Náhradní banner

Zprávy z "luhů a hájů" obecního úřadu

17. 11. 2016;

* Rada 24.10.2016, ještě ve složení s Potyšovou, která za nepřítomnosti starosty schůzi dokonce vedla, odsouhlasila "bolestné" (pardon: mimořádnou odměnu) paní Bc. Jitce Kociánové, tehdy ještě ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města Orlová. Pro bylo 6 radních, 2 se zdrželi (kteří jako obvykle nevíme). Kolik korun, jako poděkování za činnost, to bylo, je také tajné. Připomínám, že paní Kociánová dala výpověď sama. Spekulace, že byla k ní donucena, jsou nepodložené, chybějí důkazy. Že zrovna šlo o místo, na které potřebovali "zaparkovat" Potyšovou, je jenom náhoda. Takové náhody jsou v personálním boji, i na jiných úřadech běžné. To ví každý.

** Za týden se odehrálo, těsně před jednáním zastupitelstva, v rohu estrádního sálu, loutkové divadlo. O průběhu představení, které se jmenovalo Jmenování, bude pojednávat samostatná reportáž.

Výběrová komise, která posuzovala "kvalitu" uchazeček na místo ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby města Orlová došla k závěru, že nejlepší návrh zpracovala Mgr. Bc. Potyšová. Návrh Mgr. Berné byl zaměřen na financování služeb, zlepšení publicity a rozšíření K-centra.
Mgr. Bc. Potyšová navrhla dotazníkovým šetřením vyhodnotit terénní službu, tak aby se rozšířila v odpoledních hodinách, o sobotách a nedělích. Což by bylo přínosné. Dále posílit odlehčovací službu o odborného zdravotního pracovníka, který v současné době chybí. Dále navrhuje v K-centru upravit pracovní dobu, což je v souladu s názory odboru, navrhuje personální změny, kdy vedoucí pracovníci budou jako koordinátoři služeb, protože v současné době má jeden vedoucí pracovník dva podřízené pracovníky (např. u K-centra). Tím by došlo k úspoře mzdových prostředků.

Tento návrh byl komisí zhodnocen jako nejkvalitnější. Přihlíželo se také i k dosavadní praxi v oboru. No a na radních nyní bylo, aby rozhodli.

Nakonec většinou hlasů rada jmenovala ředitelkou s účinností od 1.11.2016 Mgr. Bc. Renatu Potyšovou. Pro bylo 6 radních - Kuča, Klčo, Galia, Paloncy, Szkandera a Potyšová (nahlásila střet zájmu), proti nebyl nikdo, hlasování se zdrželi Jenčmionková, Hrdina a Kasaj.
pozn.: Poprvé jsme svědky, že víme, jak kdo hlasoval. Znalci ví, že tentokrát troje radních hnutí ANO se pojistilo (požádali, aby v zápise byli vyjmenováni), aby to nebylo na nich, když Potyšová něco provede (samozřejmě, že tu funkci ji nepřáli, ale zbavili se ji).

*** Ing. Kuča zadal tajemníkovi MěÚ Ing. Matuškovi, MBA úkol – připravit úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města. Pravděpodobně úpravy povedou k ještě lepšímu postavení koalice, aby výhody při projednávání a hlasování byly vedeny nově přímým direktem a následným K.O. (drtivý úder, po kterém protivník není schopen pokračovat v boji). Vyrazí asi zbraně Chlubnovi a Koláčkovi M., kteří ještě občas lapají po vzduchu. Nemohou však odrovnat Sliwku - zakázat občanovi diskutovat není možné. Borci přijdou ale určitě na nějaké řešení, které nežádoucí diskusní příspěvky zlikviduje. Třeba bude muset diskutující stát po celou dobu na jedné noze a držet se pravou rukou za levé ucho.

**** Aby nic nebylo jednoduché, tak záhy po nutné, důležitější nad všechny věci světa, reorganizaci městského úřadu, rada zrušila Oddělení dopravně správních agend. Proč, to se asi nikde nedočteme, neboť vše tajit, je oblíbeným zvykem radních. Vedoucí zrušeného oddělení byla Ing. Zuzana Ožanová. Zřejmě požádala, aby ji rada z funkce sundala, když se stala krajskou zastupitelkou (za ANO). Kdyby se stal starosta Kuča krajským zastupitelem, předal by svou funkci Jenčmionkové (to je vtip, nevěřte tomu).

***** Rada vydala Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Kolik se za co zaplatí od 1.1.2017 bude zveřejněno. Město bude tvrdě požadovat za poskytnutí informací úhrady. Už se těším(e).
Článek byl přečten 912×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik