Náhradní banner

Starejme se, na co vydáme městské peníze

16. 3. 2017;

Motto:
Upton Sinclair:
Je těžké přimět někoho, aby něco pochopil, když má prospěch z toho, že to nechápe.

My, ze spolku VIVAT Orlová, v poraženecké náladě jsme se rozhodli, že již nebudeme postupovat dle známého přísloví Margaritas Ante Porcos (Cast pearls before swine). Uraženě kašleme na to, abychom oficiálně písemně nabízeli Radě města a starostovi nápady, o kterých se pak (poněkud arogantně, v žádném případě přátelsky) dozvíme, že nejdou realizovat anebo jsou v řešení anebo, že dokonce už byly vyřešeny.

Třeba místostarostka nám laskavě odpoví s hrozícím prstem:

Jako uvolněný člen zastupitelstva města mám za to, že zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dává občanu obce, který dosáhl věku 18let, mimo jiné, právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce a také podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90dnů.

Aby zdůraznila, že nám uděluje milost? Je to normální? Ne. Proč tak vyskakuje? Je to např. v příkrém rozporu s tím, že když Trojáková na zastupitelstvu 20.2.2017 se dožadovala rozkvětu okolí svého bydliště (Olmovec), tak pan starosta okamžitě nařídil úředníkům, ať se připraví a žádost nejoblíbenější členky ČSSD promptně vyřídí. Tak to chodí, abyste věděli. Koneckonců, tento klientelistický lokalismus je důvěrně znám i bývalému starostovi Jardovi Kučovi, který si nechal spravit cestu v dobách nejtužších problémů s kanalizací v okrajových částech města (2013 – 2014).

Nebudeme tedy "obtěžovat" orlovské gubernátory, vedení našeho města, a naše otravné žvásty týkající se občanské společnosti budeme publikovat tady. Ušetříme práci různým úředníkům, kteří se pak cítí být šikanováni našimi iniciativami a předhánějí se v tom, kdo bude více pohoršen, co ten Danělišyn a Dembický zase napsali.

Dnes by to bylo o "utrácení" milionů, které město má.

Nedávno se na internetu objevily informace, že město skvělé hospodaří a má peníze navíc. ČSSD vypsalo anketu, aby občané navrhli, co s těmi miliony udělat. Jako. Jenčmionková se infantilně raduje na fcb ANO ve stylu dítěte, které dostane bublifuk. Asi to dělá proto, abychom už nepochybovali o její svéprávnosti.

V souladu s jejím dřívějším, avšak zřejmě zapomenutým prohlášením, bychom byli rádi, aby Rada města začala konečně využívat tzv. participativní rozpočet, který by občanům Orlové umožnil podílet se (aspoň částečně přímo) na rozhodování, za co město peníze utratí. Nikoliv nějaká anketa, ale řádný rozhodovací proces.

Jenčmionková řekla: (před rokem)

„Mám takovou vizi, že ten rozpočet by se měl daleko více přiblížit lidem, ať už se bavíme o formě rozpočtu, kdy nám v letošním roce nastartuje aplikace klikacího rozpočtu, kde si každý občan bude moci zjistit průběžné čerpání rozpočtu. Myslím si, že se to zjednoduší a přiblíží lidem. A druhá věc – zapojit veřejnost do rozpočtového procesu. Naše vize je taková, že předtím, než se vůbec začne rozpočet tvořit, bychom udělali veřejné setkání s lidmi, kde bychom si poslechli, co vlastně chtějí ve městě realizovat. Samozřejmě, že jedna věc je to, co my musíme ze zákona nebo je nezbytná oprava nějaké budovy, ale druhá věc - že by se poté, co dokončíme akci Humanizace a budeme znát částky, které musíme uhradit, dal zrealizovat tzv. participativní rozpočet, kdy se občané v rámci určité částky v rozpočtu mohou rozhodnout o tom, co ve městě chtějí.“ zdroj

poznámka: Ten, kdo na internetu zveřejňuje "články" má ve zvyku nepsat datum

My pokračujeme:

Není podstatný objem peněz, ale možnost občany vtáhnout do procesu, který se jim doposud mohl zdát jako velmi složitý a pro ně cizí. Technické detaily lze doladit kdykoliv, tady jde o obsah. Čím více přiblížíme občanům tvorbu veřejných politik, tím můžeme více i nastartovat zvyšování jejich občanské gramotnosti, úcty k veřejnému prostoru, k orgánům, které tvoří politiku a obecně k idey města jako sféry, ve které může občan vyslovit svůj názor a podílet se na jeho realizaci i mimo pravidelný volební koloběh.

Je na takové rozhodnutí nejvyšší čas. V souladu s iniciativou Fórum zdravého města by město poskytlo peníze na nápady, které získají ve veřejném hlasování (na webových stránkách) nejvyšší počet hlasů. Ještě předtím ale autor nápadu, o kterém by se hlasovalo, by měl doložit 100 podpisů od svých podporovatelů. Nápady se mohou ale týkat jen pozemků a budov, které patří městu. Mělo by jít o investiční akce. Podporu by nedostaly projekty, na které jsou vypsány dotace. Lidé by tak nemohli například žádat podporu na kulturní akce či sportovní aktivity. Může se to ale týkat například stavby dětských hřišť, sadby stromů či instalace laviček a odpadkových košů.

Návrhy, které projdou formální kontrolou, posoudí v další fázi zaměstnanci města (úředníci). Zjišťovat budou, jestli jsou nápady z technického pohledu proveditelné a jestli je jejich uskutečnění v kompetenci města. Pak by byly na webu všechny realizovatelné návrhy představeny veřejnosti. O tom, které návrhy budou uskutečněny, rozhodnou hlasováním sami občané.

Pokud by náhodou město Orlová nevědělo, jak na případnou realizaci (a zdá se, že o tom pořád neuvažuje), může se poptat měst, která již participativní rozpočet uvádějí v skutečnost pěknou řádku let. Věříme, že pokud se přejde od řečí k činům, jak s oblibou a mužnou razancí prohlašuje guru hnutí ANO, jistý Andrej Babiš, že to občané ocení.

Kde je vůle, tam je cesta.

za spolek VIVAT Orlová W.Danělišyn, F.Dembický
Článek byl přečten 514×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik