Náhradní banner

Naše město si s občanskou společností přece rozumí!

8. 12. 2016;

PŘEDVÁNOČNÍ TRNEMVOKU

Stává se pravidlem, že v téměř jakékoliv politické řeči našich vládnoucích představitelů se dozvídáme, jak jsou tady pro nás, pro občany, a jak důležitá je komunikace a vysvětlování jednotlivých kroků samosprávy. Dokonce kdysi i padaly návrhy na jmenovité hlasování na Radě města, což bylo po volbách chytře zapomenuto. Ale to je jenom jeden z mnoha důkazů, jak farizejský je postup vlády města Orlová (rozuměj Rady města).

SPOLČENÍ OBČANŮ FD&DW se zabývá kritikou veřejné správy a pokusy o zkvalitnění života ve městě. Někteří si možná vzpomenou, že jsme se "chtěli zviditelnit" v podobě dvou iniciativ: za biokoupaliště a za čestné občanství Stanislavu Kolíbalovi. První byla neúspěšná, druhá, naštěstí, úspěšná. Pokud šlo o biokoupaliště, nejdřív bylo chování pana starosty ve sféře komunikace přímo vzorové: uspořádali jsme společně s ním a pod jeho záštitou seminář o biokoupališti s kvalifikovaným odborníkem. Šanci si poslechnout fundovaný výklad a nechat si zodpovědět i ty nejdetailnější odpovědi si (ne)nechala ujít celá řada občanů i politiků. Po počátečním optimismu ze strany pana starosty (jak jsme poznali s časem, šlo o divadlo) jsme se však dostali do stádia ignorace, kdy nám nikdo nedal vědět, co s naším návrhem bude. Natož jsme vymysleli petici, nejdřív internetovou, následně písemnou, obě dohromady podepsalo cca 800 občanů města i přilehlých obcí. Rada petici zamítla. To aby nám tak, soudruzi, někdo z občanů navrhoval něco lepšího a kvalitnějšího, než my sami! Ostatně, dokumentace, kterou si nechalo město zhotovit, aby zdůvodnilo, že náš návrh je nepřijatelný, byla zpracována projektantskou firmou, která nyní zpracovala stejnou studii pro Krnov, kde předběžná cena, pro téměř obdobné koupaliště, vyšla na 19 mil. Kč! V Orlové by to stálo 250 mil. Kč! Qui bono? Racionálně uvažující čtenář si zodpoví i bez nápovědy, co to přesně znamená.

Stává se zvykem Rady města, že se na jejich schůzích téměř o ničem nediskutuje a rovnou hlasuje. Tak bryskní, bystré a pohotové radní jsme snad ještě nikdy neměli a ani nevíme, jestli si je, my hloupí lidé z podhradí, zasloužíme. Jen tak nějak zapomněli na prostý fakt, že demokracie je o transparentnosti, a že to, co dělají, je svinstvo vůči těm, kteří chtějí vědět, v jakém rozumovém režimu probíhají debaty nad zásadními problematikami města!

Poslali jsme Radě města také podnět, aby senioři nad 60 let věku ve městě obdrželi 75%ní slevu na promítání všech filmů v Kině O. Filozofie návrhu spočívala ve faktu, že Kino O je ztrátový provoz, na který se stejně doplácí. A protože máme zde v Orlové celkem početný seniorský stav, bylo by záhodno se chovat ke starším s úctou i s vědomím, že jejich důchody nejsou nikterak vysoké. Prostě a jednoduše by kino mohlo pomoci i jejich větší socializaci a zároveň by jim nezruinovalo jejich rozpočty. To, co je v každém civilizovaném větším městě pravidlem (respekt a úcta ke stáří i ve formě slevových poukázek), však asi neplatí v Orlové. Dodáváme, že když už nic jiného, tak by se Kinu O naším návrhem pomohlo alespoň s katastrofálně nízkou účastí, kdy často sál zeje prázdnotou.

Odpověď Rady "sdělujeme Vám, že Rada města Orlová Váš návrh projednala na schůzi konané dne 9. listopadu 2016 a usnesením č. 1304/33 neschválila zavedení 75% slevy z ceny vstupného pro seniory od 60 let věku na všechna filmová představení promítána v Kině O" nám byla zaslána bez jakéhokoliv zdůvodnění.

Pro ozřejmění: Průměr diváků na jedno představení je (od začátku fungování kina) 30-34. Pokud by do kina přišlo na představení diváků 60, tj. teoreticky o 30 víc "na slevu", tak by město doplácelo k 100% vstupnému zhruba 2.500 Kč. Za rok by to mohlo být 30.000 Kč, za předpokladu, kdyby slevu občané využívali 1x měsíčně. Srovnáním s tím, kdy za 60 vteřin videoklipu pro MISS Česka Město zaplatilo 100.000 Kč, by 30 občanů mohlo kino navštěvovat více než 3 roky, při vstupném kolem 30 Kč. Možná naše propočty jsou chybné a stále se, dle hrdinů z Rady, bude vyplacet (pro těch 30 diváků) sál vytápět, osvětlovat, platit za obsluhu, za editaci programu a vylepování plakátů.

Aby toho nebylo málo, přečetli jsme si ročenku města za rok 2015. Hledali jsme v ní, jak jinak, hnidy. Bohužel pro nás, zjistili jsme, že byla zasažena naše Achillova pata, tudíž jsme neprodleně konali.

Aparát Města náš podnět - kupodivu - vyhodnotil jako stížnost (!!!!!!), zřejmě aby získal čas k sestavení odpovědi. Ta nám opravdu přišla, není v ní sice vyhodnocení, zda stížnost byla oprávněna či nikoliv, je však vhodná pro pobavení v nadcházejících radostných chvílích.

odpověď

Vážení čtenáři!
Naše pozitivní vnímání života v našem městě, přes tyto nepřejícné bariéry, nekončí. Nejde nám o to, abychom prosadili své, ale o to, že když je náš návrh nepřijat, tak bychom byli rádi, aby nám byl sdělen důvod takového rozhodnutí. Abychom se od chytřejších poučili.

Ještě před koncem roku se Rada města schází na své poslední schůzi v roce 14.12.2016. Pokud to starosta uzná za vhodné, tak mohou radní naše další podněty, které jsme poslali, projednat.
Navrhli jsme, aby se Město zapojilo do těchto iniciativ:
- rozšíření wi-fi free zón na veřejných místech ve městě
- aby se město stalo správcem projektu Marushka Photo
- aby město začalo využívat službu Pocitové mapy, kterou nabízí Národní síť zdravých měst ČR

WD, FD
Článek byl přečten 1014×, komentářů (1) nových (1)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik