Náhradní banner

Oranžoví mravenci

11. 3. 2017;

Orlovská ČSSD se aktivizuje nejen tím, že si přesunula vitrínu (ve které jsou vystaveni její vedoucí činitelé) na nové místo, aby na ně občané nezapomněli. NEJNOVĚJI přichází mezi nás s doposud nepoužívaným způsobem lísání se. Na svých internetových stránkách zveřejnila anketu (kterou na fcb nazývá dotazník), abychom si uvědomili, že můžeme (občané) rozdělit podle sebe 40 milionů, což je v dosavadních nových dějinách orlovské demokracie opravdu novum. Neinformovaní se zaradují: jak lidský to přístup. Je to ovšem pouhá kamufláž, která je jen populistickou propagandou.

Člen této vybrané strany Tomáš Kuča, shodou okolností starosta, je současně tzv. politikem tzv. Zdravého města a právě tato instituce se již několik dlouhých let zabývá tím, co nyní ČSSD navrhuje.

Důkazem budiž tzv. "Ověřené problémy" města Orlové 2016 a "Ověřené problémy" města Orlové 2015

V dokumentech "Zdravého města" se dočteme:


V rámci „Fóra Zdravého města" bude moci široká orlovská veřejnost nově definovat problémy, které považuje za nejpalčivější a jejichž řešení staví jako prioritní. V rámci projednávání bude také vyhodnoceno jak se podařilo zahájit řešení či vyřešit problémy nastolené předchozím fórem. Vše vyústí v definování největších problémů viděných občany dnešníma očima, tyto budou následně ověřeny anketou a zapracovány do rozvojových a strategických plánů města.

Není-li Vám lhostejné město, ve kterém žijete, přijďte svými názory přispět k jeho dalšímu rozvoji.
Nic nového tedy v ČSSD nevymysleli, jde o obyčejné plagiátorství (vydávání cizí práce za vlastní).

Srovnejme výsledky "anket" za roky 2015 a 2016:
Podle výše uvedených výsledků anket "Zdravé město" jsem si seřadil vedle sebe prvních 10 nejvíce "palčivých" problémů, které z těchto anket vzešly. Dá se říct, že to co bylo pálčivé v roce 2015, v roce 2016 už nehořelo, snad s výjimkou "parkování". Proč ty rozdíly ?Především proto, že "problémy" cíleně, podle pokynů politiků, "vymyslí" úředníci, kteří tuto šaškárnu určitě radostně provozují. A pak se jede. Nemá význam se o tom dále rozepisovat. Kdo je chytrý pochopí, hloupému nepomůže ani nápověda.

"Zdravé město" je zbytečná instituce, která odčerpává peníze (kolik to je, se asi nedá zjistit, v rozpočtu je to chytře schované).

Neznám nic, co by nevzniklo, kdyby nebyla "Agenda 21 -Zdravé město".

Tento program je iniciován WHO (světová zdravotní organizace) při OSN. Dokument "Agenda 21" byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k tzv. udržitelnému rozvoji. Tento pojem se stal manou nebeskou nejen Orlové. "Místní Agenda 21" má za úkol kvalitní veřejnou správu = (řádná správa věcí veřejných). Kvalitní správa věcí veřejných, musí být (z pohledu OSN i EU) otevřená, transparentní a odpovědná veřejnosti, efektivní, umožňující účast veřejnosti na rozhodování a plánování a založená na partnerské spolupráci s ostatními společenskými sektory a respektující odborný pohled na věc. Což o Orlové se říci nedá.

Už jenom to, že informace pro veřejnost v podstatě nejsou. "Akční" výzvy mají za úkol získat body v nějakých zvrhlých celorepublikových soutěžích.

"MA21" má sledovat a popisovat nastavení klíčových procesů veřejné správy a zároveň počítá s dalším nezbytným aspektem – sledováním reálných dopadů různých aspektů rozvoje lokality pomocí indikátorů udržitelného rozvoje. Ty jsou praktickým nástrojem pro měření postupu práce na "Místní Agendě 21". Slouží k tomu, abychom viděli, zda aktivity, které vyvíjíme, mají žádoucí dopad na vybrané oblasti.

V Orlové však chybí soubor kritérií a metod pro hodnocení dopadů "MA21" na skutečný vývoj ve městě. Hodnocení se vlastně vůbec neprovádí (aspoň jsem to nikde nenašel). Přitom je docela možné, že některé zjištěné a "ověřené" problémy se řeší nebo jsou již vyřešené, nikoliv však v rámci "MA21", ale jenom tak, protože se stejně řešit musí. Pak se o nich s notnou dávkou sebechvály mediálně vyjadřují Kuča a Jenčmionková.

Mnohá objektivní hodnocení "MA21" ukazují, že výše veřejných prostředků vynaložených na podporu místních "Agend 21" nevede ke zlepšování kvality životního prostředí, zvyšování bezpečnosti v daných městech a růstu spokojenosti občanů s životem ve městě, neboť v porovnání městy která nemají "MA21", není evidentní rozdíl ve vývoji emisí škodlivých látek do ovzduší, dopravní nehodovosti, kriminality a spokojenosti občanů s životem ve městě. Ba naopak se ukazuje, že dle výsledků zvolených indikátorů se jako nejlepší jeví některá města nemající "MA21".

Zdravé město je pro Orlovou k ničemu, je to jen o uspokojování ega některých osob. Pokud se nemýlím, tak někdy na to téma promluvil politik ODS, Martin Sliwka (a vadilo mu to).

Doufejme, že se schyluje ke konci účasti města v tomto spolku obcí tak, jak se stalo třeba v Hlinsku. Tam totiž nový starosta (ČSSD) po schválení městským zastupitelstvem projekt stopnul, protože podle jeho názoru nepřinášel Hlinsku vůbec nic prospěšného vyjma práce navíc, která zdržovala město od důležitějších věcí.

Nejinak se zachovali ve Strakonicích.

O zbytečnosti "Zdravého města" jsem psal již dříve. Je tam odkaz na stanovisko ke "Zdravému městu" Jakuba Čecha, dnes slavného 16-letého aktivisty, který byl zplnoletněn, aby mohl existovat v našem hnusném světě dospělých.

Odváží se někdo v Orlové "Zdravé město" zlikvidovat? Šance tady je, první vlaštovkou může být zrušení "Strategické komise":

Rada


Strategická komise (obsazení)
Předseda: Dr. Jaromír Kuča
Členové: Miroslav Koláček
Bc. Martin Klčo MBA
Ing. Josef Klimša
Ing. Roman Koutný
Doc. Ing. Václav Kafka CSc.
Kamil Hvolka
Ing. Martina Szotkowská

Tomu je třeba velice ZATLESKAT!!!! Snad už od průvodčího vlakotramvaje bude pokoj. Všimněte si, že "šéf" ANO Klimša nerezignoval…..

Je dobré že došlo na má slova.
Článek byl přečten 585×, komentářů (1) nových (1)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik