Náhradní banner

Mluvil jsem s hrdinou 2. světové války

30. 3. 2017;

s plukovníkem Zbyškem Nečasem

Nedávno jsme informovali o tom, že jsme podali na město návrh, aby orlovský rodák plukovník Zbyšek Nečas, nyní žijící v Anglii, obdržel ocenění čestný občan Orlové. Informaci o tom, s připojenou prosbou, aby náš návrh podpořili, jsme poslali i všem zastupitelům. Někteří již reagovali, že návrh podpoří.

Vzhledem k tomu, že ve formuláři, kterým se návrh na ocenění podává, je rubrika, ve které se má uvést, zda příští oceněný s návrhem souhlasí, obrátil jsem se na Velvyslanectví České republiky v Londýně o pomoc při nalezení kontaktu na plk. Nečase. Email jsem odeslal 28.3. v16:23, odpověď jsem obdržel 30.3. v 13: 09 a tady je její obsah:

Vážený pane Danělišyne

Děkuji Vám za e-mail a za Vaše úsilí spojené s čestným občanstvím pana plk. Nečase. Právě jsem s ním hovořil telefonicky, informoval ho o Vašem návrhu, a s jeho souhlasem Vám zasílám telefonní číslo. Jeho e-mail v kontaktech nemáme, ale vzhledem k věku veteránů ani emaily nepoužíváme, protože oni je nevyužívají a ani nečtou, takže nejlepší spojení je telefon.

S pozdravem

plk. Jiří Svatoš

Colonel Jiří SVATOŠ
Defence Attaché
Embassy of the Czech Republic
26-30 Kensington Palace Gardens
London, W8 4QY
( (Direct Landline) +44 20 7243 7924
(Direct Fax) +44 20 7727 5767
* (Official E-mail) czemb.dao.london@army.cz

Colonel Svatoš na snímku vpravo

pozn.: Na rozdíl od některých orlovských úředníků (budu o tom psát) byla odpověď v podstatě blesková, tedy i včetně konstruktivního vyřízení mé prosby. V Orlové někteří na žádost, kterou jsou povinní vyřídit, nereagují napřed vůbec a "pohnou se" teprve po urgenci a "žalováním" u tajemníka.

Pár minut po obdržení spojení na plk. Nečase jsem mu zatelefonoval (pevnou linkou). Telefon zvedla pravděpodobně manželka (mluvila anglicky) a na můj dotaz, zda jsem u "Nečasů", pana plukovníka mi k telefonu předala.

Pan plukovník Nečas má 96 let a bydlí asi 100 km od Londýna. Mluví perfektně česky. Informoval jsem ho o tom, co jsme tady v Orlové "provedli", s návrhem souhlasil. Na můj dotaz, zda byl někdy později ve svém rodišti, odpověděl, že ne, ale ví, že Lazy byly přičleněné k Orlové. Nedalo mi, abych se nezmínil, že moji prarodiče zrovna v Lazích (v hornické kolonii u Carbola bydleli a já jsem tam babičku často navštěvoval a chytal raky v potoce, který protékal přes její dvorek). Mimochodem, v roce 1921, kdy se plk. Nečas narodil, žilo v Lazech 8071 obyvatel.

Připravil jsem pana plukovníka na možnost, že se mu někdo z města ozve (krátce jsem mu vysvětlil mašinérii schvalování při udělování čestného občanství). Pan plk. Nečas akorát poprosil, aby volající nemluvili příliš rychle.

"Na zdraví si nestěžuji, ale přece jen mám už nějaké roky" odpověděl pan plk. Nečas na můj závěrečný dotaz, jak se mu daří. Poděkoval jsem za rozhovor a po jeho ukončení jsem si pořádně uvědomil, s kým jsem vlastně hovořil. Ale to bych opakoval to, co už jsem zde zveřejnil.

Bylo by vhodné, abychom si všichni neustále připomínali, co pro nás udělali hrdinové 2. světové války, mezi které Zbyšek Nečas, poslední žijící československý příslušník britské 68. noční perutě, patřil.

Telefonní číslo plk. Zbyška Nečase jsem poslal na město a doplnil údaj ve formuláři, že navrhovaný s udělením čestného občanství souhlasí.

Teď jen je třeba počkat, až patřičná komise návrh zpracuje, předloží radě a ta, snad doporučí zastupitelstvu schválení. Zastupitelstvo, předpokládám, návrh jednomyslně odsouhlasí.
Článek byl přečten 614×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik