Náhradní banner

Radujme se, veselme se - v Orlové je hej!

1. 12. 2016;

* Topná sezóna se rozběhla. Některým se zdálo, že topit moc nepotřebují, tak si teplo nechali přiškrtit, ale už teď je jim zima i když skutečné mrazy teprve přijdou. Stěžují si ovšem na nesprávném místě, na což je upozornilo i město. Doufejme, že tito neodpovědní občané, kteří neví, co by chtěli, se polepší.

* Dnes (1.12.2016) napadl skutečný sníh, a to ve větším množství, než měl. Šel jsem na poštu - kousek z Hypernovy, ale nemít správné boty, neradoval bych se. Ještě, že ze Zátiší jsme jeli autem, ti, kdož museli použít neuklízený chodník suší boty na peci. Když je mokro, tak jsou všude kaluže vody - tam, kde být nemají, ale to je letitý problém, který nikdo neřeší. Na vše jsem si zvyklí a neremcáme.* Do budoucna se nám povede ještě líp, a to v mnoha ohledech. Orlovští ředitele základních škol se zúčastnili semináře, který uspořádalo vedení města a městské policie a byl zaměřen na možnost změn ve školních řádech tak, aby se mohlo testovat podezřelé žáky na drogy. Tentokrát nebudu nic kritizovat i když testování dětí na školách jako takové, není v zákonu vymezeno a tento úkon se opírá o obecnější předpisy. Z důvodu absence jasného předpisu může pramenit nejistota samotných škol a pedagogických pracovníků týkající se problematiky testování. „Jsem přesvědčen, že už jen zakotvení možnosti testování ve školním řádu může sehrát preventivní roli. Věřím, že si to školáci rozmyslí už jen při vědomí, že je mohou ve škole otestovat,“ uvedl manažer prevence Městské policie v Orlové David Pěntka. Na druhé straně národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018 je dokument vydaný MŠMT (2013b). Tento dokument stanovuje strategii v primární prevenci rizikového chování. Určuje cíle primární prevence, koordinaci a organizaci prevence, vymezuje kompetence a odpovědnost jednotlivých subjektů v této oblasti. Jedním z cílů v oblasti koordinace prevence je navržení řešení otázky testování na školách. Uznává testování jako problematický bod a zdůrazňuje, že testování není primárně preventivním opatřením.Národní protidrogová centrála (NPC) v roce 2010 vydala Doporučení na doplnění školního řádu v souvislosti s řešením problematiky návykových látek ve školním prostředí. Navrhuje zakotvit do školního řádu testování jako takové, přičemž zdůrazňuje, že má být provedeno pouze v případě důvodného podezření nebo s předem získaným souhlasem zákonného zástupce (nebo žáka v případě zletilého). Vyloučeno je plošné či namátkové testování. Ovšem v případě odmítnutí žáka podstoupit test je navrhováno hledět na žáka, jako by byl pod vlivem. Je zde podpořena presumpce viny, což je z jiných hledisek považováno za problematické. Dále dokument navrhuje výslovné uvedení jednotlivých výchovných opatření za příchod do školy nebo školní akci pod vlivem, zvláště pak za opakované příchody, požití návykové látky ve škole a opakované požití, distribuce a další, takže proč ne.

Vrátím se k tomu, proč nám bude líp: z nynějších dětí (žáků) vyrostou spořádání lidé, kteří si navždy zapamatují, že brát drogy se nemá. Nebudeme pak už svědky všelijakých incidentů bujaré mládeže, která se prochází městem, kope do odpadkových košů, rozhazuje plastové láhve, řve a obtěžuje svou agresivitou spořádané občany.

minipoznámka: Jsem přesvědčen, že se nenajde ani jeden z ředitelů, který by s úpravou školních řádů v tomto směru nesouhlasil. Jmenuje je, navrhuje odměny a platí vedení města. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.

* Blíží se poslední jednání zastupitelstva v tomto roce (12.12.2016). Na jeho programu jsou zajímavé věci.

- návrh rozpočtu na rok 2017
- peníze pro fotbalovou Slavii (když je její předseda Jarda Jurček členem ČSSD, tak schválit je bude fraška), oni peníze, i když švindlují, potřebují
- odkoupení od hokejového klubu "technického zhodnocení VIP prostorů" na zimním stadionu, oni peníze, i když méně než fotbal švindlují, potřebují více
- schválení peněz na akci SMO "Wellnes po krytým bazénem", oni peníze potřebují, vždyť jde o ztrátový záměr
- informace SMO o vývoji cen tepla v dalším období, oni peníze potřebují, vždyť proč by tam "pracovali"

Co se týče rozpočtu na rok 2017, tak jsem zjistil, že pracovalo se na něm velice intenzivně. "Návrh rozpočtu byl v jednotlivých fázích přípravy projednáván na schůzkách pracovní skupiny sestavené ze zástupců volebních klubů, konaných ve dnech 30 3. 2016, 4. 5. 2016, 22. 6. 2016, 19. 10. 2016 a 7. 11. 2016. V rámci těchto jednání byli přítomni postupně seznamování s tvorbou příjmové části rozpočtu, postupem při sestavování běžných výdajů a následně zařazováním investic. K předloženým materiálům probíhala diskuze, byla podávána vysvětlení a doplňovány aktuální informace". (citace z předloženého návrhu). Škoda, že se nikdo na nic neptal "obyčejných občanů".

V návrhu jsem nenašel (ale možná neumím hledat) miliony na renovaci koupaliště (že by až v dalším, volebním roce?).

Někteří si budou pamatovat, jak se intenzivně jednalo o zrušení výherních hracích přístrojů. Takové hnutí ANO si do svého volebního programu v oblasti Prevence kriminality dalo "potírání hazardu a s ním spojených negativních jevů a chování a to omezením počtu výherních automatů. V návrhu rozpočtu je počítáno se zvýšením příjmů z 18 na 20 milionů Kč.


Nakonec vtip, který pochází rovněž z volebního programu hnutí ANO v sekci OTEVŘENOST (a může se použít na Silvestra):
Budeme podporovat a prosazovat jmenovité hlasování rady města a zpřístupnění usnesení a hlasování jednotlivých radních na webových stránkách města včetně interpelací jednotlivých zastupitelů vůči členům rady.
Článek byl přečten 859×, komentářů (7) nových (7)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik