Náhradní banner

Kdybych byl velitelem orlovských strážníků (V kůži Romana Galii)

1. 8. 2017;

Vážení moji podřízení!

Jistě řada z vás zaznamenala dopis M. Stejskala, ředitele MP Praha, ve kterém vzkázal svým podřízeným, že není s nimi spokojen. Někteří (novináři, činitelé, politici) vzkázali veřejnosti, po přečtení tohoto dopisu, že jde o buzeraci ze strany policejních a městských pořádkových složek, ale já si to nemyslím.

Kdyby tito kritici dopis prostudovali důkladně, pochopili by, že se nejedná o planou buzeraci nikoho nikým, ale o pokyn ředitele strážníkům, aby důsledně vymáhali respektování a dodržování zák. 361/2000Sb. Tento postup policejního ředitele byl nanejvýš chvályhodný - chtěl, kromě jiného, aby byl odstraněn diskomfort pro pěší.

Já i vy, a určitě i někteří občané Orlové vítáme takový pokyn. Týká se sice pražské situace a má za cíl zamezit trvalému ohrožování chodců a zvyšování počtů omezení a zranění, které cyklisté a uživatelé jednostopých nemotorových vozidel způsobují, ale my se můžeme od Pražáků poučit, na tom není nic špatného a můžeme také přitvrdit. Bylo by dobré, kdybychom i my v Orlové přistoupili k něčemu podobnému, i když na jiném úseku.

Být dobrým strážníkem a uplatnit se ve společnosti byl vždy můj sen. Již v roce 2008, když jsem byl ještě čekatelem na funkci velitele, jsem řekl:

„Trápí nás to, že občané nám mnohdy neoznamují různá protiprávní jednání. My jsme si za městskou policii dělali průzkum a zjistili jsme, že považují občané toto oznamování jako zbytečné, protože mají pocit, že samozřejmě městská policie i státní nic nevyřeší. Nicméně bych rád apeloval na občany, aby nám oznamovali tyto věci, protože jsme schopni delegovat na tato místa s vyšším nápadem větší počet strážníků."
zdroj

Vaším velitelem jsem se stal na jaře roku 2015, kdy mne moje milovaná strana (ČSSD) dokázala spolu s hnutím ANO do této funkce jmenovat. A co jsem tehdy sliboval?

„Chci, aby se služba strážníků vrátila více k účelům, pro které byly městské policie zřizovány. V praxi to znamená třeba méně se věnovat špatně zaparkovaným autům, ale spíše pracovat na poli udržování veřejného pořádku. Díky našim dobrým místním znalostem se budeme také daleko více zaměřovat na pohyb a jednání osob, o kterých víme, že zde často páchají trestnou činnost a podobně..."
zdroj

Mezitím jsem se zabýval samozřejmě i jinými, stejně důležitými věcmi, ale být dobrým a ještě lepším strážníkem jsem vždy chtěl. A dotáhl jsem to, vidíte, tak daleko! Kromě řízení městské policie jsem zastupitelem a navíc členem rady města a jsem zodpovědný za mnoho věcí.

Připomenu, že jsme se zabývali kromě běžné práce - pod mým velením - i tak důležitými věcmi, jako je prevence kriminality (vlak proti drogám, drogové testy na základních školách a další).

Podívejte se, jak jsem se zločinností v Orlové zametl, když jsem nastoupil po minulém řediteli Szczurkovi :Finanční vyjádření uložených pokut (uloženo na pokutách v hotovosti i na místě nezaplacených) je takové:
Rok 2014 660.100 Kč
Rok 2015 1.144.000,- Kč
což představuje nárůst o 483 900,- Kč oproti roku 2014. No nejsem dobrý? Skvělý?

Informaci o naši činnosti za rok 2016 jsem přednesl na radě města 1.3.2017, ale přístupná nějaká zpráva o tom na internetu není, ani nevím proč. Asi, aby lidí moc nevěděli, za co bereme tolik peněz. Určitě jsme ale byli ještě lepší než v roce 2015. Je to sice kontraproduktivní, protože tím, jak jsme dobří, měla by čísla klesat a ne růst. Toho si ale málokdo všimne.

Připomenu také, pokud to někdo neví, že v průběhu roku 2016 byla průběžně vyhodnocována bezpečnostní situace v Orlové a Komise pro prevenci kriminality, drogovou problematiku a ostatní sociálně patologické jevy ve spolupráci s dalšími odbory městského úřadu, s bezpečnostními složkami ve městě a dalšími partnery, na jejím základě identifikovala hlavní problémy a následně připravila návrh několika konkrétních projektů, jejichž realizace by mohla pozitivně ovlivnit vývoj bezpečnostní situace v našem městě. Všechny úkony byly realizovány také s ohledem na již schválenou Koncepci prevence kriminality a Akční plány na příslušné období.

My, manažeři prevence kriminality, jak vidíte, jsme se snažili, jak jsme mohli, ale vy, podřízení strážnici, vy jste na své povinnosti někde a někdy kašlali. Protože co se stalo?

Stalo se to, že teď jsme byli zaskočeni situací u Penny Marketu v Porubě. Ptám se, jak je to možné? Vždyť tam máme služebnu!

Ono to opravdu vypadá, že jsme zbyteční. Musel jsem proto nějak z toho vybruslit:

"Jde o to, že ty preventivní programy jsou na delší dobu a my se snažíme dostat zejména k rodičům, protože dítka, která nám konzumují rohlík nebo donut (americká kobliha) v obchodě jsou často obětí. Buď jsou k tomu nabádány nebo to považují za normální, což my rozhodně nebudeme tolerovat".

Trochu jsem to zbagatelizoval, aby si někdo nepomyslel, že se flakáte!

Vážení kolegové podřízení!

Důsledky, že se situace v Porubě tak vyhrotila, si samozřejmě ponese každý z vás individuálně podle toho, jaký stav jsme u konkrétního strážníka zjistili, my vedoucí, já a můj zástupce. Nyní budete každý den hlásit, kolik lidí a kde jste chytli. Budete mezi sebou soutěžit, ani ne tak, kdo udělí víc pokut, ale kdo přinese společnosti víc dobra. Jinak přijdete o odměny nebo rovnou o práci. A jak říká ten ředitel v Praze: Nečinně se procházet po městě můžete ve svém osobním volnu, nikoliv v pracovní směně.

Od 1. září budou stanoveny limity: optimální počet započitatelných činností v přímém výkonu služby. Každý strážník bude hodnocen podle 250 položek za měsíc. Celkové hodnocení strážníka bude ale záviset na tom, jaký bude veřejný pořádek v místě, kde vykonává hlídkovou činnost. Budou stanoveny tři kategorie posuzování (vyhovující, dobrá a velmi dobrá + iniciativní činnost), podle kterých budou stanoveny osobní příplatky.

Jestliže jste si zvykli, že si budete pořád rochnit přitom, jak ve dvojici buzerujete někoho kvůli malému psisku, nebo vyhledáváte špatně zaparkované auto, aniž by toto nějak významně překáželo něčemu, nebo špehujete, kdo kouří na autobusové zastávce a filmujete, když někdo zastavil tam, kde nemá nebo vstoupil na trávník, tak na to zapomeňte.

Standardní položky, které byly, budou hodnoceny i nadále (zásahy v oblasti) např.:

* veřejný pořádek* majetek* občanské soužití* alkohol, toxi, cigarety, mladiství* komunální odpad* zeleň* psi* zákaz stání* zákaz zastavení* zákaz vjezdu* přechod pro chodce* BESIP

Nově se bude hodnotit (s větším bodovým ziskem):

* umravňování nepřizpůsobivých kdekoliv
* chycení nepřizpůsobivého při rušení veřejného pořádku nebo krádeži, předvedení na služebnu podmínkou
* chycení výrostka jakékoliv rasy, jak do něčeho kope, něco rozbijí, řve, bije se, předvedení na služebnu podmínkou
* domluva sprostě mluvícím mladistvým, zvláště dívkám, aby se styděly, když sedí venku před diskotékou a baví se spolu

Papírově výsledky máme, ve skutečnosti však ne, viz tento případ v Porubě.

Protože pořád existují lidé, kteří by nás chtěli zrušit, musíme tomuto tlaku čelit. Chcete si slušně žít? Tak makejte!

Nebo chcete označovat bicykle?
Článek byl přečten 464×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik