Náhradní banner

Orlovský LESOPARK

15. 7. 2017;

Lesopark a jeho zanedbaná místa byla trnem v oku mnohých obyvatel Orlové dlouhé roky. Podle dřívějších vyjádření radnice ale s tímto stavem nešlo nic dělat, mj. proto, že nebyly vyřešeny majetkové vztahy u tamních pozemků.Nyní se situace změnila. Byly zpracované projekty a vypsané veřejné zakázky. Firmy, které v soutěži vyhrály, začaly s realizací.

Mnozí občané Orlové sledovali postup prací a nebyli spokojeni s pomalostí jejich průběhu. Teď se však ORLOVINÁM donesly informace, že práce značně pokročily a pracující odtamtud odjíždějí auty s polskými poznávacími značkami až k večeru. Podle pozorovatelů to vypadá, že na pomoc přišla nějaká firma z Polska. Je to k radosti všem, a také určitě se těší provozovatel Koliby, který měl strach, aby ho a jeho hosty nesežrali komáři, kteří se množí na místě vypuštěného rybníka, nebo tak nějak.

Zajímal jsem se o to, co se vlastně v lesoparku má udělat. Našel jsem několik "projektů", které jsem postupně "prozkoumal".

1) Zpracování projektové dokumentace k akci "Revitalizace lesoparku ve městě Orlová" (1.080. 000 Kč)
2) Revitalizace lesoparku ve městě Orlová
Popis: V rámci stavby bude provedeno vybudování chodníků, oprava stávající komunikace, obnova a doplnění veřejného osvětlení, zřízení nového objektu studánky, demontáž stávajících laviček a odpadkových košů a instalace nového mobiliáře včetně zakotvení do terénu. Předpokládaná hodnota byla v Kč bez DPH 20.324.307 Kč, dle smlouvy cena klesla na 13.450.000 Kč
Pozn.: Stejná firma revitalizuje náměstí
3) Revitalizace lesoparku ve městě Orlová - vodohospodářské úpravy
Popis: V rámci stavby bude provedena úprava koryta stávajících vodních toků převážně přírodními materiály, úprava vodní nádrže u restaurace Koliba a obnova mostku. Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5.958.538,00 Kč, dle smlouvy klesla na 4.982.442 Kč včetně DPH
4) Revitalizace lesoparku ve městě Orlová - koordinátor BOZP 200.000 Kč
5) Lesní hřiště v lesoparku Orlová-Lutyně
Popis: Předmětem realizace projektu je lesní hřiště, které bude umístěno v nově rekonstruovaném lesoparku ve městě Orlová. Hřiště bude přístupné veřejnosti a bude určeno převážně dětem od 5 - 15 let. Lokalita pro umístění se nachází v centrální části lesoparku, hřiště bude přístupné z nově vybudovaných zpevněných cest. Jedná se o skladbu 10 herních prvků, které jsou navrženy s důrazem na různorodost využití a všestranný rozvoj dětí. Celá sestava je koncipována jako trasa, kterou mohou děti procházet, ale zároveň lze jednotlivé herní prvky použít i jednotlivě. Hřiště bude bezobslužné, otevřené veřejnosti, s celoročním využitím podle počasí.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1.063.400,00 Kč, dle smlouvy je cena 1.012.238 Kč včetně DPH

Původní informace o Revitalizaci lesoparku najdete zde a také tady
Článek byl přečten 765×, komentářů (1) nových (1)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik