Náhradní banner

Odtajnění záhady Babišových příznivců

16. 5. 2017;

vytvořeno s pomocí chytrého GOOGLu

Značná část fenoménů, jevů a procesů na Zemi se řídí statistickými zákony. Tyto jevy a procesy se kvalitativně dají popsat určitými veličinami a tyto veličiny se pak kvantitativně dají vyjádřit více-méně přesnými jednotkami. A tak každý lidský jedinec se dá popsat nejen výškou a hmotností, ale i inteligencí, která se dá vyjádřit například inteligenčním kvocientem.

Geniální matematik Gauss u před více než dvěma sty lety objevil statistické zákonitosti, které popsal známou křivkou, která je po něm pojmenována. Má tvar jakéhosi zvonu a dává do souvislosti určitý jev s četností jeho výskytu. Například – v grafickém znázornění inteligence jisté populace se na vodorovnou osu vynáší inteligenční kvocient a na svislou osu jeho četnost v procentech.Gaussova křivka pak může být různě vysoká, různě plochá, různě strmá a může být i nesymetrická, tedy nakloněná na některou stranu. U naprosté většiny jevů a procesů pak platí, že četnost extrémních hodnot, ať už malých nebo velkých, se minimální a největší četnosti kumulují kolem jakéhosi středu - průměru. A takovouto křivkou lze popsat i inteligenci celé naší populace!

V každé populaci je jisté velmi malé procento lidí s inteligencí minimální, přes lidi poněkud pomalejšího vnímání roste četnost lidí s inteligencí průměrnou, kterých je nejvíce, a po kulminaci opět četnost lidí s inteligencí nadprůměrnou klesá, přičemž géniů je opět jen nepatrné procento, spíše jeho zlomky.

Když vezmeme průzkumy, které říkají, že statisticky by Babiše volilo premiérem (nebo prostě stojí za ním) kolem 40 % obyvatelstva, tak právě podle Gaussovy křivky si lze tento jev vysvětlit.

Když dle výše uvedeného obrázku sečteme velmi hloupé (2,1%), hloupé (13,6%) a část podprůměrných (např. 25,5% z celku) tak dostaneme číslo 41,2 %. Nějaké odchýlky jsou samozřejmě možné.

Takže se nedivte a vy chytřejší, choďte k volbám!
Článek byl přečten 496×, komentářů (4) nových (4)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik