Náhradní banner

Veselé povídání o teple

31. 1. 2017;

V těchto opravdu studených dnech není třeba se divit, že chceme být v teple. Panelákoví se mohou radovat: právě je zastihla Skvělá zpráva pro mnoho obyvatel Orlové

SMO po složitých jednáních s dodavatelem tepla ČEZ Teplárenská snížilo významně cenu tepla pro rok 2017 a je již dohodnuto i další snížení pro rok 2018. SMO pracuje aktivně na tom, aby tento trend zůstal zachován, a to jednak trvalým snižováním vlastních nákladů a také proaktivním obchodním přístupem, který jak je vidět, přináší úspěchy. Kromě toho SMO do budoucna zvažuje přípravu projektu nových zdrojů tepelné energie pro soustavu centrálního zásobování jako levnější alternativu k teplu nakupovanému od ČEZ Teplárenské. Srovnání předběžných cen tepla pro roky 2016 a 2017 vidíte níže.
Kalkulovaná (tj. předběžná) cena tepelné energie měřené na vstupu do vytápěného objektu (na patě)
Rok 2017 ..................604,47 Kč/GJ včetně DPH
Rok 2016 ..................634,47 Kč/GJ včetně DPH
To je pěkných 30 kaček dolů.


A teď trochu počtů a poznámek:

Průměrná spotřeba tepla na vytápění u nezateplených bytových domů (jsou ještě v Orlové takové?) je cca 0,55 GJ/m2/rok (v rozptylu 0,47–0,66), což znamená pro ilustraci u běžného bytu o výměře 60 m2 roční spotřebu tepla 33 GJ.
K tomu je potřeba připočítat spotřebu teplé vody, která je značně individuální – orientačně od 5 do 15 GJ na byt.
Průměrná spotřeba tepla na vytápění u zateplených bytových domů (těch je v Orlové většina) je pouze 0,33 GJ/m2/rok (v rozptylu 0,28–0,4), což znamená pro stejný byt spotřebu jen 19,8 GJ/rok.

Výpočet (přibližný), o kolik za teplo zaplatíme méně v roce 2017:
19,8 x 634,47 = 12.562,50 Kč (cena z roku 2016)
19,8 x 604,47 = 11.968,50 Kč

Rozdíl činí 594 Kč/rok, tj o necelých 50 Kč/měsíc zaplatí domácnost méně

U domácností všeobecně, nejen v Orlové, napojených na centrální soustavy zásobování teplem v bytových domech se podíl nákladů na vytápění v nákladech na bydlení dlouhodobě snižuje. I když cena tepla postupně rostla, tento nárůst byl eliminován úsporami tepla kvůli zateplování.Z níže uvedené struktury vydání domácností vyplývá, že výdaje na teplo nečiní nijak závratnou část celkových výdajů a občané se již většinou nezajímají, kolik platí:SMO vytváří kauzu, jakoby oněch 50 Kč za měsíc (tolik stojí dnes 1,6 ks piva v hospodě) způsobilo radostné opojení, přitom tisícovka měsíčně - ve srovnání třeba s nájmem - není již dnes rozhodujícím výdajem.

Dle mého odhadu může být v Orlové zhruba 10.000 bytů (mimo rodinné domy), ne všechny ale odebírají teplo z SMO (plus školy a podniky apod.) Pokud na jeden byt bude roční úspora cca 600 Kč, tak pro 8.500 bytů (odhad) to bude pouze okolo 5 milionů Kč, o které přijde SMO. Z celkových tržeb to může být 2 až 3 %. Za cenu politického působení to jde.

pozn.: Výsledná cena závisí od počasí, od hospodaření SMO a dalších činitelů a může být větší než kalkulovaná, takže záruka 30 kaček je dost iluzorní. SMO navenek hovoří jenom o nákupní ceně tepla od ČEZ Teplárenské, ale do výsledné konečné ceny započítává také výdaje za elektrickou energii, vodu, opravy a údržbu, odpisy, výrobní a správní režii, mzdy a pojištění a další, tzv. ostatní náklady a kdoví, co ještě.

SMO opakovaně a pořád "vyhrožuje", že je připraveno přejít na alternativní zdroje vytápění, ale při ceně dálkového vytápění pod 600 Kč/GJ včetně DPH na patě bytového domu není žádná změna způsobu vytápění ekonomicky rozumně návratná. Do ceny tepla je totiž nutné zahrnout všechny náklady související s pořízením, provozem a údržbou alternativního zdroje.

Ale i 50 Kč je dobrých.
Článek byl přečten 626×, komentářů (5) nových (5)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik