k obchodu a autobusu. Cesta je v zatáčce, krajnice zarostlé a neudržované.
2. Vyčištění příkopu kolem cesty na ulici V Zimném dole. V příkopu se ještě místy nacházejí nečistoty po budování kanalizace. Příkopy nebyly čištěny mnoho let, pokud někdy vůbec byly. V letošním roce probíhalo kosení trávy z pohledu občanů velmi nekvalitně. Dle mnohých by to obecní koza udělala lépe, levněni a ekologičtěji.
3. Ve velmi špatném stavu je cesta za hřbitovem.
4. Komunikace kolem Becírku je již téměř nesjízdná.
5. Mnohokrát zmiňovaná díra v parkovišti u obřadní síně ještě není opravená.
6. Při výstavbě kanalizace došlo k poškození chodníku a zeleně naproti obřadní síně. Chodili tudy návštěvníci pohřbu k parkovišti, teď chodí po vozovce. Považujeme za potřebné toto opravit.
7. Komunikace K Holotovci pč 2960 a 2970 ( Petřvald) byla poškozena při výstavbě kanalizace ( objízdná trasa). Oprava této komunikace je potřebná.
8. Problémy s parkováním v obytné zóně v Zimném dole a u hřbitovní správy. V zatáčce u hřbitovní správy, i přes zákaz, velmi často parkují vozidla. Jezdí tudy autobus a mnohdy se tam není možné vozidlům ani vyhnout.
9. Jako velmi užitečné a potřebné je vybavení hřiště bývalé školy o prvky dětského hřiště pro malé děti. Rodiče s malými dětmi musí jezdit mimo Orlovou, protože hřiště nemá ani minimální vybavení. OV považuje toto jako jednu z priorit.
10. I přes vybudování parkoviště u hřbitova mnozí návštěvníci parkují v zatáčce před hřbitovem. Navrhujeme přesunout dopravní značku zákaz stání na úroveň vjezdu na parkoviště.
11. Velmi nedostatečné je čištění komunikací, zastávek a točny Kornas. Občané poukazují na skutečnost, že na točně někteří řidiči MHD vymetají nečistovy z autobusu. Nebýt dvou důchodkyň , které bydlí v blízkostí točny a zametají ji , tak je tam již smetiště. Rovněž je potřeba uklidit plochy kolem Becírku a Veverky, které znečišťují někteří občané. Navrhujeme umístění fotopastí.
12. Vozovka po opravě při výstavbě kanalizace se na některých místech propadá. Navrhujeme opravit v rámci záruky.
Dále byly diskutovány dotazy ohledně plochy pod hřbitovem, dotace na kotle ústředního topení, pohyb dětí školního i předškolního věku v dopoledních i večerních hodinách po komunikaci ulice V Zimném dole, stav komunikace od Veverky k točně Kornas a mnoho dalších. OV požaduje po orgánech města projednání a řešení výše uvedených okruhů požadavků a problémů a informaci o tom, v jakém časovém horizontu budou řešeny. Dále požadujeme o zahrnutí oprav a investic do rozpočtu města letošního roku, případně do rozpočtu roku 2018.
V Orlové 28.6.2017 Dušan Otaševič
Dle ročenky města za rok 2015 měly Lazy 96 mužů a 127 žen, celkem tedy 223 obyvatel. Jde o 0.74 % všech občanů (30.287). Je asi dobré, že zbytek části města si nestěžuje tímto způsobem. Kdyby ano, tak 30.064 občanů by podalo 1.618 připomínek. Jistě, jde o nereálný propočet, ale o něčem to svědčí.
Asi o tom, jak město (ne)pečuje o svůj majetek (pozemky, chodníky, komunikace). Jestliže to, co je v zápise OV uvedeno, je pravda, a zřejmě ano, tak můžeme dedukovat, že obdobně je to i na ostatních místech, což není potěšitelné.

Starosta, Tomáš Kuča, pod dojmem tak strašného zanedbání Lazů, se vydal do terénu a nechal se přitom zvěčnit, aby měl důkaz, že si zapisuje do paměti vše to, co je třeba zařídit. V tom Zimném dole.

Občané bděte, jestli tento starostův počin bude k něčemu.

Vzhledem k tomu, že každý má méně a méně času, upravil jsem záznam do zrychlené a černobílé podoby. Mně se nejvíc líbí závěr klipu, kdy starosta zkoumá kanál.
Originál
Článek byl přečten 530×, komentářů (9) nových (9)