Náhradní banner

Chvála Kontrolnímu výboru, Gondekovi a Ing. Hrádkovi zvlášť!

12. 6. 2017;

ředitelé škol Paloncy a Novák v akci

Příští pondělí (19.6.2017) se koná další zastupitelstvo. Program a materiály.

Obvyklý nezájem veřejnosti, který se určitě dostaví i tentokrát, je pochopitelný: "obyčejný" občan nemá důvod studovat to, co zastupitelstvo projednává (i když jde o občana inteligentního a vzdělaného), protože počínajíce usneseními ze schůzí rady města (bez důvodových zpráv se jedná o panoptikum kuriozit) a končíce neinformováním o ničem (kromě o opékání párků). Život v Orlové je radostný, v době deště trochu blátivý, ale neprší pořád, takže přeskakovat kaluže není zase tak velký problém.

Přes tento pochopitelný nezájem (číst několikastránkové elaboráty se chce málokomu) doporučuji všimnout si několika opravdu zajímavých (a důležitých) fragmentů orlovského života.

Po krachu a totálním neúspěchu (na minulém mimořádném zastupitelstvu) místostarostky Ječmionkové, v případě pokusu o schválení převedení 3 soukromých školek pod městkou správu, se bude konat opakace. Kvalitu předkládaných, zřejmě již správně upravených materiálů, prověří určitě mj. i Mgr. Sliwka, který bude zárukou, že je vše v pořádku. Ten, který "zavinil" nepřijetí navrhovaného Jenčmionkovou usnesení, ved. právního odboru města Mg. Brňovjak, je cílem všelijakých sprostých pomluv. Od koho to pochází, dá se dovtípit.

Do jedné z těch soukromých školek, která zmizí, dávají své potomky Klčo a Galia. Kdoví, jestli nakonec TO, neupekli ti dva spolu s Petrou dohromady, někde v bytě. V době, kdy se provalují všelijaké informace z nejvyšších míst, by to ani nebylo divné. Mějte oči otevřené a pozorujte, třeba nějaké věci vyplavou na povrch. Jako třeba to, že Klčo do budoucna starostou nechce být, protože by měl málo peněz. Měsíčně totiž potřebuje aspoň 120.000 Kč. O Klčovi bude ještě dále.

Z dalších programových bodů jednání zastupitelstva stojí za povšimnutí nepřestávající aktivity hokejového klubu. Za vším stojí velice schopný president Daniel Marosz, který, jak o něm neinformovaně kolují zvěsti, bere měsíčně 60.000 Kč z peněz, které mu dává město. To je určitě pomluva a závist.

Marosz tentokrát požaduje:

1. Odkoupení technického zhodnocení VIP prostorů na ZS (za 390.000 Kč)
2. navýšení neinvestiční dotace na rok 2017 pro mužskou kategorii ve výši 430.000 Kč, v tom
• asistent trenéra +50.000 Kč
• navýšení nákladů na výzbroj pro hráče +300.000 Kč
• rozhodčí +20.000 Kč
• dopravné na utkání +60.000 Kč.
3. navýšení neinvestiční dotace na rok 2017 nově vznikající tým staršího dorostu ve výši 340.000 Kč, v tom
• 2x trenér +100.000 Kč
• navýšení nákladů na výzbroj pro hráče +90.000 Kč
• náklady na domácí utkání +60.000 Kč
• dopravné na utkání +90.000 Kč.

Jak se ví, HC v minulosti švindloval, tak teď je vše městem kontrolováno (např. faktury, které Marosz přinese - pozn.: jedna hokejka stojí, myslím, kolem 2.000 Kč), ale peněz by to chtělo více.

O tom, jak si vede Městský sportovní klub je poněkud ticho, kromě toho, že půl Orlové je polepeno plakáty s judisty ve školkách. Ale pozor, placeni městem ředitelé dvou základních škol v tomto směru makají! A co bylo záměrem MSK? Někde to pohledám.

Naprosto bombovým (výbušným) materiálem se mi jeví některá stanoviska k Doporučení Kontrolního výboru Zastupitelstva města Orlová předložená na 18. zasedání zastupitelstva města dne 12. 12. 2016. Zastupitelstvo tehdy uložilo Radě města Orlová projednat 16 takových doporučení. Mne zaujaly nejvíce tyto věci (koncentrace):

* "Revitalizace Zimovůdky". Ukazuje se, že tento mega projekt, který vznikl za přispění švýcarských přátel, jde do kytek. V době, kdy se do něho sypaly peníze, protestoval proti (určitým způsobem) mj. i nynější "kontrolor" Ing. Jan Hrádek. Nynější vysvětlení "úředníků" drží linii, jakoby se nic nestalo. Žádné pochybení a poukázání na toho, kdo to byl, kdo nereálný záměr prosadil. To, co se ví teď, vědělo se již předtím.

* "Zajistit vybudování překladiště komunálního odpadu na území města Orlová." V roce 2016 zajistilo SMO zpracování koncepční studie na vybudování překládací stanice na komunální odpady, situované do areálu SMO (ul. Okružní) na místě stávajícího sběrného dvora. Zařízení by umožnilo odpad přeložit do velkokapacitních kontejnerů nebo velkokapacitních vozidel. Celé to mělo stát 20 mil, ale nenašla se dotace, takže konec. Není to první případ, kdy se vyhodí peníze za projekty, záměry a studie, aby se pak vše uložilo k ledu. Že by se mělo postupovat opačně? Kdepak, za peníze Vaňka a Klča to nebylo.

* "Zajistit přípravu potřebného prostoru vhodného pro vybudování dotřiďovací linky separace komunálního odpadu u SMO". Management SMO si nechal zpracovat další studii, avšak zvažovaný záměr výstavby vlastního třídícího zařízení pro město Orlovou nebyl vyhodnocen jako smysluplný.

Je velice pozoruhodné, že na tyto "aktivity" SMO akcionář (zbytek radních po Klčovi) vždy zatleskal a zakřičel si Hurrrá! Jestli jde o mrhání peněz bude zjišťovat policie (jen co se připraví trestní oznámení). Jinak se tomu říká "péče řádného hospodáře".

Tučnými písmeny: Je to poprvé, co někdo zcela otevřeně kritizuje SMO! Otázka: Jak je to možné? Vykřičník: BRAVO!

Mimořádné pozornosti jsem věnoval zprávě Kontrolního výboru zastupitelstva nazvané Závěry z provedené "Kontroly služebních cest do zahraničí v období 2015 - 2016".

Kontrolní výbor, který jsem kritizoval a na který jsem se přímo obrátil s žádostí, aby "donutil" radu zveřejňovat důvodové zprávy, když ne celé, tak aby se aspoň z názvu dalo poznat, o čem se jednalo, musím teď POCHVÁLIT ! Jmenovitě pana Gondka a (opět) Ing. Hrádka.

Zápis z provedené kontroly je podrobný, zpracován výstižně a ukazuje na neskutečný NEPOŘÁDEK (po našemu bordel), který na městě je. Škoda, že závěry se týkají pouze přepracování směrnic, nikoliv potrestání některých zodpovědných osob, které stav tolerují a nevadí jim to. Dejte si tu práci a čtěte materiál 2.23.
Odkazuji také na mé dřívější poznatky, např. zde, nebo tady anebo ještě tu.

KV se také zabýval případem „Prošetření causy Mgr. Dana Tichá ca město Orlová“, který zřejmě ještě není dokončen. Jde o několik desítek tisíc, které městu prohrál v soudní při Kuča senior, ten, který podrazil Michalíka (kamaráda od školky), aby se sám stal starostou.

Ke Zprávě o odstraňování nedostatků dle forenzního auditu se (možná) vyjádřím zvlášť.

Lidé bděte!!!!
Článek byl přečten 676×, komentářů (4) nových (4)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik