Náhradní banner

Ze života orlovských komunistů

30. 6. 2017;

Předem upozorňuji, že nejde o nic osobního, nic mi ani M.Koláček ani M.Pustelníková neudělali, ani za tímto článkem není nějaká msta, nikoliv. Jde pouze o subjektivní zjištění, které mne napadlo, když jsem sledoval městský internet.

Od září 2012 v Orlové funguje Komunitní centrum Maják. Byl vybudován s pomocí nějakých dotací, ale teď jeho provoz platí město a stojí to ročně kolem 5 milionů Kč. Maják existuje proto, aby "pomáhal" obyvatelům sociálně vyloučené lokality Orlová - Poruba řešit nejpalčivější problémy, s nimiž se denně potýkají. Toto je opsáno ze stránek města, takže to musí být pravda.
Nevím, jestli byla vypracována nějaká studie, podle které byla Orlová - Poruba zařazena do sociálně vyloučené lokality a kam až sahá. Bydlím v Orlové - Porubě také a možná i já mohu do Majáku chodit. Podle toho, jak jsem některými "hodnocen" rozhodně bych na to měl mít nárok.

Ti, kteří v sociálně vyloučených lokalitách bydlí, musí být něčím typičtí, když se právě po nich takto ty lokality pojmenovaly.

Jde například o: • nedostatečně vzdělané osoby, • dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnané, • lidi s mentálním či fyzickým handicapem, • osoby trpící nějakým druhem závislosti, • osaměle žijící seniory, • imigranty, • příslušníky různě (etnicky, nábožensky, sexuální orientací aj.) definovaných menšin, • lidi, kteří se ocitli v těžké životní situaci, z níž si sami nedokáží pomoci a další.
Sociální vyloučení je často spojeno a projevuje se zejména (nikoli však pouze): • prostorovým vyloučením (jedinci a skupiny postižené sociálním vyloučením často žijí v uzavřených a/nebo izolovaných lokalitách s nízkou úrovní bydlení a nedostatečnou občanskou vybaveností), • symbolickým vyloučením spojeným se stigmatizací (zevšeobecňujícím přisuzováním negativních vlastností) jedinců či skupin, • nízkou mírou vzdělanosti a ztíženou možností tuto nevýhodu překonat, • ztíženým přístupem k legálním formám výdělečné činnosti, závislostí na sociálních dávkách a s tím spojenou materiální chudobou, • rizikovým životním stylem, špatnými hygienickými poměry a s nimi souvisejícím horším zdravotním stavem, • životními strategiemi orientovanými na přítomnost, • uzavřeným ekonomickým systémem vyznačujícím se častým zastavováním majetku a půjčováním peněz na vysoký úrok (lichva a tzv. rychlé půjčky), • větším potenciálem výskytu sociálně patologických jevů (např. alkoholismu, narkomanie či gamblerství) a kriminality (zvýšeným rizikem stát se pachatelem, ale i obětí trestné činnosti), • sníženou sociokulturní kompetencí (např. jazykovou bariérou, nezkušeností či neznalostí vlastních práv a povinností).

Jak dalece je Poruba sociálně vyloučenými lidmi osídlena nevíme, ale víme, že problémy rozhodně tito lidé, kvůli kterým Maják existuje, určitě nemají. Ti orlovští občané, kteří chodí nakupovat do Penny Marketu v Porubě, tedy docela blízko Majáku, si jistě všimli, že není výjimkou, že např. Cikáni, kvůli kterým - zejména - se lokalita stala sociálně vyloučenou - rozhodně nemají nouzi nakupovat (odvážejí nákupy taxíkem, neunesou je), bydlení mají komfortní a takové chodníky (k jejich domům) nemá Orlová nikde jinde. V místě je i sídlo Policie ČR a služebna městských strážníků. Zdá se, že takto se nemají dobře v jiných, nevyloučených, lokalitách.

Proč to všechno uvádím?

V Majáku uspořádali akci Zdravé vaření. Z popisu nevyplývá, kdo vařil a kde (jestli sociálně vyloučeni nebo Potyšová a spol. nebo jídlo bylo dovezeno z Vesny), jenom, co se navařilo.

Zda šlo o akci, která se měla podílet na řešení "nejpálčivějších problémů" pochybuji, akorát pálivý mohl být servírovaný guláš.

Z fotodokumentace tohoto zdravého vaření vyplývá, že šlo spíše o hýření a obžerství s blbnutím dohromady. Jistě se to všem líbilo, bylo to všechno zdarma. I s politickým podtextem.

Potřebných, kvůli kterým Maják je provozován, bylo na akci tak kolem deseti, ostatních, zřejmě zaměstnanců - těch má Maják 14 - zhruba 15. Přítomná ředitelka Sociálních služeb Mgr. Dr. Renata Potyšová Bc., pod kterou Maják spadá, jedla také, podobně jako ředitelka Domova Vesna, Ing. Mgr. Martina Šilhárová, MBA. (Mám slíbeno, že se do Vesny nedostanu).

Účastníky této jistě zajímavé akce doplnili i dva zástupci komunistů, zastupitelé města, Marie Pustelníková a Miroslav Koláček. Pokud byli někým (?) na tuto akci delegováni, menší bída, pokud však byli pozváni, tak si doplňte, proč.

V každém případě jde o šaškárnu, výsměch ostatním. Bohužel, v Orlové právě díky těm, co se na takových akcích podílejí, spějeme k destrukci. Ale jak vidíme, komunistům na jejich budoucnosti dost záleží.

Slovy Andreje Babiše: prasárna!Kdyby se nenechali fotit, nevědělo by se o radovánkách vyvolených. Hanba jim!

Vzkaz mudrlantům: rozumím, že tomu nerozumíte.
Článek byl přečten 614×, komentářů (4) nových (4)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik