Náhradní banner

Budeme platit s úsměvem

27. 2. 2017;

Orlovské zastupitelstvo schválilo 20.2.2017 změny ve dvou obecních vyhláškách (OZV). Nabudou účinnosti dne 10. 3. 2017, bylo by dobré se s nimi seznámit, protože Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se týká každého a Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 2/2017 o místním poplatku ze psů několik stovek majitelů.

Poznámka: Poplatek za svoz odpadu si stanovují samy obce v souladu se zákony 565/1990 Sb. o místních poplatcích a 185/2001 Sb. o odpadech. Vybírat ho mohou, ale nemusejí. Maximální zákonná sazba poplatku je 1 000 Kč za osobu a kalendářní rok. Tvoří ji dvě části – paušál 250 Kč a částka stanovená dle skutečných nákladů na svoz odpadu ve výši až 750 Kč. Proto se výše poplatku v jednotlivých obcích liší. Samospráva může poplatek účtovat buď za osobu, nebo za vyvezenou nádobu. Z více než 200 největších měst v ČR mají nejdražší poplatek 790 Kč za osobu a rok v severočeském Frýdlantu. Následuje Nymburk s 760 Kč a Tachov se 750 Kč.

Tyto OZV sjednocují splatnost poplatků z kvartální na roční splatnost, a zároveň u poplatku za KO se upravuje osvobození. Stávající OZV č. 1/2016 účinná od 3. 3. 2016 stanovila splatnost poplatku ve čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději k 31. 3., 31. 5., 31. 8 a 30. 11. příslušného kalendářního roku.

Zdůvodnění změn bylo postaveno na tom, že tisk a distribuce 35.tisíc ks složenek by stála cca 100 tis. Kč a teď, když se bude tisknout jenom cca 11. tisíc složenek, tak se ušetří (nejen na penězích, ale i na čase úředníků).

Takto "řekli" zastupitelé. Možnost rozložit si zaplacení poplatků na celý rok byla zrušena. Splátkové placení je přitom běžně existující institut, který nezatěžuje peněženky občanů jednorázovým velkým výdajem. A rozložit si splátky na 5 měsíců není totéž, jako na měsíců 12. V situaci, kdy radnice zavedla na vybraných pracovištích platební terminály určitě přibude těch, kteří složenku nebudou potřebovat.

Pro 4 člennou rodinu jde o jednorázový výdaj ve výši téměř 2.500 Kč, což není málo. Pokud mají psa, tak je třeba uhradit dohromady (do konce května) 4.000 Kč.

Složenek bude stejně potřebné vytisknout více, neboť se budou rozesílat novým neplatičům (těch přibude k 1.6. asi více než dost) opakovaně (upomínky) a navíc se bude na ně podávat žaloby. To vše nebude zdarma.

Peníze, které město na výdaje dostává, tedy i na tisk výše uvedených složenek a mzdy úředníků, pocházejí od daňových poplatníků, nikoliv z kapes radních a dalších zastupitelů. Měli se naši zastupitelé zeptat nás. Potom by to bylo solidní rozhodnutí. Ale možná by občané za to, že si výdaje mohou splácet po celý rok, souhlasili, že těch složenek by mohlo být více, aby mohli poplatky platit výhodněji.
Článek byl přečten 757×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik