Náhradní banner

Na našem úřadě

2. 4. 2017;

Někde ho berou na milost, někde to funguje, ale často platí, že chtít nějakou odpověď, nějaké povolení, znamená běh na dlouhou trať, kde budete čekat, obíhat, shánět štemply, zírat, co všechno po vás úřad chce a jak sám nemusí reagovat, nic ho neváže.
V klidu má být občan, kmitat má úřad.
Všichni vykládají, jak nesmírně důležitý je styk s lidmi. Praxe na mnoha úřadech se však nemění. Tváří se tam (až na výjimky) přátelsky, ale tím to hasne. Za úsměvy je prázdno. Úřad kmitá, když vás chce buzerovat, osolit. To to pak jde raz dva.
A občas i vyhrožuje.
Státní správa je sice jakoby oddělená, ale politici ji, zdá se, často negativně ovlivňují. Občan je neustále zatěžován dalšími pravidly.
Příčiny? Neschopnost politiků myslet na občany. Mluví o tom, nedělají to. Byrokratická zátěž stoupá (v současné době mnoho lidí zápasí se stále pekelně složitým daňovým přiznáním). Zvyšují se nároky na hygienu, bezpečnost. Na všecko předpis, formulář, povolení. Nikdo neumí, nechce systém zjednodušit, přitom o to lidé stojí.

Chtěl bych uvést nějaké příklady, špatné i dobré. Týkají se orlovského úřadu.

Poslal jsem, dle "návodu na internetu, takový dotaz:

Dobrý den!  Mám dotazy ohledně platby poplatku za odpady.

1. Na internetu je uvedeno: Poplatek si můžete rozložit na měsíční splátky tak, aby byl uhrazen nejpozději do 31. 5.
Máte na mysli splátky za měsíce leden až květen? Vycházím z toho, že platba se týká poplatku, který je vyměřen za kalendářní rok, tedy od 1.ledna do 31.12. každého roku a nikoliv za období od 1.6. do 31.5. následujícího roku (tedy 7 měsíců a 5 měsíců).

Příklad, abych byl pochopen:
* poplatek za rok 2018 si rozložím na 4 části se splatnosti k 31.8.2017, 30.11.2017, 28.2.2018 a 31.5.2018. Je to možné a v pořádku?

Předpokládám, že účetnictví, daně atd., které z příjmů za odpady vyplynou, se týkají fiskálního roku. Nebude to tedy krkolomné? V podstatě, pokud to možné je, půjde o stejný princip, jaký byl doposud, akorát komplikovanější pro obě strany.

 2. Dále uvádíte:
Hradíte-li poplatky prostřednictvím složenky, bude vám zaslána.

Jestli si platbu mohu rozložit na měsíční splátky, tak mi tato jedna složenka bude stačit? Platím přes SIPO, takže mi to jasné není (údaje si opíšu a budu platit běžnou složenkou?)

 Děkuji.

Vzhledem k tomu, že jsem odpovědi se nedočkal, urgoval jsem ji.

Dobrý den! Paní Krulová,

  dne 13.3.2017, v 8:01 jsem jsem na Vaší emailovou adresu odeslal dotaz týkající se poplatku za odpady.
Do dnešního dne, a to je 23.3.2017, jste mi neodpověděla.
Urguji tedy odpověď a navíc požaduji zdůvodnění Vaší nečinnosti.

  Danělišyn

-- Zpráva od danelisyn@seznam.cz ---------
  Datum: Thu, 23 Mar 2017 11:24:58 +0100
     Od: danelisyn@seznam.cz
Předmět: urgence dotazu
   Komu: michaela.krulova@muor.cz   Kopie: "MBA Ing. Radomír Matušek"

  Odpověď přišla taková:

Vážený pane Danělišyne,

uvedený poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku. Vámi uváděný příklad je jednou z možností, jak si poplatek hradit.

Platíte-li prostřednictvím SIPO, nemusíte si nic měnit, jelikož Vám tento poplatek bude naveden ve čtyřech stejných částkách do SIPA.

Návrhy, připomínky a podněty se vyřizují dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozd. předpisů.

S pozdravem
Ing. Michaela Krulová
Městský úřad Orlová
odbor správy majetku a hospodářské správy
oddělení ekonomiky a majetku
tel. 596 581 217

Předpokládám, že budete souhlasit, že odpověď je mimo mísu.
Snad jenom někdo z Marsu a analfabet mohl připustit, že nevím, do kdy se poplatek má uhradit (v dotazu to datum jsem uvedl 3x) a o SIPU vím přece, když ho používám. Vyvrcholením paní Krulové bylo pak umístění věty výstražné o připomínkách, což jsem nějak nepochopil.

Je možné, aby takový myšlenkový potenciál si město platilo?

Rozdílný přístup k občanovi předvedla jiná paní z úřadu.

Tentokrát se můj dotaz týkal hospodaření.  

  Datum: Fri, 24 Mar 2017 11:37:25 +0100      Od: danelisyn@seznam.cz Předmět: dotaz na hospodaření    Komu: petra.slavikova@muor.cz

Dobrý den,
  čtu si  Výsledky hospodaření, účetní závěrka a závěrečný účet města za rok 2016. Je to 192 stránek.

  Nevím, jak si mám vysvětlit “hlavičky” příloh, když některé jsou takové,    jiné zase vypadají takto a ještě pak i tak.

  Je to správné?

  Děkuji za vysvětlení.
Danělišyn

pozn.: uvedl jsem příklady

Dobrý den, v souvislosti s optimalizací organizační struktury MěÚ Orlová (schválené RM dne 10. 6. 2016) byly odbory (ORJ 03 - OŠKS, ORJ 04 - OŽP, ORJ 05 - OV, ORJ 08 - FO, ORJ 11 - OSÚ, ORJ 16 - TO a ORJ 17 - OSMM) ke dni 31. 8. 2016 zrušeny a vznikly nové odbory: OMFŠK, OVŽP, TAJ, KS a OSMHS. Ostatní odbory (ORJ 02 - OVVŽÚ, ORJ 06 - OSZ, ORJ 09 - MěP, ORJ 10 - ORI, ORJ 12 - OD a ORJ 15 - PO) byly přečíslovány. Od 1. 9. 2016 přešla náplň činností zrušených odborů do kompetence nových odborů. V rámci změn byly provedeny úpravy jednotlivých rozpočtů, a to převod očekávaných plnění a nevyčerpaných finančních prostředků do rozpočtu odborů platných od 1. 9. 2016.  Viz důvodová zpráva. Náš odbor se musel s touto skutečností vhodným způsobem vypořádat při tvorbě a zpracování výsledků hospodaření za rok 2016. Tabulky jsou rozděleny na tato dvě období nejen u odborů, kterých se reorganizace týkala, ale také u všech ostatních odborů z důvodu přečíslování organizačních jednotek, což má návaznost na účetnictví a rozpočet celé organizace.  Ze stejného důvodu jsou výsledky hospodaření takto obsáhlé.  Nejprve se hodnotí období k 31. 8. 2016 a následně od 1. 9. 2016. V poslední tabulce, kterou uvádíte, je uvedeno celkové shrnutí příjmů a výdajů dle druhového, organizačního či odvětvového období za rok 2016. Složitost a rozsah zpracovaného výsledku hospodaření za rok 2016 je tedy mimořádné, v dalších letech bude rozpočet pouze za uceléné roční účetní období. Vše je tedy správně. S přáním hezkého zbytku dne. P. Slavíková 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů ze na mne můžete s důvěrou obrátit.   

  S pozdravem 

Bc. Petra Slavíková 
vedoucí odboru městských financí a školství 
Městský úřad Orlová 
tel: 596 581 315 
mobil: 731 122 543 
http://www.mesto-orlova.cz 
 
Odpověď přišla 24.3. 12:27
pozn.: tak tady se projevil ten nesmysl, když se v průběhu roku sloučily odbory (aby mohli být vyhozeni nepohodlní).

Pochval není nikdy dost, tak ještě jedna.

Ptal jsem se 23 Mar 2017 16:39, odpověď přišla 23.3. 16:52
Dobrý den pane inzenyre,
předem se omlouvám za chyby, píši z vlaku z mobilního telefonu.

Od: michal.kozak@muor.cz

A ještě něco, co by každý, kdo sedí v budově úřadu, měl mít v počítači nastaveno:
Komu: danelisyn@seznam.cz
Datum: 30. 3. 2017 14:46:37
Předmět: Nepřítomnost
Dobrý den,
ve dnech 29. - 30.03.2017 jsem nepřítomný z důvodu školení. V době mé nepřítomnosti mě zastupuje Ing. Ivana Sniegoňová kanc. č. 307, tel. 596 581 314.

S pozdravem
michal.kozak@muor.cz

Takže takto.
Článek byl přečten 536×, komentářů (1) nových (1)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik