Náhradní banner

Postřehy z únorového zastupitelstva (pokračování 2)

19. 3. 2017;

(autentické hlasy zastupitelů i občanů)

V dnešním druhém pokračování toho, co mne na únorové schůzi zastupitelstva (19. v pořadí v tomto volebním období) zaujalo, překládám k zamyšlení, zda vůbec něco chceme (jako občané), anebo jsme ze všeho již rezignovali a smířili se s tím, že "už je líp" .

Je tedy 11 hodin a možnost diskutovat dostali občané.

Sliwka se zeptal na cenu tepla a zda se pokračuje v projektu plynových kotelen.
SMO slíbilo, že když ČEZ Teplárenská sníží cenu tepla, tak od výstavby 22 kotelen upustí, ale z odpovědi starosty vyplývá, že tomu tak není. Tak co se děje? Zpozornět by mohla bytová družstva.
Pan Vladislav (MAGNOLIE) Solich se vyjádřil ke svým žádostem, které podává 7 let a které jsou neustále zamítány.
Zastupitelé jako jeden muž (v tom samozřejmě i ženy) mlčeli. I Chlubna. A to NEZávislí na plotě Magnolie vyvěšují své volební billboardy. Možná si všichni seděli na vedení a na zcela evidentní ironii nebyli schopni reagovat.
Na nepřízeň města si postěžovala "podobně" jako p. Solich i, chudák, Trojáková a seznámila ctěné publikum s otřesnými podmínkami v jakých "žije".
S touto zjevnou diskriminací dlouholeté zastupitelky a významné bojovnice za svá práva překrásně vyzněla odpověď starosty. První dámě ČSSD vlezl přímo do ....zadnice.
Zapomněl se, že není v diskusním klubu ČSSD.
Výbor pro národnostní menšiny byl zrušen (vedla ho R.Potyšová). Krátká přestřelka mezi Chlubnou a Potyšovou nestojí za zveřejnění. Kdo si však chce poslechnout Potyšové hlas, prosím, je tady.
Za zaznamenání stojí přejícné a kamarádsky nefalšované poděkování místostarostky Jenčmionkové.

Poněkud nedůstojná maškaráda se odehrála v čase, když se "hodnotil" Osadní výbor Zimný důl. Dva tituly mající učitelka Mgr. Ing. Kateřina Plintová velmi vážně pokárala pana Otaševiče, předsedu Osadního výboru Zimný důl. Zapomněla, že není ve škole a pěkně mu vyčinila o činnosti.
Ve stejném duchu vystoupila pak další učitelka (bývalá) a někdy obec řídící komunistka Pustelníková, která si asi připomněla, jak krásné je kádrovat, no aby toho nebylo dost, přidala se - jak jinak - svým nezaměnitelně odporným způsobem Trojáková a hřebík do rakve (odvolat Osadní výbor v čele s jeho předsedou panem Otaševičem) chtěl demonstrativně zatlouc mistr Hrdina. Poslouchejte!
Jestliže dotyční z toho, jak se chová OV Zimný důl, vyvodili, že lidé nimi pohrdají a dělají si z nich "srandu", tak by se měli zamyslet především nad sebou (a ne nad panem Otaševičem).
Na tyto "rozumy" zastupitelů pan Otaševič odpověděl takto.
Přitom Výroční zpráva zveřejněna na internetu, ke které padla těžká obvinění - je podle mého názoru - naprosto vyčerpávající a dostatečná, je podepsaná a má datum. V materiálech možná chyběl průvodní dopis, ale obsah je totožný, tak proč to sekyrování? Že neopakuje to, co již bylo v zápisech uvedeno dříve, je jenom dobře. Bohužel, místní konšelé (někteří) přemýšlejí jinak. Jenomže osobovat si právo na takovou "buzeraci" nemají právo. Co si o sobě myslí? Kdo jsou? Otaševič a spol.nejsou jejich podřízení!!!!

Má pravdu předseda Otaševič, že kdo chtěl, tak se o dění v Zimném dole zajímal průběžně. Informace, které poskytl veřejnosti jejich Osadní výbor, musely bohatě stačit k tomu, aby, ti co kritizovali (jen proto, že mohou) si dali pozor a neudělali ze sebe hlupáky. Bohužel předvedli, že jsou neschopni normálního, lidského uvažování. Pryč s nimi!

Do zápisů OV Zimný důl se stačilo občas nakouknout a pak konat. Místo šikanování se mohli tito zástupci lidu ptát starosty, co se tedy tam, v Zimném dole, děje.

Paní titulovaná (Kateřina P.) ve svém zahanbujícím vystoupení pokračovala. A jako žáčkovi ve škole promlouvala p. Otaševičovi do duše. Nejenže se přiznala, že zhruba po 28 měsících, od kdy je zastupitelkou, neví nic o Osadním výboru Zimný důl, ale ještě ve svém ostudném projevu pokračovala, když "umravňovala" předsedu výboru, že má konat podle "jednacího řádu". Paní učitelka, zastupitelka, předsedkyně Kontrolního výboru zastupitelstva ovšem netuší, že v Jednacím řádu osadních výborů zastupitelstva města Orlové není žádná šablona, podle které se zpráva "vytvoří".

Jestliže se magistra inženýrka takto připravuje i na vyučování na škole, tak se rodiče nedivte, jaké nesmysly si vaše dětí domů přinesou.

Podivuhodné je, že ani starosta, ani místostarostka, ani další "chytrá horákyně", ani právníci, ani magistři a inženýři o neexistenci "formule, jak připravit výroční zprávu" nevěděli a paní veľkomožnou neopravili.

pozn.: Na internetu města Jednací řád osadních výborů zastupitelstva Orlové nelze dohledat, takže uvádím (a děkuji minulému předsedovi OV ZD) za tento odkaz, který snad pořád platí.

Pokud by se někomu nezdálo, proč Plintová takto do Otaševiče šila, tak její "politický šéf" má na OV ZD tento názor:
Podobné to bylo i u osadního výboru Zimný důl Lazy. Zde jsem již chyběl, ale zprávu, kterou předložili zastupitelům, bych nazval cárem papíru bez podpisu, bez úpravy. Prostě někdo okopíroval e-mail. Z mého pohledu pohrdání zastupitelstvem. Takto probíhala diskuze. Vše máte na webu, kdo chce najde apod. To tvrdil předseda výboru. Neví co je jednací řád. Nikdo ze zastupitelů nenašel tu odvahu říci, navrhuji zrušit osadní výbor, nebo odvolat členy a předsedu. Jsme si zanadávali a kára pojede nezměněná dál. Mělo to i pozitivum. Zastupitelé měli možnost se seznámit s panem Otaševičem, předsedou výboru. Bylo to poprvé v tomto volebním období, co se mezi nás stavil. zdroj
Lidový GURU NEZávislých to tentokrát přestřelil, možná se dozvíme, proč.

Hlasování dopadlo tak, že usnesení nebylo přijato. 16 zastupitelů se zdrželo, přijmout zprávu chělo 6 statečných ( Daniel Cigánek, Roman Galia, Miroslav Koláček, Petr Koláček, Tomáš Kuča, Karel Volf), proti byli Petr Hrdina, Petra Jenčmionková, Milan Páleník, Kateřina Plintová, Marcela Trojáková (Chlubna již dříve odešel)

V dalším pokračování uslyšíte neméně zajímavé věci.
Článek byl přečten 761×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik