Náhradní banner

Pocta jelenům

1. 3. 2017;

Senioři v Orlové, aspoň ti vybraní, se mají dobře. Péče o ně je vynikající, soudě podle mediální prezentace, kterou si, poskytovatelé péče o ně, průběžně zajišťují.

Předpokládám, že perfektní je i to, co není na záběrech (mnou kritizované) Internetové televize Orlová vidět (viz dále). Tedy že jsou v domovech pro seniory a komunitním centru dodržované Zásady poskytované sociální služby: zachování lidské důstojnosti, chování zaměstnanců tak, aby nedocházelo k infantilizaci, zesměšňování, ponižování, nevhodnému oslovování klientů.

Sociální služby vedené nově Potyšovou, Pohoda Kubalové a Vesna Šilhárové se více méně (na oko) předhánějí v aktivizaci volnočasových aktivit pro své seniory a informují o tom veřejnost. Společně nedávno uspořádali myslivecký bál.

Nebude se to všem líbit, ale podle mého názoru, motivem snad až přehnané péče (ve výše jmenované činnosti) jsou mj. i peníze. Každá ředitelka je chce pro své zařízení sehnat a je Radou města hodnocena za to, čím se prezentuje. Nikdo z radních se zřejmě nepřijde přímo do pečovatelského zařízení podívat, že stoly jsou čisté a porce jídla přiměřené skladbě živin, gramáži a chuti, takže je třeba je "upozornit" na kvalitu péče jinak.
Nejsem si jist (nemám v tomto směru žádné důkazy), zda každá z těchto aktivit, které idealizují seniorům skutečnost, je pro ně žádoucí. Možná by i někoho napadlo, že v určitých situacích může jít o ponižování psychické i fyzické. Já osobně bych nedovolil, aby z mých rodičů nebo příbuzných někdo udělal šašky v zelených idiotských čepicích. Ale to jsem já. Ti všichni, kteří myslivecký ples vymysleli, se plácali po ramenou a nesporně i ti, pro které akce byla připravena, byli většinově z programu a jídla radostí bez sebe.

Důstojnost nade vše, modleme se: Radní Szkandera , farář, ťukal do mobilu, dokud nezjistil, že je "kamerován". Má toho hodně, ale zvládá to. Je to chlapík!Argumenty, že "účastníci" jsou nadšeni a na akce jdou dobrovolně, mohou být ale zavádějící. Starší člověk, to snad nemusím profesionálům v oboru vysvětlovat, lehce podlehne psychologické masáži. A pak už není daleko k davovému zesměšnění. Těm aktérům to ale nepřijde. Příkladem budiž člověk do nepohody, pan Jaroslav Jurček, který ač seniorskému věku dalek, převlékl se do zeleného stejnokroje a zahrál roli milého trotla. Stejně, jako on byl falešným myslivcem, tak falešným byl celý ples.Sociální služby informovaly o plese takto a Pohoda tak.

Asi bych se plesem zase tak moc nenadchl, kdybych nezjistil, že hlavní osobou, kolem které se vše točilo, byla Renata Potyšová, bývalá místostarostka, nyní ředitelka Sociálních služeb Orlová. A to, s jakou radostí, podle mne škodolibou, vyslala do éteru úsměv (Petro, dívej se, to jsem JÁ!) bylo ohromující.
Článek byl přečten 950×, komentářů (13) nových (13)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik