Náhradní banner

Nepodložené úvahy

15. 11. 2016;

Organizační řád a organizační strukturu - neplatné již dokumenty (visící na internetu) snad rada na své minulé schůzi (9.11.2016) nově schválila. Mělo by to být především v zájmu místostarostky Jenčmionkové, která není již druhá. Dokumenty přepsat šlo v předstihu - výsledek jednání zastupitelstva (31.10.2016) byl předem znám. Že Potyšová odstoupí a bude jenom jedna místostarostka.

Zajímavá je v tomto směru odpověď na všetečný a rychlý dotaz občana:

Dotaz:
Dobrý večer, je stránka složení, rady, zastupitelstva a vedení města k 31.10.2016, v 21:35 aktuální? Prý nastaly změny. Pokud mají tamtamy pravdu, chtěl bych se zeptat na plat v novém místě Mgr. BC. Renaty Potyšové Ph. D. Nebo tak mám učinit přes stošestku? Děkuji za odpověď. Petr Stach
31.10.2016, 21:40, Petr Stach

Odpověď:
K datu 4.11.2016 jsou webové stránky města v sekcích „Vedení města“, „Zastupitelstvo města“ a „Rada města“ aktuální.
Plat nově jmenované ředitelce Sociálních služeb města Orlová, příspěvkové organizace, Mgr. Bc. Renatě Potyšové, která byla na tuto funkci jmenována s účinností od 1. 11. 2016, dosud stanoven nebyl, jeho stanovení je zařazeno na program 33. schůze Rady města Orlová, která se uskuteční dne 9. 11. 2016.

Ten, kdo odpověděl (chybí podpis, ale asi jde o Cibulkovou) samozřejmě lhal, viz výše a kdy ještě k datu 15.11.2016 figuruje na stránkách města Potyšová jako 1.místostarostka.Zveřejnění platu Potyšové na internetu se tazatel asi nedočká. Musí podstoupit dost náročnou proceduru (podle stošestky), aby se to dozvěděl. Možná mu k tomu pomůže můj pionýrský počin, který jsem popsal v minulosti a zamává úředníkům tím rozhodnutím před nosem. Možná teď už bude stačit zajít do patřičné kanceláře a zaplatit poplatek za vyhledání informace a zhotovení kopie patřičného dokumentu.

Potyšová, na rozdíl od Cibulkové, si dokázala ve své nové funkci udělat ihned pořádek a zvědaví se mohou přesvědčit, že je opravdu ředitelkou SSMO.

Někdy se dalo najít, který člen rady za co tzv. "zodpovídá", ale teď jsem to nenašel. Třeba by mne zajímalo, co dělá a za co je zodpovědný Kasaj (kromě toho, že občas položí nějaký duchapřítomný dotaz). O své působnosti však nikdy nikdo z členů rady na schůzích rady (kromě vrcholného vedení, nyní již jen dvoučlenného) nereferoval.

O Potyšové, která již škodit hnutí ANO (snad i městu) nemůže, se bude hovořit míň a míň, pokud se nezviditelní něčím významným (třeba zasadí nějaký strom na betonu před SSMO). O kom se ale bude mluvit víc a více, jistě tušíte.

Jak již víme, nepřehlédnutelnou postavou orlovské politiky se stala paní Petra Jenčmionková. Ta se mj. pasovala do odbornice na ekonomické věci (ale jinak rozumí samozřejmě všemu).

Připomeňme si, že v březnu 2016 informovala celý region o tom, jak to ona udělá v Orlové s rozpočtem: zapojí do rozpočtového procesu veřejnost! Cituji:"Naše vize je taková, že předtím, než se vůbec začne rozpočet tvořit, bychom udělali veřejné setkání s lidmi, kde bychom si poslechli, co vlastně chtějí ve městě realizovat. Samozřejmě, že jedna věc je to, co my musíme ze zákona nebo je nezbytná oprava nějaké budovy, ale druhá věc - že by se poté, co dokončíme akci Humanizace a budeme znát částky, které musíme uhradit, dal zrealizovat tzv. participativní rozpočet, kdy se občané v rámci určité částky v rozpočtu mohou rozhodnout o tom, co ve městě chtějí.“

Rozpočet chceme přiblížit lidem

Nevšiml jsem si, zřejmě vlastní vinou, že se taková akce uskutečnila. Přitom do 12.12.2016, kdy bude rozpočet zastupitelstvem schvalován, je coby kamenem dohodil. O nás bez nás. Jistě, natolik jsou radní chytří, aby si uvědomili, že si vše stejně sami mezi "svými" zastupiteli schválí. A do dalších voleb je relativně daleko.

Ale nebuďme příliš skeptičtí. Není přece možné, aby to tak bylo pořád. I taková Jenčmionková může přijít k rozumu - nebo ne?
Článek byl přečten 718×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik