Náhradní banner

Kdo je a jaké vzdělání má Eva Kijonková?

15. 1. 2017;

Je pravda, že vždy přemýšlím o tom, jak který článek nebo komentář nadepsat, abych přilákal čtenáře. Všeobecně se ví, že právě takto postupují dnes nejen bulvární časopisy, ale i všechny noviny a internetové weby. S nostalgií vzpomínám, jak na orloviny lákal někdy "zelený" Ing. Lukáš Macura (v hnutí Volím Orlovou zkocurovatěl dočista a dnes se asi na politiku zřejmě vykašlal), který je nazval "bulvárním plátkem".

K napsání tohoto komentáře mne inspiroval městský internet, kde jsem se dočetl, že teplo v Orlové zlevní. Den nato se stejný text objevil na první straně Orlovských novin. Přečetl jsem si ho s přesvědčením, že podepsaná Eva Kijonková, je nějakou "námezdní pomocnou sílou" v ansámblu Cibulkové.

Obsahu textu, který je velice významný, se nedá nic vytknout, dokonce je v pořádku sebechvála, že jde o dějinné první snížení (nikoliv jako doposud vždy zvýšení) ceny tepla v Orlové.
pozn.: Není to sice úplně pravda, protože na prosincovém zastupitelstvu v roce 2002 udělalo Hnutí za práva občanů (HZPO) na Kotabu bububu a ten šel s cenou tepla dolů. Tehdy šlo o nějakých 420 Kč/GJ, ale to už je tak dávno, že Vaněk to nemůže vědět.

Nicméně. Zabrousil jsem na stránky SMO, zda i tam je "něco" o zlevnění tepla, neboť přece právě SMO je strůjcem této radostné události. Pokud by si někdo myslel, že akcionář je na to, aby svou společnost vedl, řídil a kontroloval, tak to už dlouho není pravda: od doby, kdy ve vedení města je Klčo a ČSSD, tak si Klčo, jako předseda představenstva SMO, dělá co chce.

Ale zpět k mému pátrání. Nemýlil jsem se. Na stránkách SMO také najdeme informaci o snižování ceny tepla a stejně, jako ve dvou předchozích mnou jmenovaných případech, také Evu Kijonkovou. Ukázalo se, že nejde o externí nebo interní členku redakce Orlovských novin, ale o osobu, která mediálně zastupuje SMO. Zda jde o zaměstnankyní není známo, ale asi ano. Po nedávno prohraném soudu (právě ve věci mediální prezentace), kdy SMO zaplatilo 265.629,-Kč (bez odměny advokátovi), si představenstvo asi uvědomilo to, na co přišel již dávno Ing. Kotaba.

Informace o snížení ceny tepla se na stránkách SMO jmenuje TISKOVÁ ZPRÁVA. Obsah je ale jiný, než v ON a na muor.cz. Zpráva je koncipována tak, že se předpokládá, že příjemce zprávy (orlovský lid) je plný negramotných idiotů. Čtěte se mnou:

TISKOVÁ ZPRÁVA

Lidé v Orlové chtějí levnější teplo, ukázal výzkum
* O jaký výzkum (průzkum, studii, badání, studii) šlo? Kdo ho učinil, kdo se ho zúčastnil, šlo o veřejnou nebo tajnou akci ? Jaká byla otázka, kolik bylo respondentů, jaká byla statistika?

ORLOVÁ, 11. 1. 2017 – Orlovská městská akciová společnost SMO, která má na starosti centrální dodávky tepla pro bytové domy, firmy a instituce v Orlové, chce zlevňovat. Výzkum mezi obyvateli Orlové ukázal, že cena tepla je ve městě vnímána 80 procenty lidí jako vysoká, a to bez ohledu na to, jestli mají lidé teplo od SMO nebo z jiného zdroje.
* kolik bylo 100% , jaký význam má odpověď od těch, kteří teplo od SMO neodebírají?

„Od poloviny loňského roku intenzívně připravujeme cesty ke zlevnění tepla. Výzkum nám potvrdil, že jdeme správnou cestou,“ vysvětlil ředitel SMO Jaroslav Vaněk.
* Akce "plynové kotelny do Orlové" začala dříve a zase: o jaký výzkum jde? Kde lze najít výsledky?

SMO nyní jednak jednalo se společností ČEZ Teplárenská, jednak pracuje na projektu vlastní produkce tepla v plynových kotelnách v Orlové. Na ně by mohlo vytápění ve městě přejít během několika let. Nutné by byly investice i nové lokální kotelny napojené na stávající systém centrálního zásobování teplem. Přes 80 procent lidí by podle výzkumu veřejného mínění Orlovanů uvítalo snížení ceny tepla i za cenu přechodu na 19 plynových kotelen. Radní města už dali přípravám projektu zelenou.
* Znova: o jaký výzkum veřejného mínění jde? Je nepravděpodobné, že by 80% lidí chtělo plynové kotelny, kde lze takový údaj najít?

„Zastavení růstu cen tepla a naopak snížení pro další roky je naším cílem. Cena za nakupované teplo od ČEZ nyní tvoří 70 procent výsledné ceny, kterou účtujeme spotřebiteli, proto se aktuálně především snažíme o podpis dohody o nižších cenách nakupovaného tepla,“ doplnil ředitel SMO Jaroslav Vaněk.

Z pohledu obyvatel Orlové je cena tepla dlouhodobě buď na stejné úrovni, nebo spíše roste (to si myslí 58,9 procenta všech dotázaných a 62,1 procenta odběratelů SMO).
* Objevení "Ameriky"

Respondenti výzkumu zároveň jen ve 42,1% případů vědí, že majitel bytového domu může ovlivňovat intenzitu přiváděného tepla do vnitřních rozvodů, čili teplotu v domě. U dodávek od SMO tuto skutečnost znala dokonce jen jedna třetina lidí. Z toho vyplývá, že SMO bude o dodávkách tepla s občany také více komunikovat.
* Upřímné přiznání, že SMO doposud bylo jedno, co si občané myslí

SMO dodává teplo pro tisíce domácností v Orlové. Předběžně kalkulovaná cena pro rok 2016 je včetně DPH na úrovni 634,5 Kč za GJ. Výsledná cena bude známa až po konečném vyhodnocení celého roku, podle všeho však bude dosaženo jejího snížení.
* Jen aby nešlo o předčasnou radost! Svoji provizi si SMO pravděpodobně nesníží.

KONTAKT PRO MÉDIA: Eva Kijonková, mediální zastoupení SMO, tel. 721 857 097

------------------------------
" TISKOVÁ ZPRÁVA " je postavena poněkud na hlavu. Kromě odvolávání se na chiméru (synonymum přeludu, vidiny, klamné představy, něčeho nereálného) nějakého výzkumu je třeba říct, že v celé té "příhodě" SMO s oběma družstvy nic nekonzultovalo (viz přiznání na zastupitelstvu 12.12.2016, kdy se Vaněk v prezentaci nazvané Informace o vývoji cen tepelné energie vyjádřil doslova takto (str.12): Jednání s hlavními odběrateli tepla, zatím proběhly schůzky s vedením dvou největších odběratelů, plánovány schůzky s dalšími, předpokládá se průběžná komunikace).
Byli to družstevníci, kteří nahnali Vaňkovi a spol. strach, že si postaví svoje alternativní zdroje tepla. Firem, které to umí a zařídí je plno. Až začala pánům z SMO téct voda do bot, tak se vzpamatovali.
Dohoda s ČEZ Teplárenskou byla jediným východiskem a celý ten kolotoč musel dopadnout dobře. V opačném případě by obě firmy byly škodné.

Předpokládat, že se všichni nechají svatořečením SMO oblbnout, bylo a je hloupé. Vypadá to tak, že " Podle sebe soudím tebe" je heslo představenstva SMO a hlavního našeptávače Trojáka.

odkaz Tisková zpráva
Článek byl přečten 1002×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik