Náhradní banner

Tak nás napadlo, že …

5. 4. 2017;

Rada města Orlové dne 01.03.2017, usnesením č. 1484/38, schválila dotační program č. 9/2017 - Podpora projektů zaměřených na zdravý životní styl občanů města v rámci Zdravého města a místní Agendy 21. Více zde.

Jde o chvályhodný počin, pokud nepůjde o formální přístup a vyhodnocení účelově zfalšované, aby se dostaly peníze.

Při čtení výzvy nás napadlo, že …. by Rada města mohla překročit svůj stín a sama přikročit k tomu, že ….

Mohlo by to být samostatným námětem, který jsme chtěli městu zaslat, ale, jak již bylo řečeno, kašleme na to, abychom se v odpovědi dočetli, že to nejde, že se to řeší anebo, že je to už hotové.

Takže námět Enviromentální chování zveřejňujeme jenom tady a zní takto:

V souladu se zkvalitňováním veřejné správy a především z hlediska prosazování ekologických principů v rámci fungování veřejné správy, žádáme vedení města zavést v prostředí úřadu systém řízení, který klade důraz na ochranu životního prostředí.

„V rámci „ekologizace“ by se úřad měl zaměřit na činnosti a služby, které měly, mají nebo mohou mít vliv na životní prostředí. Cílem je pak realizovat taková opatření, která povedou ke snížení negativních dopadů činností na životní prostředí, prostřednictvím významných přímých environmentálních aspektů, jako je např. spotřeba elektrické energie, kancelářského papíru, vody, produkce odpadů a dalších, ale i nepřímých environmentálních aspektů (zajištění environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty). Mělo by se postupně změnit chování zaměstnanců, ale i občanů, motivovat a inspirovat je k ekologicky šetrnějšímu chování“

Zavádění systému environmentálního managementu by pak bylo ověřeno nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem z hlediska jeho souladu s požadavky normy ISO 14001. Výsledkem bude vydání certifikátu – písemného úředního osvědčení. Minimálně 1x ročně pak bude systém prověřován, tzn. že bude certifikačním orgánem prováděn pravidelný dozor (kontrolní audit).

Tento projekt zaměřený na zavádění systému environmentálního managementu mohl být spolufinancován Moravskoslezským krajem z dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje , jak je to teď, nevíme. Číst o tom lze tady.

Rada města Ostravy rozhodla v listopadu roku 2015 o zavedení systému environmentálního managementu, certifikovaného dle mezinárodní technické normy ČSN EN ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy a dne 29. 11. 2016 schválila přijetí dokumentu "Environmentální politika".

Bylo by pěkné, kdyby se třeba hnutí ANO (má svého ministra Životního prostředí) o to zasadilo a pak by Jenčmionková chodila zhasínat po kancelářích, Hrdina by prosadil, aby notebooky radních (na schůzích) "makaly" jenom na baterky, Kasaj by, jako IT technik, třískl do stolu, aby už NIKDO ze zastupitelů konečně nedostával PAPÍROVÉ materiály a Ryšková by vrátila nesmyslné rozdělení odborů a oddělení, aby i cifršpioni měli normální práci.

Tak vravel Zarathustra
F.D., W.D.
Článek byl přečten 599×, komentářů (1) nových (1)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik