Náhradní banner

Zvítězí rozum?

6. 4. 2017;

Na návrh udělení čestného občanství plk. Zbyšku Nečasovi, který jsme podali, obdržel jsem z města tuto odpověď:

V souladu s „Pravidly pro udělování čestného občanství města Orlová“, schválenými usnesením Zastupitelstva města Orlová č. 164/10 ze dne 26. 10. 2015, rozhodne zastupitelstvo města o udělení čestného občanství města na svém předposledním plánovaném zasedání v tomto kalendářním roce, tedy dne 30. 10. 2017. O rozhodnutí zastupitelstva města ve věci Vámi podaného návrhu budete samozřejmě informován.

Pravidla jsou pravidla, někde se bez nich opravdu nejde obejít a jsou potřebná. V tomto případě ale považuji za absurdní, aby v nich byly termíny. Proč si to myslím je v dopise, kterým jsem se obrátil na pana starostu (v kopii na ostatní zastupitelé):

Vážený pane starosto!
Obdržel jsem informaci, že v souladu s „Pravidly pro udělování čestného občanství města Orlová“, schválenými usnesením Zastupitelstva města Orlová č. 164/10 ze dne 26. 10. 2015, rozhodne zastupitelstvo města o udělení čestného občanství města plukovníkovi Zbyšku Nečasovi na svém předposledním plánovaném zasedání v tomto kalendářním roce, tedy dne 30. 10. 2017.
Naše město Orlová přijalo pravidla potom, co jsme navrhli (Dembický, Danělišyn) udělit čestné občanství panu Kolíbalovi. Nyní jsme navrhli k tomuto ocenění plukovníka Zbyška Nečase a ukazuje se, jak tato pravidla jsou nevhodná. Podle nich by o tom, zda 96 letý orlovský rodák občanství dostane, rozhodovalo zastupitelstvo až za půl roku.
Jak mu mám vysvětlit tu zatracenou mašinerii, kterou se chcete řídit?
Nezdá se Vám to naprosto nepřiměřené k tomu, co tento muž, hrdina, udělal?
Co Vás nutí k takovému ryze formálnímu přístupu?
Je to opovrhování člověkem, který neváhal a bojoval za naší vlast a neptal se jestli má sednout do letadla, kde ho vždy čekala možnost, že zemře?
Je to neúcta k člověku, který jako mladý muž cítil, že se musí postavit nepříteli.
A teď Vy a další (kdo? úředníci?) jste před něho postavili zeď, kterou už snad nezdolá. Jak se pak budete Vy všichni formalisti cítit?
Všichni rozumní lidé uznají, že udělování čestného občanství jistě není na denním pořádku a jeho udělení by nemělo být vázáno na žádné termíny, jejichž dodržení by bez předběžné formální písemné připravenosti mohlo být ohroženo. Vše se dá řešit případ od případu.
Apeluji, pane starosto, na Váš zdravý rozum a logiku a žádám Vás, abyste váhou své funkce a postavení navrhl již teď, 10.4.2017 zastupitelstvu, aby tato pravidla byla pozměněna, vypuštěn z nich termín podání a projednání a aby návrh byl projednán. Vytvoření pravidel s tím, že v nich byly návrhy limitovány nesmyslnými termíny, bylo aktem naprosto formálního, snad ne zoufalého přístupu některých osob k tak významnému aktu.
Nenechte se svést ze správné cesty rozumu a porozumění. Panu Nečasovi jsme dlužní aspoň to, že mu předáme, v jeho podzimu života, aspoň papír z emblémem Orlové. Tak by se zachovali všichni čestní lidé!
Děkuji za projednání na zastupitelstvu.

Připomínat minulost má smysl, i když dnešní doba žije vlastními tématy. Nebuďme lhostejní a pohodlní!
Článek byl přečten 476×, komentářů (3) nových (3)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik