Náhradní banner

Zdravý rozum prohrál?

8. 3. 2017;

Tak to vyšlo, že máme - k dnešnímu Mezinárodnímu dni žen - dárek pro nejdůležitější ženu v Orlové - paní místostarostku Petru Jenčmionkovou. Jde o posouzení jejího způsobu existence. Otázkou ovšem je, že jde o vlastně o "dárek" (v uvozovkách), z kterého asi se radovat nebude.

Znalci ORLOVIN si připomenou náš (F.D. a W.D.) marný boj s městem za slevu seniorům do kina. Na naše dlouhé blablabla, paní místostarostka reagovala takto:V Orlové dne 07.03.2017

Vážení pánové,
děkuji za Vaši reakci na mou odpověď k Vámi podanému podnětu ze dne 16. 1. 2017 ve věci poskytování slevy seniorům od 60 let věku ve výši 75 % z ceny vstupného na filmová představení promítaná v Kinu O Orlová.

K Vaší reakci uvádím:
1. Chceme vědět přesná jména autorů z kolektivu DKMO

Pokud je mi známo zprávu zpracovali p. ředitelka Barbora Herdová a Ing. Pavel Sikora.

2. Město Orlová a jeho příspěvková organizace DKMO – jste financování z veřejných peněz, z peněz daňových poplatníků, těch, kteří pracují, ale i těch, kteří si již své odpracovali. Jakou úctu těmto občanům prokazujete? Co pro nich reálně děláte?

Reálně pro naše seniory a jejich kvalitnější život v tomto městě děláme mimo jiné následující:

1. Senior taxi (funguje od roku 2016)
2. Výrazně dotované ceny MHD
3. Nižší sazby některých komunálních poplatků pro tuto skupinu obyvatel
4. Univerzita třetího věku, besedy
5. Od r. 2017 promítání v Kině O (ne) jen pro seniory za vstupné cca 60 Kč.

S pozdravem
Ing. Petra Jenčmionková

Vážení pánové
Ing. Waldemar Danělišyn
Filip Dembický

Přečtevši si (výše uvedenou) odpověď, jsme se zastyděli: jak jsme mohli být tak zabedněni, že jsme si nevšimli, co město pro seniory dělá (a to ještě mimo jiné). No stává se, kajícně litujeme, že jsme otravovali.

Nicméně, něco se - napadlo nás - přece jen podařilo. V bodě 5 jsme se dočetli, že sleva na vstupném je od roku 2017 50% (počítáno z ceny 120 Kč). Akorát nás trochu plete, že paní Jenčmionková uvádí (ne) jen pro seniory. Takže jsme svůj záměr nejen splnili, ale i překročili?

Hřejivý pocit dobře odvedené práce však netrval dlouho. Nahlédnutím do programu kina O jsme zjistili, že počet filmů (do konce března), na které je vstupné 60 Kč, je 2 (slovy dva). Expediční kamera a pohádka.

Vstupné na ostatních 20 filmů je 110.-Kč (2x), 120.-Kč (6x), 130.-Kč (9x), 140.-Kč (1x) a 150.-Kč (2x).

Myslí si paní Jenčmionková, že jsme opravdu tak hloupí, že se nerozpakuje takovou idiotickou nepravdu nám sdělit a věří, že ji spolkneme anebo je tak neskromně neschopná pochopit, jaký nesmysl uvedla?
Představte si občané orlovští, že tato žena se spolupodílí na řízení města. A není to poprvé, že my voze a ona o koze. Je to možné? Jak vidíte, je.

Waldemar Danělišyn
Filip Dembický

poznámka pod čárou:
I když je promítání druhu
(nejen)pro seniory málo jako máku v Česku, je překvapující, že se vstupné může snížit (když nám bylo dost podrobně vysvětleno, že to nejde). Samozřejmě senioři za hollywoodské trháky musí zaplatit plnou cenu.
Článek byl přečten 522×, komentářů (2) nových (2)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik