Náhradní banner

Orloviny našly nového HRDINU

13. 6. 2017;

V souvislostí s radostí Cibulkové, která vytvořila oslavný článek na téma ukončení archeologických prací v místě, kde bylo náměstí, je třeba připomenout hrdinský počin, dnes už pomalu zapomenutého Radima Lapšanského. Tento aktivista, známý tím, že obětuje svůj volný čas (zdravotní problémy a na to navazující renta mu dovolují starat se o blaho občanů ) boji proti nešvarům, které nás obklopují. Radim Lapšanský dosáhl, svým tvrdým a nekompromisním ekologickým postojem, že betonový krunýř náměstí byl rozbit se zpožděním 10 let. Těchto 10 let mohly veverky, rorýsi, brouci, pavouci (nemám v tom tak jasno, jako měl Alfred Brehm) bezproblémově tento prostor užívat. Tento čas pro ně skončil a nikdy se již nevrátí!

Radim Lapšanský byl v tomto konkrétním případě nakonec poražen, ale to neznamenalo, že složil zbraně ekologického občana. To, co o takových, jako on (Dotčená veřejnost) prohlašují jejich nepřátelé, ho nezastaví. I když proti němu stojí i president: "Sebrání řidičáků je mírnější varianta, ale navrhoval bych krutější v podobě vytvoření rezervace pro tyto zelené aktivisty. Rezervaci by tvořila divočina bez elektřiny, kanalizace a vodovodu. Kdyby si chtěli zatopit, museli by pokácet strom. A my bychom pořádali do této rezervace exkurze, abychom zjistili, jak se chovají lidé, kteří dokázali otravovat život všem ostatním normálním lidem."

V současné době se "řeší" omezení občanských práv v aktuální podobě novely stavebního zákona. Informace najdete zde. Jak to dopadne, uvidíme. Zatím ale kuňkání (omlouvám se za případný pejorativní výklad, ale jde o zdůraznění sepjetí přírody s negativní lidskou činností) Radima Lapšanského je slyšet a zabývá se jim hodně institucí. Pojďme tedy z obecného ke konkrétnímu.

Byl oznámen záměr "Výroba stavebních hmot a výrobků Sypké hmoty s.r.o.". Místo: bývalý areál VOKD v Orlové, u benzinové pumpy, Lazecká, Orlová - Město.
Předmětem záměru je využití části pozemku stávajícího průmyslového areálu na pozemku parc. č. 4153 v k. ú. Orlová k dočasnému skladování odpadu a materiálu určenému ke zpracování na výstupní produkty, kterými budou stavební hmoty nebo výrobky. Zpracování bude prováděno mobilním drticím zařízením včetně třídiče. Drcení a třídění bude prováděno v předpokládaném rozsahu 1 – 3 dny v měsíci. Stavební odpad a materiál (vstup) bude soustřeďován na zpevněné ploše do naplnění optimálního množství, kterým je cca 1 500 t materiálu, poté bude vstup podrcen, roztříděn a expedován k dalšímu využití.

Jako ostříž se Radim Lapšanský vrhl na novou kořist. Co když jde o něco špatného?

Celkovou dokumentaci najdete zde a připomínky Orlováka (nesouhlasné stanovisko) najdete na stranách 8 až 11.

Radimu Lapšanskému patří uznání, že nesvlékl kůži a neodešel do ústraní, ačkoliv bydlí v Ostravě. Orlovské prostředí se zřejmě stalo jeho srdeční záležitosti.

Představte si, že to není jenom tak, podat k nějakému řízení připomínky (v tomto případě je jich myslím 13) a nevypadat jako blbec. Třeba takoví orlovští radní by to nesvedli. Ani nejchytřejší z nich - Petr Hrdina. Začalo se o něm prý povídat, že ho ze šachty vyhodí, takže potřebuje nějaké dobře placené místo. A být takovým starostou by se mu určitě hodilo. Akorát je tu jedna překážka: Kasaj. Ten by také potřeboval peníze, ale soupeřit s Hrdinou nechce - stačí mu domluvit se s Jenčmionkovou (při boji o funkce) a Hrdinu odsunout. To jsou však spekulace, vraťme se však raději k R.Lapšanskému: ČEST JEHO PRÁCI!

Poznámka: Po prostudování pravidel by snad možno bylo Radima Lapšanského navrhnout na nějaké významné ocenění (např. za rozvoj města). Co není, to může být! Na příští schůzi Zasloužilých navrhovačů čestného občanství se pokusíme takový návrh zařadit do programu.
Článek byl přečten 796×, komentářů (2) nových (2)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik