Náhradní banner

Žluté nádoby i pro nás, domkaře na Zátiší

25. 3. 2017;

Někdy minulý rok jsem se podivoval, proč tam, kde bydlím, nebudou žluté nádoby na plast (když jinde je dostanou). Po složitějším pátrání jsem se dopídil vysvětlení, že o takovou možnost ani já nepřijdu.

Teď se na facebooku SMO se objevila zpráva Nádoba na plastový odpad zadara. Na to, že jde víceméně o úřední sdělení, není taková žoviálnost na místě, ale co bychom v dnešní době po SMO chtěli.

Odhledněme ale od tohoto bodrého způsobu a radujme se, protože tahat ušmudlaný (žlutý) plastový pytel už zanedlouho nebudeme muset.

Již začátkem roku se na internetových stránkách SMO objevila informace, že Občané budou o možnosti pořízení nádoby informováni letáčkem, který naleznou ve své schránce. Doufám, že se tak příští týden stane, neboť co, když někteří se na internet nedívají? Překvapivé také je, že i když SMO má tiskovou mluvčí (nebo už ne?) a je akciovou společností města, proč tuto informaci souběžně nezveřejnila Cibulková na internetu a fcb města. Možná "na to" neměla ještě čas.

Na oznámení Nádoba na plastový odpad zadara mne, jako hnidopicha, který se příliš zabývá nepodstatnými detaily, který neváhá kritizovat za maličkosti a který jim přikládá nepřiměřenou váhu (podle jiných) zaujalo určité protiřečení, které mi vychází takto:

a) Když si nádobu neobjednám, tak mi pytel už pak neodvezou? Nechají mne, abych plast házel do směsného odpadu?
b) Když se někdo přistěhuje do rodinného domu později (nebo postaví nový), v průběhu roku, tak žlutou nádobu nedostane také?

Protože je uvedeno:

1. Každý rodinný dům, který o nádobu zažádá, obdrží jednu plastovou nádobu o objemu 240 litrů žluté barvy, do které bude plastový odpad odkládán.
2.Termín pro podávání žádostí je do 14. 4. 2017. Tento termín je závazný vzhledem k přesnému počtu nádob zadaných pro výrobu. Na objednávky po termínu nebude tedy již brán zřetel!
3. Pytlový sběr plastového odpadu tak bude zrušen a nahrazen sběrem nádobovým.

Samozřejmě, že žlutých nádob SMO objedná více a mnou popisované situace nenastanou. Ale co kdyby ten, kdo tyto informace pro občany sestavil, přemýšlel trochu nadčasově? A nezastrašoval (viz bod 2).
Článek byl přečten 612×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik