Náhradní banner

20. zastupitelstvo se o čestném občanství pro Zbyška Nečase nebavilo vůbec

19. 4. 2017;

Takže něco málo o tom, co projednalo a schválilo (nebo ne) zastupitelstvo na jednání 10.4.2017. Podle toho, jak dopadlo hlasování, šlo o procházku jarním sadem. V naprosté většině zastupitelé hlasovali stejnomyslně, tedy opozice koalici nepřekážela, zřejmě se vše předjednalo na nějakém kulatém stole. Přesto nějaké třecí plochy nastaly.


1.) Aktualizace PD parkovacího objektu Dětmarovická s úpravou okolí (RO č. 30)
Záměr schválen usnesením ZM č. 278/11 dne 16. 4. 2008. Parkovací objekt včetně úpravy okolí je součástí PD regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni zpracované v r. 2008-2012. Tento parkovací objekt by podle vypracované projektové dokumentace navýšil stávající parkovací kapacitu plochy ze současných 50 na 142 stání. Stavba je třípodlažní, z čehož třetí patro je nezastropené určené pro veřejné (nezpoplatněné) parkování. Objekt bude cca polovinou svého objemu pod úrovní stávajícího terénu. Na stavbu je stále platné stavební povolení, avšak projektová dokumentace již neodpovídá současným předpisům. Město Orlová dodatečně uvažuje o zastřešení celého parkovacího objektu, což umožní pronájem i horních parkovacích stání a zjednoduší údržbu plochy především v zimních měsících. Tuto část je nutné zapracovat do PD. Realizační náklady dle PD by mohly být kolem 35 mil bez DPH.
V současné době se jedná o aktualizaci projektové dokumentace s odhadovanými náklady ve výši 500 tis. Kč.

Pro bylo 14 zastupitelů, proti 2 (Pustelníková, Volf), zdrželo se 10, nehlasoval 1(Ryšková). Právě Ryšková a kupodivu Jenčmionková pokazily koalici v záměru parkoviště pokračovat. Nesourodí byli zastupitelé z KSČM (2 pro, 2 proti, 3 se zdrželi).

2.) Minulé pozdvižení kolem Osadního výboru Zimný důl - Lazy , které způsobila předsedkyně Kontrolního výboru Plintová (na pokyn Chlubny) vyšumělo, i když Chlubna nyní osobně pokračoval v nepřátelském tažení proti předsedovi Otaševičovi. Navrhl, aby byl odvolán, ale neprošlo to.

3.) Stejný zastupitel Miroslav Chlubna předložil návrh na zřízení Výboru pro strategický rozvoj města. Důvodem bylo, že Rada města Orlová na své 38. schůzi, konané dne 1. 3. 2017, zrušila strategickou komisi.

NEZÁVISLÍ v popředí s docentem Kafkou, který byl členem strategické komise, považují takový stav za špatný. V důvodové zprávě Chlubna uvedl: Tato komise patří mezi nejdůležitější komise města. Kromě toho, že má pracovat na dlouhodobých vizích rozvoje města Orlová, tak by se měla vyjadřovat ke krátkodobým cílům, které ovlivní život ve městě Orlová. Měla by se také vyjadřovat k nákupu a prodeji, k darování a přijetí darů, převodu nemovitého majetku, který město Orlová hodlá získat do svého majetku, nebo zcizit ze svého majetku. V současné době by se měla zejména intenzivně podílet na vytvoření nového strategického plánu města Orlová. Z těchto důvodů navrhuji zřízení výboru zastupitelstva města.
Jsem si vědom, že i po zrušení Strategické komise máme ještě zřízenou řídící skupinu pro zpracování strategického plánu. Tato skupina má však zcela jiné poslání a již nejméně rok a půl nejednala, čeká se na schválení finančních prostředků na strategický plán města. Jakmile budou finanční prostředky na strategický plán, bude mít řídící skupina dostatečné množství práce a úkoly, které bude plnit Výbor zastupitelstva města pro strategický rozvoj města, by již nezvládla. Činnost skupiny je také časově omezená a skončí schválením strategického plánu.
Navrhuji sedm členů výboru tak, aby byla zaručena dostatečná pluralita názorů. Každá volební strana, která má své zástupce v zastupitelstvu, by měla svého člena v tomto výboru. Jedním ze členů výboru by měl být starosta města a to z důvodů, že on je první kdo by se měl ztotožnit s dlouhodobou strategií města, měl by pro tuto strategii motivovat zainteresované osoby a vytvářet co nejlepší podmínky pro tvorbu a plnění strategického plánu.

Hlasováním však návrh neprošel, pro bylo 12 zastupitelů (v tom Janča), komunisté opět nebyli jednotní.

Osobně si myslím, že orlovská strategická komise byla k ničemu (někdy jsem z ní dobrovolně vystoupil). Považuji to - vykašlat se na nějaké strategie - za odvážný čin v době, kdy každá vesnice, nemluvě o městech, strategický plán má. Doufám jen, že to nebude líto Mgr. Pěntkovi, který úkoly dlouhodobě vedl, přepisoval, doplňoval a barevně koloroval.

4.) Program prevence kriminality na rok 2017 prošel bez problémů.

5.) Na minulém zastupitelstvu byl překvapivě zvolen do Finančního výboru Mgr. Sliwka, což nedalo koalici spát a na návrh Hájka byl z výboru odvolán.

Pokud si poslechnu zvukový záznam z jednání a najdu v něm nějaké špeky, budu informovat.
Článek byl přečten 615×, komentářů (2) nových (2)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik