Náhradní banner

O tom, jak se lze možně i nemožně chovat

22. 11. 2016;

Číst se doporučuje pouze těm, kterým není všechno jedno, co se v Orlové děje a vadí jim, jak se chovají naši hodnostáři.I když slunce za oknem a teplota kolem 15 0 C nenapovídá tomu, že by se blížila zima, je tomu tak. Bude tu za měsíc, přijdou svátky a Nový rok a bude se bilancovat. Jednu bilanci, ta se už nezmění, si můžeme udělat hned teď.

Možná víte, že v Orlové je nefunkční a rozbité koupaliště. Je zavřeno od roku 2012. Před volbami v roce 2014 se objevily sliby, že se zrekonstruuje. Ještě "staří" zastupitelé, dle přání starého starosty (J.Kuča), vytvořili starou (dnes) komisi, její nápady pak převzali noví radní a zadali nějakou studii, která stala asi milion korun. Podle této studie má rekonstrukce koupaliště stát 350 milionů Kč (zhruba). Podle projektu (také stál několik milionů) bylo vydáno stavební povolení, ale na stavbu nejsou peníze (a asi jen tak rychle nebudou). Termín platností rozhodnutí končí v srpnu 2017, nicméně bude prodloužen.

Také asi víte, že, v souvislostí s nápadem, aby se tak závratná částka na úpravu areálu vynaložila, vzniklá v Orlové občanská Iniciativa za přírodní koupaliště. Ta se snažila přesvědčit radu města, aby hledala nějakou levnější alternativu.

Výsledek je známý: NE, žádné přírodní koupaliště v Orlové nebude. Radní si dali dost záležet na tom, aby neustoupili. Sehnali si pochybnou studii, že biokoupaliště bude také neobyčejně drahé a ještě k tomu nejsou vhodné podmínky. Žádná diskuse neproběhla, ani s Iniciativou, ani se zastupiteli, ani s občany. Prostě arogance moci.

Před podobným problémem, jako Orlová, stojí Krnov.

Krnov má 23 992 a Orlová 29 524 obyvatel.
Krnov má 25 zastupitelů, Orlová 31.
Krnov měl rozpočet příjmů pro rok 2016 426 739 800 Kč, Orlová 416 783 000 Kč.

Obě města mají jedno koupaliště. Krnov ještě městské lázně, Orlová krytý bazén (v majetku SMO, dotovaný městem).

Z hlediska koupání jsou ale v Krnově na tom lépe, neboť koupaliště postavené v roce 1934 je ještě v provozu (udržuje se), nicméně již několik let se město snaží koupaliště zcela renovovat.

A teď přichází na řadu to nejdůležitější. Vedení Krnova si rozhodnutí, co s koupalištěm, nenechalo pro sebe. Obrátilo se na občany i zastupitelé, aby se vyjádřili.

Tady nejde o to (v Orlové), že možnost jiného řešení obnovy koupaliště by nutně muselo být přírodní koupaliště, ale o princip. V případě tak obrovské investice (350 000 000 Kč) je snad logické, aby se k tomu vyslovili i občané. Rozpočet na rok 2017 počítá s příjmy 433 504 000 Kč.

Nicméně, radním to nedochází, místostarostka Jenčmionková zřejmě se nekontroluje, když slibuje něco a pak to nedodrží. Všichni tito lidé jsou bez charakteru, postrádají svědomí i rozum, nemluvě o tom, že mohou být trestně stíhání, za to, že s veřejnými prostředky zacházejí úmyslně nehospodárně.

Podívejme se teď do Krnova, jak postupovali (a postupují) tam.

20.5.2016 Krnovské listy

Město se po několika letech, kdy se soustředilo na přípravu rekonstrukce městských lázní, vrací k myšlence revitalizace venkovního koupaliště. V této věci už udělalo první krok. Zadalo vypracování dvou studií, z nichž se každá zabývá jinou variantou. Jedna řeší rekonstrukci stávajícího bazénu a technologií. Výsledkem druhé bude návrh přírodního koupacího biotopu. Co mají obě společného, je finanční omezení. Výsledná rekonstrukce by neměla stát více než 20 milionů korun.
Architektonickou studii rekonstrukce venkovního koupaliště zpracovává společnost Centroprojekt Group, studii revitalizace koupaliště – přírodní koupací biotop řeší společnost BAPO. „Obě to jsou renomované společnosti, které za sebou mají řadu realizací. Od jejich zpracování si v prvním případě slibujeme nalezení řešení opravy vlastního bazénového tělesa, přilehlých zpevněných ploch a technologických prostor. Cílem druhé studie je ověřit, zda přírodní koupací biotop je v Krnově vůbec možný. Děje se tak v souladu s programovým prohlášením rady města, v němž jsme se zavázali, že prověříme možnost přeměny stávajícího koupaliště na koupaliště biotopové se zónou pro víceúčelové využití,“ uvedl místostarosta Michal Brunclík.
O revitalizaci koupaliště město uvažuje i přesto, že po modernizaci městských lázní, kde se počítá s venkovní plovárnou, by mělo být zrušeno. „Vybudování koupaliště u městských lázní je ale až poslední, čtvrtou etapou, k jejíž realizaci dříve než za deset let od případného zahájení rekonstrukce lázní nedojde. Tak dlouhou dobu by to současné už sloužit nemohlo. Plánovanou opravou chceme jeho životnost prodloužit, a to za co nejnižší náklady. Proto neuvažujeme například o budování atrakcí, jako je například tobogan,“ dodal Michal Brunclík.
Koupaliště bylo vybudováno v roce 1934 a v průběhu let se postupně modernizovalo do současného stavu. O jeho rekonstrukci se naposledy uvažovalo v roce 2009 a tehdejší vedení města záměr dovedlo až do fáze zpracování projektové dokumentace. V projektu se počítalo nejen s víceúčelovým bazénem s nerezovou vanou, toboganem a skluzavkou, ale také dalšími objekty. Jelikož odhadované náklady se vyšplhaly na více než sto milionů korun a nebyl vypsán dotační program, v němž by se město mohlo ucházet o spolufinancování, realizace jen z vlastních prostředků nepřipadala v úvahu. Projekt proto nakonec skončil „v šuplíku“.
V roce 2012 proběhla celoměstská diskuse, zda rekonstruovat městské lázně, nebo koupaliště. Občané tehdy upřednostnili městské lázně.

Otázka pro zastupitelé
Podporujete rekonstrukci koupaliště? Za jakých podmínek? Jak by podle Vás mělo být koupaliště vybaveno?

ČSSD
podporuje umírněnou rekonstrukci městského koupaliště, která by řešila zejména nejakutnější problém, a to je stav betonového tělesa bazénové vany. Finančně bychom se nechtěli přehoupnout přes 20 milionů korun bez DPH. Výběr varianty řešení sdělíme až po řádném seznámení se s možnostmi ze zpracovávaných studií. Zastupitelé za ČSSD by rovněž rádi osobně navštívili areály v okolí a získali informace o zkušenostech od provozovatelů. Koupaliště by podle nás mělo být zejména příjemné, vybízející k trávení volného času a bezpečné pro děti. Do budoucna je potřeba se zabývat možnostmi dostavby chodníku podél Petrovické ulice a nedostatkem parkovacích míst. Ing. Michal Brunclík

ODS
Rekonstrukce či oprava letního koupaliště by měla být v tuto chvíli naší prioritou. Jeho stav je více než špatný. Pro nás nejsou prioritou jen vstupní náklady na rekonstrukci, ale také výše následných nákladů provozních i s ohledem na délku využití koupaliště v rámci roku. Nejen z těchto důvodů jsme již v našem programu vyjádřili podporu pro biotop. Zkušenosti ostatních měst, která na toto řešení přistoupila, ukazují, že je to snad jediná varianta, která dokáže nezatěžovat městský rozpočet svými náklady a naopak dokáže být i výdělečná. V neposlední řadě se každé nově vybudované biotopové koupaliště stalo velkou turistickou atrakcí. Pro Krnov se tak může stát dalším lákadlem při rozvoji a podpoře turistického ruchu. Jiří Fajkus

KSČM
Areál koupaliště na Petrovické si určitě zaslouží pozornost a modernizaci. Má dobré umístění, ale také svůj věk. Renovace bazénů, vyložení van bazénů speciální fólií, doplnění vodních atrakcí, skluzavky, tobogan, chrliče a také další prvky. Možná také solární přihřívání kolektory, terénní úpravy a další (drobnosti). To vše záleží na dobrém projektu a finanční náročnosti. Možnost budování takzvaného biotopu jako koupaliště je možná hezká, ale většina občanů a návštěvníků preferuje klasické bazénové koupaliště. Samozřejmě také finanční náročnost, jak prvotní nákladovost, tak provozní náklady, budou sehrávat zásadní roli. Přikláníme se ke klasickému bazénu. Petr Vartecký

Krnovští patrioti
Krnov si rekonstrukci koupaliště zaslouží a my ji podporujeme. Ovšem takovou, která bude mít „hlavu a patu“. Občané si už řadu let přejí také modernější městské lázně. Obě zařízení bychom raději řešili společně. Jejich případné spojení, lázní u stávajícího koupaliště, by mohlo v budoucnu výrazně snížit provozní náklady i zvýšit návštěvnost. Odborníci umí různé varianty spojeného i samostatného provozu komplexně posoudit formou studie proveditelnosti. Na jejím provedení jsme se shodli v pracovní skupině, jen teď její zadání už několik měsíců leží v šuplíku na městském úřadě a místo toho se tvoří studie jiné. Moc tomu nerozumíme. Pro zajímavost, město dotuje provoz koupaliště každý rok částkou přibližně 1 milionu korun, městské lázně pak částkou 7 milionů korun. Ing. Tomáš Hradil

KDU-ČSL
Rekonstrukci koupaliště podporujeme. Záměr ho zachovat byl jedním z našich cílů. Uvidíme, jak dopadnou obě studie. Sympatická je myšlenka vybudovat přírodní biotop, ale ne všechny biotopy, o kterých víme, fungují dobře. V každém případě by náklady na rekonstrukci neměly přesáhnout 20 milionů korun. Součástí rekonstrukce by měla být i oprava a rozšíření sportovních prvků v zahradě koupaliště, aby se tyto daly využívat i mimo letní sezonu. Co se týká městských lázní, tady podporujeme prostou rekonstrukci a modernizaci ve stávající budově spolu s rozšířením zóny pro saunování, které je v Krnově velmi oblíbené. Chceme zachovat hlavní účel lázní pro potřeby plaveckého oddílu a výuku plavání ve školách. MVDr. Pavla Löwenthalová

ANO
Naší snahou a cílem je v co nejkratším termínu vyhodnotit dvě studie, které jsou zaměřeny na základní rekonstrukci koupaliště, která byla poptaná u Centroprojektu Zlín, a na zřízení přírodního koupaliště – biotopu, tato studie byla poptána u společnosti Bapo, s. r. o. Obě studie řeší zpracování celého konceptu koupaliště, popis technologií, čištění vody, vodní prvky, vybavení areálu a samozřejmě také cenovou náročnost. Věřím, že ještě v tomto roce bude zřejmá finální podoba koupaliště, s realizací v co nejkratším termínu. Jan Krkoška

Vše lze nalézt zde (úroveň příspěvků zastupitelů ponechávám bez komentáře, každý je nějaký)

Město Krnov pak na webu zveřejnilo oznámení, co se chystá a porovnání obou variant.

Nic se netutlalo, jako v Orlové.

Dále 8.9.2016 si občané mohli přečíst, že V otázce koupaliště čeká město těžké rozhodování, nebo 12.9.2016 "Dočká se Krnov rekonstrukce koupaliště?"

Poslední informace najdeme pak v článku ze dne 20.11.2016 Lidé v Krnově hlasovali pro opravu koupaliště.

Zvědavost, jak v Krnově pokračují, mi nedala (spát), tak jsem se zeptal, co bude dál.

Pěkný den, pane inženýre,

my budeme materiál k rozhodnutí v ZM předkládat na jednání dne 7.12. 2016. V návrhu rozpočtu na rok 2017 jsme vyčlenili pro zpracování kompletní PD částku 1 mil. Kč. Po členech ZM chceme rozhodnutí, zdali se vydat "klasickou" stavebně-technickou variantou rekonstrukce nebo přeměnou na biotop. Bavíme se však o úplně jiných sumách, nejsme připraveni investovat více než 30 mil. Kč včetně DPH. Dle studií je toto realistické. Velký projekt pro stavební povolení, počítající s rekonstrukcí za cca 120 mil. Kč, byl zamítnut a leží mi v šuplíku... V případě potřeby více informací jsem Vám k dispozici pro případnou osobní schůzku. S pozdravem a poděkováním

Ing. Michal Brunclík
1. místostarosta
Město Krnov

Když si to teď shrneme, tak se nutně musíme zeptat:
Proč se v Krnově chovají normálně?
Proč orlovští radní se schovávají před veřejností v hlubokých zákopech?

Třešničkou na dortu (orlovském) tohoto příběhu je, že stejná firma, která Orlové zpracovala studii, že biokoupaliště si vyžádá 250 000 000 Kč, tak v Krnově se vešla do neuvěřitelných 19 511 191,92 Kč. Při zhruba stejných parametrech.

No, takový je život.

Dejte si tu práci a porovnejte obě studie, které BAPO zpracovalo. Krnov, Orlová

Komentáře jsou nepotřebné, firma BAPO umí kouzlit.

Orlovští radní měli obrovskou příležitost pojistit si přirozenou cestou své výsadní postavení. Kdyby postupovali podobně, jako v Krnově, nemohli "prohrát". Pokud by občané biokoupaliště nepodpořili, legálně by zůstali na svém názoru a měli by nálepku machrů. V opačném případě by se z nich stali lidumilové a také by neprohráli.
Článek byl přečten 907×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik