Náhradní banner

Jak se nám v Orlové žije (I)

25. 4. 2017;

O odtahování vozidel (za lidové ceny)

Rada ho schválila 19.4.2017, na úřední desce bylo vyvěšeno 24.4.2017, účinnost nabude 9.5.2017:

Nařízení města Orlová č.1/2017, o maximálních cenách za nucené odtahy silničních vozidel a za střežení odtažených silničních vozidel na území města Orlové.

(Podobné nařízení z roku 2015 se ruší a mění se na nové s "lepšími" tarify", kdo chce, může hledat 10 rozdílů).

Město, i když se vyznačuje "brilantními" administrativnímu rošádami (viz zřízení Odboru městských financí a školství), v tomto případě zůstalo na půl cesty.
Nařízení je polovičaté a určitým způsobem, ne-li zmatečné, tak v určitém směru nedostatečné. Ovšem co se týče popisu úkonů, které odtahová služba "provede", když je viník odchycen, je tato "převýchova řidičů" vypracována na vynikající úrovni.

Nechci být chytřejší než ten poslední schvalovatel Nařízení, ale ve vyjmenovaných úkonech mohlo ještě být:

1. zpětný odtah (případné přitažení vozidla zpět), dvojitý
použije se třeba,
* když odtažení vozidla bylo protiprávní
* když nebude vhodné místo v bezprostředním okolí viditelné z místa, odkud bylo silniční vozidlo odtaženo
* když vozidlo bylo odstraněno kvůli čištění a majitel (řidič) auta netušil, že ta jeho ulice se bude čistit a odjede mimo město na delší dobu (dovolená, služební cesta) a auto mu bylo odtaženo - mohl by existovat Harmonogram čištění ulic (jako plán svozu odpadu).
2. Dále v nařízení by mohlo být také uvedeno, kde lze odtažené auto vyzvednout (že v Orlové vše dělá SMO možná ještě všichni neví, třeba cizinci nebo emigranti)
3. Jak se řidič (majitel) auta dozví, že mu nebylo ukradeno, ale odtaženo.
4. Jak se řidič (majitel) auta dozví, jak lze poplatek za odtah vozidla uhradit a komu.
5. Jaký je postup při výdeji vozidla, zvlášť mimo pracovní dny a za výdej vozidla v době od 22:00 do 6:00 hod.
6. Co se stane v případě nezaplacení částky za odtah vozidla.

V každém případě ceny jsou mastné a pravděpodobně žádná diskuse se strážníkem k ničemu nepovede. Už jenom proto, že ONI, jako veřejní funkcionáři, MAJÍ VŽDY PRAVDU. (To není myšleno pejorativně, prosím! Řidiči jsou opravdu, někteří, bezohlední.)

Pokud se vyskytne případ, že by přece jen evidentně se strážník dopustil pochybení, není možné to dokázat, protože ONI vždy budou aspoň dva. Jedině, že by velitel Galia, "bye the way", kromě preventivních úkonů v oblasti drog, sehnal pro své podřízené informační systém, který by umožňoval, aby městští strážníci nosili minikamery na svých uniformách. Jejich záznamy by sloužily jako důkazní materiály, které by chránily nejen občany, ale také je samotné. Strážníci by je zapínali při komunikaci s občany. Tento způsob konání dobra (v neprospěch živlů) je však dost ošemetný, neboť možná (opakuji možná), by strážníky leckdy usvědčil z nekompetentnosti.
Článek byl přečten 783×, názory na článek zatím nejsou.