Náhradní banner

Snad už nejsme sami

21. 1. 2017;

Nějak se zavedlo, ve "vyšších kruzích" orlovské politiky, že jsme se stali velmi nepohodlnými občany. Důvodem je naše aktivita ve veřejném životě města, kdy pořád něco chceme", navrhujeme a kritizujeme. Je to paradoxní, protože vedení města (a spol.) farizejský nabádá občany k aktivitě, pokud však tato (v našem podání) není "správná", dělá pak vše možné proto, aby nám dokázalo, že "jsme vedle". Snad jediný případ, kdy jsme uspěli, je udělení čestného občanství Stanislavu Kolíbalovi, kdy už i ti největší oportunisté pochopili, že by neměli protestovat. Příkladů, kdy jsme ale "pohořeli", je mnohem více. Nejhůře jsme dopadli se snahou, aby se nefunkční koupaliště revitalizovalo na přírodní koupaliště. Město (na pokyn rady) se aktivizovalo do takových obrátek, že bylo jasné: za žádnou cenu to nemůže být podle nich (tedy nás).

Nejnovější naše prohry se týkají zamítnutí slevy občanům nad 60 let v kině O a vlažné vyjádření k dalším námětům, které jsme navrhli (a hned se tady o nich dočtete). Máme v plánu zveřejňovat veškeré odpovědi starosty a místostarostky na naše návrhy. Pokud nejsou schopni být transparentní (a dušovali se v kampaních ostošest, kdo bude více průhledný), tak to, holt, budeme muset dělat za ně. My to vydržíme. Veřejný zájem zvítězí nad lží a nenávistí.

Občané, jen si počtěte, jaké mají naši vládnoucí schopnosti porozumět psanému textu, což se mnohdy ukazuje jako svízelné, protože jejich odpovědi nemají úroveň, natož obsah.

Proč rada města slevu zamítla nevíme, obrátili jsme se proto na paní místostarostku, aby nám to osvětlila:

Ing. Jenčmionková Petra

Vážená paní místostarostko,

nejednou jste veřejně prohlásila, že jste tady, v Orlové, pro občany. Uspořádala jste i setkání u kávy a několikrát jste také naznačila, jak vstřícně jste nastavena jakýmkoliv dotazům připomínkám, konstruktivní kritice etc. Nyní tedy přicházíme s konstruktivní kritikou, jejímž cílem je zvýšení blaha občanů města, což je, koneckonců, náš společný cíl, bez ohledu na stranickou příslušnost či případné osobnostní antagonismy.
Povzbuzení takovým přístupem se na Vás obracíme s žádostí o odpovědi na několik otázek. Jde o skutečnost, že Rada města dne 9.11.2016 usnesením č. 1304/33 neschválila zavedení 75% slevy z ceny vstupného pro seniory od 60 let věku na všechna filmová představení promítána v Kině O. Tyto otázky jsou:
1. Jaký byl konkrétní důvod neschválení? K odpovědi přiložte, prosím, podklady pro jednání Rady, které předložila Ing. Pavlína Kucharczyková. Nejde o tajný materiál - v případě, že nám ho neposkytnete, požádáme o něj v režimu zákona 106 Sb.
2. Proč nám nebylo zasláno zdůvodnění zamítnutí návrhu? Jde o sdělení ze dne 15. 11. 2016, které pod zn. MUOR 54228/2016, spis MUOR S 297/2016/OSKS/FRI zpracovala paní A.Fricová a podepsala Bc. Petra Slavíková, vedoucí odboru městských financí a školství.
3. Jaké je Vaše osobní zdůvodnění zamítnutí? Hlasovala jste také pro neschválení. Jako profesí ekonomka, jak nesčetněkrát veřejně zdůrazňujete, byste nám mohla osvětlit, v čem je podstata toho, že sleva tak, jak jsme ji navrhli, se nedala schválit.
4. Považujete Vy osobně, jako zastupitelka, místostarostka, osoba ve vedení města, která do voleb šla s heslem o transparentnosti (mj.), komunikaci s občany, odpověď v podobě, kterou nám město předvedlo, za solidní?

Vážená paní místostarostko,

město Orlová bude dotovat Kino O bez ohledu na počet návštěvníků, a to jednoduše ze stejných důvodů jako, per analogiam, letní koupaliště, krytý bazén, prostě proto, že se jedná o veřejné investice, které nemají být ziskové, nýbrž účelné pro občany – daňové poplatníky.Vstřícný krok, který jsme vůči občanům navrhovali, by přinejmenším zlepšil reputaci města, zdůraznil potřebu mezigeneračního dialogu, účelněji využil prostor sálu, který je vytápěn a osvětlen jak pro 10 návštěvníků, tak i pro 100 návštěvníků. Když už nic jiného, statistika návštěvnosti by se zvýšila a obhajoba vzniku nového Kina by pro město byla méně složitá, než nyní. Moderní města se nedívají na zisk ze služeb pro své občany, moderní města hledají příležitosti, jak učinit své občany šťastnými. A to je v Orlové stále nepochopený fenomén.
Žádáme, abyste odpověděla seriozně a vyčerpávajícím způsobem a neschovávala se za nějaké prázdné formulace. Třeba obdobně, jak jste dokázala obhajovat ztrátový provoz SMO wellnes, který město bude dotovat.

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího do nového roku 2017,

Ing. Waldemar Danělišyn, Filip Dembický
Orlová 16.1.2017


Dopis starostovi s jinými podněty:

Vážený pane starosto,
Navrhujeme,
- aby se město stalo správcem projektu Marushka Photo, podrobné informace lze nalézt na této adrese. Dle našeho názoru by participace na této iniciativě mohla vést ke zlepšení komunikace mezi občanem a městem, což by mělo být hlavním zájmem každé radnice;
- aby město začalo využívat službu Pocitové mapy, kterou nabízí Národní síť zdravých měst ČR ;
- aby město projednalo, kde by mohla být zřízena – rozšířena, pro občany, bezplatná Wi-Fi síť, tedy tam, kde jsou střediska veřejného života - parky, dětská hřiště, parkoviště, nemocnice, nákupní střediska, Městský úřad, Dům kultury apod. Wi-fi síť na náměstí není funkční a delší dobu nebude využívána.
V případě, že tyto podněty budou zamítnuty, žádáme, aby, aspoň v rámci obvyklé slušnosti, byla nám podána vysvětlující zpráva, jaké důvody k tomu vedly. Abychom mohli občanům sdělit, z jakých důvodů se Město Orlová nechce přibližovat komunikaci s nimi prostřednictvím moderních technologií a iniciativ, které úspěšně běží napříč republikou.
Spolek VIVAT Orlová

Ing. Waldemar Danělišyn, Filip Dembický
V Orlové, 8. 12. 2016

Obdrželi jsme tuto odpověď:


Článek byl přečten 675×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik