Náhradní banner

Jak se bránit šikaně policie

2. 8. 2017;

Dne 1. července 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich („ZOP“), kterým došlo k významnému posunu oproti dosavadní úpravě přestupků a správních deliktů. Změny, které ZOP přinese, budou pozitivní minimálně v tom ohledu, že zjednoduší orientaci v právní úpravě přestupků a umožní například využívat instituty snižující tvrdost zákona doposud užívané pouze v rámci trestního práva.

Kromě "běžných" přestupků, kterých se dopouštějí nezodpovědní občané (kvůli nim máme navíc Městskou policii) je v tomto zákoně změna ustanovení týkajících se právnických osob: bylo zařazeno podrobné vymezení osob, jejichž jednání může způsobit odpovědnost právnické osoby za přestupek. Nově již nelze uložit trest zákazu pobytu, na druhou stranu v ZOP přibyl nový trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku

Vzhledem k tomu, že přestupky v dopravě jsou na denním pořádku, bude vhodné si některé pojmy ozřejmit. Využijte k tomu článek Co znamená novela přestupkového zákona pro řidiče?

Na stejných stránkách pak najdeme vynikající návody, jak se šikanóznímu jednání ze strany obecní policie a příslušných správních orgánů bránit (seriál FSM). Abyste nemuseli ztrácet čas hledáním, a něco by vám uniklo, zde jsou jednotlivé části seřazeny do jednoho bloku s přímými odkazy. Jde o aktualizované znění, s úpravami vztahujícími se na výše uvedený nový přestupkový zákon.

1. Kontrolní kontrola
2.: (Ne)řešení přestupku s policií
3. Nepodání vysvětlení
4. Nezaplacení kauce policajtovi
5. Příkaz a odpor
6. Výzva k úhradě stanovené částky
7. Spis a nahlížení do něj
8.1. Správní řízení – práva účastníka
8.2. Základy správního řízení o přestupku
9. Nahráváme správní orgán, teorie a praxe
10. Zastupování v řízení
11. Orientační dechová zkouška
12. Zimní speciál – povinné ometání auta

Buďme lepší než ti, co nás "chytají".
Článek byl přečten 490×, komentářů (4) nových (4)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik