Náhradní banner

Velikášství zastupitele Chlubny podlehli i rozumní lidé

23. 4. 2017;

Toto čtení je o malosti velkých (stavbou těla) politiků

Napřed několik vět, v době, kdy za několik dní si budeme připomínat DEN VÍTĚZSTVÍ.

Na zvěrstva druhé světové války, které páchali nacisté, nesmíme zapomenout.
Je třeba vyjádřit vděk všem, kteří bojovali za svobodu jiných, za naši svobodu.
Nesmíme zapomenout na ty, na kterých byl spáchán válečný zločin nacistickými komandy, ani na ty, kteří se proti fašistům postavili.
Každý obyvatel této země v sobě musí probudit skutečné a poctivé vlastenectví a musí si vážit hrdinů.
Prezident Masaryk řekl: ‚Národ, který si neváží svých hrdinů, je bude brzy potřebovat‘.

Je tragikomické, že zrovna začátkem dubna (10.4.2017) zastupitelstvo města Orlová se odmítlo zabývat možností změny pravidel, dle kterých město uděluje čestné občanství. Návrh se týkal hrdiny druhé světové války, který bojoval proti nacistům v řadách RAF. Dle pravidel města Orlová "případ" přijde na řadu v říjnu 2017 a NEJDE udělat výjimku!!!!!

Orlová, prostřednictvím zvolených zástupců občanů, nevyužila možnost oslavit výročí ukončení války poctou tomu, kdo se také o tento konec zasloužil. Postupem zastupitelů, že se tak nedůstojně zachovali, jsme byli dost zaskočeni.

HANBA JIM! ZASTUPITELŮM!

Podali jsme na město návrh, aby bylo uděleno čestné občanství plukovníkovi Zbyšku Nečasovi. Nenapadlo nás v té chvíli, že zrovna v Orlové se vzedme neochota tří desítek zastupitelů (a jednoho starosty) se tímto návrhem zabývat. Nešlo o nic, z čeho bychom osobně profitovali, nežádali jsme o finanční ani jinou dotaci, nikoho jsme nežádali zvýhodňovat. Šlo nám pouze o to, že někde (i když daleko) žije člověk, který se v Orlové narodil a který se podílel na protifašistickém boji.

Pro formulářové potřeby města jsme se spojili s velvyslanectvím v Londýně a zjistili na plk.Nečase kontakt, abychom ho o našem návrhu mohli informovat a zeptat se ho, zda s ním souhlasí.

Město nám sdělilo, že návrh projedná zastupitelstvo v říjnu 2017, podle pravidel.

Zdálo se nám, že takový přístup je zcela formalistický a úřednický a necitlivý, a to nejen s ohledem na věk plk. Nečase (96 let). Obrátil jsem se proto na starostu T.Kuču, aby zastupitelstvo náš návrh projednalo dříve, hned 10.4.2017. Dopis starostovi jsem v kopii poslal ostatním 30 (slovy: třiceti) zastupitelům.

Očekával jsem, že mi starosta odpoví, třeba zatelefonuje, pošle e-mail apod. Nestalo se tak, poslal jsem mu proto "upomínku":

Vážený pane starosto,
minulý týden ( 6.4.2017) jsem Vám zaslal dopis ohledně návrhu udělení čestného občanství pro plukovníka Zbyška Nečase. Zastupitelstvo se konalo 10.4.2017.
Vzhledem k tomu, že jsem z Vaší strany neobdržel odpověď, jak moje žádost dopadla (aby nemusel být dodržen termín projednání v říjnu), upomínám se o zaslání pro mne potřebné informace.
Chci plukovníkovi Nečasovi telefonovat a informovat ho, jak se věci mají, neboť považuji za slušné mu to sdělit.
Je mi líto pane starosto, že to, že jsem se na Vás s důvěrou, jako na nejvyššího zástupce samosprávy obrátil, ignorujete.
Zřejmě, v tom lepším případě, se hodláte k vysvětlení své neodpovědi vzít si na pomoc nějakou berličku, nejlépe ze zákona o obcích, jak se s občany vybavovat. A to nemluvím o tom, že máte dost velký podpůrný manažment, který by vše zařídil, pokud byste chtěl.
Udělit čestné občanství není věc, s kterou se setkáváme běžně. Mlčel bych, kdyby nešlo o osobu, která - zatím bohudík - i ve věku 96 let se může pyšnit dobrým zdravím.
S pozdravem
Waldemar Danělišyn, občan
13.4.2017

Další dny (v tom Velikonoce) uplynuly, starosta mlčel. Ve čtvrtek 20.4.2017 jsem požádal o zvukový záznam ze zastupitelstva a teprve jeho poslechem jsem se konečně dozvěděl, jak se věci mají.
Pan starosta se zastupitelů na to, co s tím dopisem Danělišyna, zeptal (ke konci jednání) takto.

Na to se přihlásil zastupitel Chlubna Miroslav, ten, který si před jméno připojuje titul Mgr. a s pomocí starosty, snahu vybočit z pravidel potopil.

S tím, že zastupitelé nepřekročili svůj stín a nepřetrhli podivný kruh pravidel, o kterých většina, troufáme si říct, nemá ani teď zdání, a které byly "zpracovány" vlastně kvůli nám (když jsme navrhli za čestného občana prof. Stanislava Kolíbala), je třeba se reálně smířit. Je nám to ovšem líto, proč se tak zastupitelé zachovali.

Nedá se však přejít mlčením způsob, s jakým zastupitelé k žádosti, s kterou jsem se na starostu obrátil, přistoupili. Zeptal jsem se pár lidí, jak by oni - v případě, že by byli politiky - postupovali. Odpověď zněla: okamžitě byschom se svolali a vše urychleně projednali a návrh podpořili.

A teď tomu, co jste slyšeli: pan Chlubna nás obvinil z vydírání.

Pokud středoškolský učitel přizná, že nezná hrdiny, kteří bojovali i za jeho právo na svobodu (hloupého) projevu, a obviní mírumilovnou iniciativu za udělení čestného občanství z vydírání, tak tedy gratulujeme Nezávislým za úžasný příspěvek, kterým se chtějí vetřít do leadershipu (vůdcovství) města. Že se svorně shodly na jeho (Chlubny) burcování i takové protipóly jako KDU-ČSL a KSČM, nás nepřekvapuje. Že zastupitelům nedochází urgentnost tohoto vyznamenání, nás taky nepřekvapuje, a už vůbec ne arogantní a hloupé zvolání, abychom navrhli změny. To jsme pane Chlubno právě učinili, chápeme však, že vy potřebujete vše zadministrovat a vepsat do tabulky. Chápeme, že buzerovat je vaše poslání!

Něco se ti nelíbí, OBČANE? Tak dělej, navrhuj, my tady jenom sedíme na svých zadcích, hlasujeme o dotacích pro své spolky a zájmové skupiny, o TEBE, uvědom si to, vůbec nejde!!! Sedět na židli a mačkat hlasovací zařízení jsou vysoce náročné činnosti, tak k čemu jsou ty tvé poznámky k čestným občanům? A vůbec, na co mu (Nečasovi) budeme dávat čestné občanství, proč? Stejně z toho (nám) nic nekápne.

Vše dost trapné a bez úrovně.

Je nám fakt líto těchto ubožáků, kteří si kvůli své patologické chuti do nás kopnout vybrali právě tento neutrální apolitický návrh. Jejich králem však není Chlubna (omlouváme se, ale najdeme pro něho lepší pozici, třeba obecního klauna), ale starosta města, Tomáš Kuča, který nejen nebyl schopen odpovědět na prostý e-mailový dotaz, ale za to, že jako nejvyšší zvolený zástupce občanů nenavrhl úmyslně tento požadavek do řádného programu jednání, nechal ho projednat a nenechal o něm hlasovat. Měnit usnesení zastupitelstva není žádný zločin ani nic mimořádného, stačí chtít.

Připomeňme si v této souvislostí servilnost starosty týkající se jeho stranické kolegyně Trojákové, která, když si postěžovala na svoje životní podmínky, tak se ji dostalo solidního vlezení do zadnice.

Náš tip (návrh, o kterém nemusíte hlasovat): Projeďte se někdy kolem Olmovce, třeba tam potkáte o víkendu upoceného pana starostu, jak skládá zámkovou dlažbu pro budoucí generace. Trojákových.

To, že si pan Tomáš Kuča neodpustil, aby mne zesměšnil, když použil z mého dopisu slova "váhou své funkce", která vytrhl z pasáže: Apeluji, pane starosto, na Váš zdravý rozum a logiku a žádám Vás, abyste váhou své funkce a postavení navrhl již teď, 10.4.2017 zastupitelstvu, aby tato pravidla byla pozměněna, vypuštěn z nich termín podání a projednání a aby návrh byl projednán) mne nepřekvapilo.

Ano, takto se chová starosta: místo solidního jednání srandičky před "ctěnými zastupiteli", úředníky a veřejností. K čemu mu je to dobré? Asi ukazuje, jak umí ignorovat někoho, kdo není z "jeho party".

Nevím, jestli v tom momentě, když se tak radostně křenil, měl na krku řetěz (závěsný odznak) starosty, který by měl upozornit, že zasedání zastupitelstva není estráda, ale významná akce, na které by neměl šaškovat.
Pozn.: Starostovi může vše projít, protože má "kámoše", kteří ho do latě nepostaví. A ten zbytek jen přihlíží, jak se trapně předvádí. Nikomu samozřejmě nevadí, že úroveň chování orlovských politiků rychle klesá ke dnu.

Ne, nejsme uraženi a nekopeme zlostí kolem sebe. Nejsme ani zklamání, protože jsme si již nesčetněkrát ověřili, že v Orlové o městě rozhodují nekompetentní lidé.
I osobám bez středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání, ale s kreditem pozitivních mravních vlastností, by taková informace o každém, kdo se v Orlové narodil a patří mezi hrdiny II. světové války, stačila k tomu, aby nějakým způsobem se takovému člověku poklonili a vzdali mu čest, nemluvě o tom, že by v žádném případě neodmítli se na případném slavnostním aktu podílet a pokud by se na ně někdo obrátil, aby pomohli, považovali by to za čest a vyznamenání. Bohužel, takto se neuměli zachovat významní orlovští občané - zastupitelé. Bez výjimky jich je 31.

pozn.: Kdo nebyl v sále, když nás Chlubna urážel, není důležité, nepřítomni se mohli k problému vyjádřit, způsob, pokud by chtěli, by si určitě našli. My jsme je všechny hodili do stejného pytle.

Nikdo z těchto osob, o kterých si možná ještě někdo naivně myslí, že mají na to, aby rozumně (v zastoupení občanů) rozhodovaly, nenašla v sobě dost odvahy, aby se zeptala svého svědomí, zda to, že se zachovala tak malicherně, jim dá spát.

Nedokázali se, naši ctihodní zastupitelé, vcítit do této situace, protože postrádají v sobě schopnost a dovednost rozlišovat a konat dobro (pro někoho jiného). A tak (kromě Chlubny) mlčeli.

Po vystoupení Chlubny, zachovali se zastupitelé jako ovce, které následují svého kozla. Kuča přitom neumětelsky nedokázal konfrontovat Chlubnu s jinou možností, kterou zastupitelstvo, bez ztráty soudnosti, mohlo zvolit. Naopak, všichni se přiklonili k destruktivnímu nápadu Chlubny. Nedokázali o věci veřejně diskutovat a zdůvodnit své rozhodnutí. Bylo by to přece vhodné potom, když každý z nich obdržel na vědomí žádost, která byla adresována starostovi. Místo toho přijali Chlubnův opravdu ubohý projev jako doktrínu. Chlubna dokázal přimět ostatní k emocionálnímu rozhodnutí a nikdo se neodvážil protestovat.

HANBA!

Musí se uznat, že pan Miroslav Chlubna se v roli kozla - zahradníka osvědčil. Škoda jen, že mu to, v tomto případě, prošlo tak lehce. Přitom titíž zastupitelé (aspoň většina) odmítli na stejném zastupitelstvu (i v minulosti) souhlasit s jeho jinými návrhy. Proč souhlasili tentokrát?

U Chlubny, který, jak jsme se již zmínili, neví a nerespektuje protifašistický odboj, nemůžeme hovořit o vzdělání, i když dosáhl titulu magistr. Můžeme sice říci, že Chlubna "má vzdělání", ale zároveň to vypadá, jako by mu k ničemu nebylo, jako by ho nezasáhlo, jako by i přes svůj titul nepřemýšlel. Vidí okolo sebe, ale nerozumí tomu, co vidí. Projevila se u něho zásadní neschopnost posoudit relevanci (závažnost) věcí, událostí.
Pan zastupitel Chlubna - ve svém proslovu - řekl: "nesouhlasíme se změnou, myslíme si, že i občan může dát návrh na změnu, i ten občan tady může přijít, můžeme se o tom pobavit".

Kromě podivné slovní konstrukce, kterou reagoval na jednoduchou žádost, navíc pan študovaný, nepochopil, že e-mail, který obdržel, byl právě takovým návrhem na změnu pravidel. Možná by jeho chápání spravil a vylepšil nějaký kurz (např.Jak snadno a rychle může zastupitel pochopit návrhy občanů).

Nicméně připomínku Velkého Manipulátora bereme velmi vážně. Zkusili jsme si představit, jak bychom postupovali, kdybychom byli v kůži Miroslava Chlubny. Asi by to bylo takto:

1. Tajemník zajistí prostřednictvím Odboru městských financí a školství zpracování formuláře pro Podávání návrhů občanů.
2. Návrh formuláře projedná Výbor zastupitelstva pro podávání návrhů občanů. Tento Výbor bude navržen zastupitelem Chlubnou na dalším zastupitelstvu (předpokládá se lehké schválení, neboť ve Výboru budou - na placených místech - další rodinní příslušníci a známí všech politických uskupení v zastupitelstvu).

Co se týče současné situace, tak, aby to nevypadalo, že jsme si na ocenění čestný občan vybrali někoho náhodou z registru obyvatel a řekli si, že by zrovna on měl dostat vyznamenání (takto to Chlubna sugeruje), tedy takového člověka, kterého nikdo nezná, nikdo o něm nic neví, tak bychom(v kůži Miroslava Chlubny) postupovali takto:

1. Tajemník města neprodleně zajistí předvolaní navrhovaného plukovníka Zbyška Nečase (96) do Orlové. Cesta bude hrazena pouze jemu (bez doprovodu) do výše běžných prostředků hromadné dopravy (vlak, autobus,tramvaj, MHD). Předpokládá se, že zdolání kanálu La Manche zajistí RAF, doprava lodí se v Česku neproplací.
2. Navrhovaný musí zastupitelům předvést, co je zač a dokázat, že se v Lazích narodil. Nevadí, že těžbou uhlí Lazy zmizely z povrchu země a jeho rodný dům neexistuje. Archeologové, kteří bádají stav pod náměstím, určitě pomohou.
3. Plk. Nečas musí také přivést přinejmenším jednoho svědka, který před Chlubnou popíše, co v tom letadle 68. noční perutě dělal. Přilepšující může být palubní deník. Cestovní náklady svědka hradí navrhovaná, na čestné členství, osoba (plk.Nečas).
4. Předvolaný se pak postaví (podmínka, aby záležitost měla slavnostní ráz) před posudkovou komisi (v místnosti budou židle jen pro členy komise), která určí, zdali má právo být čestným občanem našeho zkorumpovaného a rodinkářského města. V čele komise bude stát promovaný historik, odborník na Druhou světovou válku a letce RAF, prof. PhDr. Mirek Chlubna, PhD., členkou bude promovaná soudružka Pustelníková, která se v minulosti specializovala na kádrovou problematiku. Společně a nerozlučně vydají stanovisko, s kterým se nesmí polemizovat a bude mít váhu zákona.
5. Předvolaný nebude mít možnost se k výsledku vyjádřit.
6. Návrh na udělení se zamítne. Odvolání nebude možné.
7. Zpáteční cestu do nynějšího domova (Anglie) uhradí plk. Nečasovi navrhovatelé Dembický a Danělišyn.
8. V Orlovských novinách (a na internetu, fcb, Orlovské internetové TV, TV expresu, nástěnce 9. pionýrské skupiny a v novinách NEZ press) se zveřejní článek autorství ctihodného Chlubny, jak jsme obtěžovali.

Předpokládáme, že M.Chlubnovi se takový postup zalíbí a příště, když navrhneme někoho dalšího, bude nám více nakloněn. Jeden tip už máme!

Myslíme si, že rozhodnutí neudělat výjimku z pravidel (v případě plk. Nečase) nebylo dobře zváženo. Ale názory nemění jen blbci.
Článek byl přečten 684×, komentářů (7) nových (7)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik