Náhradní banner

Hrdinův splněný sen

16. 12. 2016;

Člen Rady města, pan inženýr Petr Hrdina, se minulý rok (2015) jasně vymezil proti tomu, aby si někdo, jenom tak, dělal v našem městě kravál. Veřejně, v reakci na festival ORLEKT, prohlásil:

Osobně budu za ANO Orlová iniciovat vydání obecně závazné vyhlášky pro úpravu konání těchto akcí. Bohužel musí to být. Spokojenost většiny obyvatel, a to i okolních obcí, je mi přednější, než povyražení několika vyznavačů "elektronické hudby". Osobně to cítím jako cílenou provokaci skupiny lidí napojených na určité bývalé politické struktury našeho města.

Dnes (tedy v těchto dnech) si může oddechnout. Město se konečně vypořádalo s poruchami v chování některých, zejména mladších lidí, a po schválení zastupitelstvem vydalo Obecně závaznou vyhlášku k veřejné produkci hudby a akcí typu technoparty. Vyhlášky tohoto typu jsou si podobné jako vejce vejci (srovnej čtenáři podobnou vyhlášku, kterou vydal v roce 2014 Švábov, kde je 69 obyvatel). Ne, že bych naznačoval, že by šlo o zkopírování.

Problémy s obtěžováním hlukem z veřejných hudebních produkcí tedy máme vyřešené. Je třeba ale tvůrce vyhlášky i zastupitelé pochválit, protože podobné akce mohli úplně zakázat. Možná neschválili úplný zákaz, protože pak by se nemohly konat akce "městského charakteru" (viz příloha).
Čtením vyhlášky může někoho napadnout, že jsou v ní některá ustanovení přece jen sporná. Např. v čl. 3 odst.3) je uveden pojem "hlasitá hudba". Kdo určí, jestli je moc hlasitá nebo ještě není moc hlasitá? Starosta? Jenčmionková? Galia?

Samozřejmě městský strážník.

Některá zastupitelstva však vyhlášky o regulaci akcí typu technoparty nemají. Buď je vůbec nenapadlo je zpracovat anebo návrhy neprošly. Ti lidé to zřejmě považovali za krok správný, neboť rock, pop, vážná hudba, dechovka, ale i techno…to vše má jedno společné a sice, jsou to hudební žánry, které mají své příznivce a odpůrce. Označovat jakýkoli hudební styl v demokratické společnosti za divoký, žádoucí či nežádoucí případně ho vystavovat nějakým regulativům, vypovídá pouze a jenom o neschopnosti dotyčného zajistit danou akci tak, aby se zúčastnění bavili a nezúčastnění nebyli omezováni. Stejná neschopnost to pak je i ze strany těch, kteří mají tu moc vydávat vyhlášky a zákazy.

Orlovská radnice prosadila vyhlášku proti akcím typu technoparty na základě (možná se pletu) ojedinělé akce. Měli bychom, z pohledu objektivity, vnímat tento počin v kontextu uvažování jejího vedení. Jde o vyhlášku pendrekovou. Pod záminkou boje proti rušitelům veřejného pořádku se vydala vyhláška, která dává netušené možnosti. Umožňuje totiž určovat, co je žádoucí kulturní akcí a co jí není. Umožňuje, aby radní podle své libovůle "likvidovali" ty, kteří nejdou s nimi. Jako ve starém Římě – palec nahoru či dolů. Je to jak v době normalizace – dám ti či nedám razítko.

Myslím si, že je nutné poukazovat na nesmyslnost podobných zákazů a vyhlášek. Dobře si totiž pamatuji jak (když jsme byli mladí) "ti nahoře" zakazovali hrát rock & roll a strašili nebezpečím diverzantů.
Dnes se také poukazuje na nebezpečí drog na takových akcích. Za toto nebezpečí ale rozhodně nikdy nemůže hudební žánr. Z pohledu drog nevidím rozdíl mezi těmi deseti městem "povolenými" akcemi a technoparty. Hrozba drogy se totiž vyskytuje všude. Přítomnost drog mezi mládeží na jakýchkoli akcích, kdekoli a kdykoli je dnes bohužel NORMÁLNÍ a běžný jev. Zatím se ale boj proti drogám soustředil (v Orlové) pouze na školáky.

Nekulturní lidé by neměli mít místo v politice natož pak rozhodovat o kultuře.
Článek byl přečten 790×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik