Náhradní banner

Chceme vědět, co provedla místostarostka Petra Jenčmionková

20. 1. 2017;

Vážený pane starosto!

Po zvolení zastupitelem, potažmo starostou, jste složil slib, že tuto funkci budete vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. Jsme občané města, ve kterém plníte nejvyšší funkci v samosprávě. Leží nám na srdci efektivní fungování této samosprávy, na čemž se, samozřejmě, podílí i vztahy mezi jejich představiteli a reflexe práce těchto představitelů mezi občany města.

Obracíme se na Vás s žádostí o sdělení důvodu, kdy, proč a za jakých okolností Osadní Výbor Zimný důl-Lazy vyslovil nespokojenost paní místostarostce Jenčmionkové. V čem spočívala? Zajímalo by nás, zda jste přímo na schůzi nějak reagoval, pokud ano, tak jak a potom, zda Osadní Výbor má pravdu.

Předpokládáme, že budete k nám více sdílnější, než ve Vašich předchozích odpovědích, jinak nabudeme dojmu, že Vás obtěžujeme. Nemělo by se, doufejme, jednat o záležitosti, které musí být zákonně utajovány, naopak, měly by být zcela transparentní.

Do politiky jste snad šel proto, že se budete (viz slib) řídit tím, co občané navrhují, co je zajímá, co kritizují a k čemu dávají připomínky. My taky trávíme určitý čas nad formulací dotazů a projevujeme zájem o věci veřejné, bohužel reakce na naše snažení bývají nemilosrdně uzavírány nic neříkajícími floskulemi s nulovou informační hodnotou. Žádný aktivní občan si nezaslouží takové zacházení.

Děkujeme za Vaší odpověď.

V Orlové, dne 20.1.2017
Ing. Danělišyn Waldemar, Dembický Filip
Článek byl přečten 701×, komentářů (2) nových (2)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik