Náhradní banner

Otravný hmyz jsme

13. 2. 2017;

Docela nedávno (20.ledna 2017) jsme se zeptali pana starosty na to, proč Osadní výbor Zimný důl - Lazy do svého zápisu uvedl, že se projednávala na jejich schůzi nespolupráce p. místostarostky. Jeho odpověď byla následující:Jako obvykle i tentokrát odpověď pana starosty komentujeme:

1. Obsah je mlhavý a nic neříkající. Těžko si lze představit, že lidé z Osadního výboru (OV) mluvili nekonkrétně. To by museli hovořit citoslovci a částicemi, bez podstatných jmen a sloves, což samozřejmě není možné. Starosta tím vlastně ponižuje členy OV na stafáž, která neumí vyjádřit vlastní názor. Opak je však pravdou, bohužel demokracie a informační svoboda opět dostávají na frak bezdůvodným krytím kolegyně.
2. Na to, co bylo nosným tématem jednání OV, jsme se neptali, neboť ze zápisu to vyplývá dost jasně, je tedy překvapivé, že se taková nelogičnost vloudila.
3. Rovněž nelogické se nám jeví sdělení, že "předseda OV odpoví na vznesené dotazy na únorovém zastupitelstvu". Opět, OV je výborem zastupitelstva města. Zastupitelstvo města je suverénním orgánem, který vytváří a odvolává radu, výbory, komise apod. Zastupitelstvu jsou vedoucí představitelé města odpovědni tak, jako jsou členové vlády odpovědni Poslanecké sněmovně. Znehodnocováním názoru OV se starosta dopouští útoku na tento orgán, kterému byla dána důvěra zastupitelstvem. Předseda OV je výše zmíněným starostovým tvrzením dotlačen k tomu, že je na něj přeneseno „důkazní břemeno“, místo toho, aby se obhajovala sama Jenčmionková a urovnala případný spor ku prospěchu všech.

I když stylizace dopisu je poněkud neúčinná (směrem k nám) a hlavně první věta obsahuje neskrývanou ironii, jsme nakonec rádi za pochvalu (poslední věta).

Je jistě chvályhodné, že by si předseda OV a místostarostka měli nejdříve promluvit mezi sebou a „neprat prádlo veřejně“, nicméně nejde o osobní spor. Pokud by to byl osobní spor, nezaznamenával by se do veřejně dostupného zápisu jednání mezi výborem městské části samosprávy a předsedou této samosprávy. Naopak, zápis říká, že to byli členové OV, kdo vyslovili nespokojenost se spoluprací s místostarostkou města. Za těchto okolností by mělo být veřejně dostupné:

a) kdo konkrétně kritizoval místostarostku Jenčmionkovou;
b) proč byla kritizována, konkrétně a nejlépe doslovně (sestavování zápisů přece umožňuje zaznamenat přímé citace, od čeho jsou tedy zapisovatelé a ověřovatelé zápisu?);
c) jaký je její postoj k této věci;
d) zdali se předseda OV s kritikou ztotožňuje – tedy, jestli i on se připojil k této kritice;
e) co by mělo být řešením celého sporu.

Ani jedno z toho jsme se nedozvěděli. Pochválíme však pana starostu: děkujeme, že nám řekl, který den se tak stalo.(Pro jistotu uvádíme, že jde o ironii). Alespoň si můžeme zpětně říct, co jsme v ten den dělali, když zrovna probíhalo evidentně neproduktivní jednání OV se starostou, kde se hovořilo nekonkrétně, zato se však hned na tyto nekonkrétní důvody musel sejít předseda osadního výboru s místostarostkou, aby mohli vše nekonkrétně probrat a aby se tím pak stejně nekonkrétně mohlo zabývat vedení města.

Takže je to tak, jako předtím: nic nevíme. Ale z taktiky, i když nemotorné, starosta prospěl.

Panu starostovi výše uvedené stanovisko neposíláme. Naše bzučení (bez možnosti použití žihadla) ho nezajímá a aspoň ušetříme čas "vyřizovačce" korespondence.

Danělišyn, Dembický
Článek byl přečten 614×, komentářů (2) nových (2)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik