Náhradní banner

Okolo bezplatné přepravy MHD

25. 1. 2017;

Dle Nařízení města (viz usnesení rady města č.13444/34 dne 30.11.2016 ) Orlová č.2/2016 o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě Orlová je v čl. 2 Bezplatná přeprava je pod b) uvedeno, že bezplatně se přepravují osoby starší 65 let. Nařízení je platné od prosince 2016.

Rozhodnutí Rady mne zaujalo: na rozdíl od nesouhlasu se slevou na vstupenky do kina (pro stejnou věkovou skupinu), město "nařídilo", že odteď to bude "lepší" na sedadlech v autobusech. Pravdou ovšem je, že to není pravda. Osoby starší 65 let se přepravují zdarma již několik let, takže ten, kdo si pomyslel, že je to skvělé, že "naši radní" jsou tak vstřícní, byl uveden v omyl. Informace je totiž zavádějící.

Vzpomínám si, že když jsem si vyřizoval žlutou čipovou kartu pro bezplatnou přepravu pro osoby starší 70 let, tak jsem se, k jasně vysvětlující informaci, co to obnáší, nemohl dostat. Takže jsem začal pátrat potom, jak to je teď a proč se taková informace zveřejnila.

Vzpomněl jsem si, že Rada schválila změnu Tarifních a přepravních podmínek platných v obvodu IDS – MHD Orlová od 1.7.2013 na svém zasedání dne 10. 04. 2013 (byl jsem mezi schvalovateli) - informoval o tom ostatně i karvinský Deník a na internetu ČSAD o bezplatné dopravě v Orlové od 65 let je to také.

Takže mi vrtalo hlavou, proč se schvalovalo něco, co již (snad, z mého laického pohledu) bylo dříve schváleno a platilo. Zeptal jsem se na úřadě a zde je odpověď:

V prosinci 2016 bylo vydáno nařízení města ohledně bezplatné přepravy na základě požadavku ČSAD Karviná a.s. Ve Výměru MF ČR č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, došlo k zásadní úpravě. Ze seznamu zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny, byla vypuštěna položka týkající se městské hromadné dopravy. Z této změny vyplývá pro dopravce zajišťující veřejnou osobní dopravu formou MHD, že nejsou-li tyto položky (zejména se to týká bezplatné přepravy) součástí výše zmíněného Výměru a nejsou-li uvedeny v cenovém nařízení vydané krajem nebo obcí, z hlediska DPH se pak poskytování takové bezplatné přepravy osob nepovažuje za součást ekonomické činnosti dopravce s nárokem na odečet DPH u souvisejících vstupů. Dopravce by musel odvádět DPH i u bezplatné přepravy.

Takže zde je zakopaný pes.

Odbor dopravy MěÚ Orlová pokračuje: Toto nařízení nijak neovlivňuje to, že v MHD Orlová se řídíme radou schválenými Tarifními a přepravními podmínkami platnými v MHD Orlová, kde jsou specifikovány podmínky pro bezplatnou přepravu (pozn.: jde o stejný odkaz, který uvádím výše). Pro bezplatnou přepravu pro občany od 65let je zapotřebí si vyřídit příslušnou čipovou kartu, jejíž pořízení stojí 180 Kč a je platná pouze v MHD Orlová na období jednoho roku. A každý rok si jen nechat bezplatně prodloužit platnost karty.

Dle mého názoru v tom odstavci výše mělo být ještě uvedeno, že jde o věkovou kategorii nad 65 do 70 let (cena 180.- Kč) a že pro kategorii nad 70 let je cena 50.- Kč (aspoň to tak bylo v roce 2015). Viz také tady

Pointa: Aj tak sa dá ……

pozn.: Je možné, že jsem "to" pochopil špatně.
Článek byl přečten 735×, komentářů (2) nových (2)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik