Náhradní banner

Tak to teda ne! řekl Hrdina a praštil do stolu

13. 11. 2016;

(pořád stejná písnička)

Nedělám si iluze, že by nějak moc lidí v Orlové sledovalo a mělo přehled, co se na úřadě děje a jak se chovají zastupitelé. Nízká účast ve volbách, téměř nulová angažovanost a nezájem veřejnosti nahrává těm, kteří vedou město. Tato většina netečných občanů umožňuje svým postojem malilinkaté skupině radních, aby si dělali co chtěli, místo toho, aby skládali účty. Přitom neexistuje jediný důvod, proč by všichni neměli vědět o tom, jak politici nakládají s veřejnými penězi (k tomu patří vše, o čem rozhodují, tedy i to, kolik dají odešlé Potyšové peněz, kolik bere policejní náčelník Galia, ředitel školy Paloncy, předseda představenstva SMO Klčo + Vaněk + Kratochvíl, jak hospodaří příspěvkové organizace města, koho jmenují do ředitelských funkcí, jak utrácí město za medailonek MISS, jak mrhá penězi za pošukané nápady bývalého starosty J.Kuču atd. atd.).

Peníze, kterými disponuje město, pocházejí z vašich daní občané! Spolčeni lidé Vaněk, Troják, Kratochvíl (SMO), Kasaj, Jenčmionková, Szkandera, Paloncy, Šromková, Galia, Hrdina, Kuča a nově již i Ryšková, je rozhazují. Tedy zacházejí s penězi, které jste vy pracně vydělali a museli je odevzdat státu tak, že si je sypou do vlastních kapes. A vám je to jedno!

Nejmarkantnější je vzájemná tolerance těchto osob za účelem, aby každý z toho něco měl.

Vedení města NIC s lidmi nekonzultuje (kromě zprofanované akce Zdravé město, kdy celá garnitura politiků s vynucenou podporou vedoucích úředníků předstírá, před neinformovanými, většinou, důchodci, že bude líp), neposkytuje informace, navíc cíleně je UTAJUJE. Nutí takto ty, kteří CHTĚJÍ VĚDĚT, aby otrocky se před panstvem kláněli a žadonili.

Člen rady Petr Hrdina, arogantní, elitářský a namyšlený člověk, kterého se jen tak nevidí, nechce nechat lidem možnost kontrolovat své volené zástupce. Asi se bojí, aby se nepřišlo na další skutečnosti, kdy by dopadl ještě hůř, než si to něm spousta lidí myslí. Proto navrhl (myslím, že již podruhé), aby žádosti o poskytnutí informace byly zpoplatněné.

Pokud bude Sazebník úhrad za poskytování informací radou schválen, udělá to asi Hrdinovi moc dobře a možná zůstane pod jeho židlí v zasedačce nějaká loužička nenadálého štěstí. Splní-li si tím svůj předvánoční sen, přejme mu to. Akorát jeho představa, že tím zamezí a zastaví žádosti, je mylná. Ale o tom potom.

Tento člověk, naprosto v radě města zbytečný (bohužel, není sám), je přesvědčen, že je něčím důležitý, ale opak je pravdou. Povídá se o něm akorát to (netvrdím, že je to pravda), že umí chlastat (ožírat se, opíjet se) v Moravě. To je jeho veřejná vizitka, s kterou nás reprezentuje?

Jeho jediným trumfem (bohužel neprůstřelným) je to, že byl zvolen (jako šedá myš na kandidátce ANO) do rady. Doposud ničím konstruktivním nezaujal, schovává se v zákopech a nastražuje akorát miny. Je to typický záškodník. Zapšklý, zamindrákovaný, ukřivděný.

Myšlení Hrdiny a spol. vychází zřejmě z hlubokého přesvědčení, že pro informování veřejnosti, např. zveřejňování zápisů ze schůzí rady města, není žádný důvod. Proč informovat občany, co se na radě upeklo? Prostě jsme řádně zvolení, máme mandát (a rozum na všechno) a zastupujeme voliče. Pokud nám voliči nevěří, neměli si nás zvolit. Chcete nás špiclovat, běžte s tím někam.....

Zápisy a usnesení orgánů obce (rady, zastupitelstva, komisí rady) jsou vedle rozpočtu a územního plánu nejdůležitějšími dokumenty zaznamenávající vlastní smysl existence obce jako společenství jejích občanů. Obec podléhá i některým "obecním" právním zásadám, např. smí konat jen to, co je v zákoně uvedeno a nesmí zákonné mantinely vykládat tak, že jakkoliv zúží prostor pro občany. Neposkytování informací, resp. pozdní, neaktuální či nekonkrétní příp. zavádějící informace jsou nežádoucím jevem omezujícím nebo dokonce vylučujícím občany z přímé účasti na rozhodování a znemožňujícím účast veřejnosti zejména pak v případech zásahů do jednotlivých veřejných zájmů.

Toto ovšem zbaveným rozumu orlovským radním nic neříká.

Postupem času, tak jak se zbrusu nová rada města zaběhla, se poznenáhlu začaly zápisy z jejího jednání měnit. Informací ubývalo, většinou se skrývaly pod nic neříkajícími větami a veřejnost se pomalu začala dozvídat méně a méně. Jmenovité hlasování se odstranilo (radní si uvědomili, že jim může hrozit trestní stíhání, proto teď ještě navíc, chytře se někdo zdrží hlasování nebo je proti, čímž se nikdy nikdo nedozví, jak kdo hlasoval), usnesení začala být zmatečně formulována. K důležitým bodům zmizela diskuse (!!!!) Pokud by měly být zápisy z nejvyššího orgánu města v tomto stylu, kdy se občanům neřekne vůbec nic, pak by snad ani neměly být pořizovány.

To je ta větší otevřenost radnice.

Hrdina a další členové rady města jsou svým postojem trapní. Jednání městské rady je sice neveřejné, tedy bez přístupu veřejnosti, rozhodně však není tajné. Doporučuji konfrontaci s krajem Vysočina, kdy informace o jednání Rady Kraje si může přečíst každý zájemce a MATERIÁLY jsou dokonce přístupné na internetu ještě před jednáním. Nejinak je tomu i v Hodoníně.

Zveřejnění materiálů a podrobných zápisů ze schůzí rady by mělo být samozřejmostí. Smyslem je, aby lidé mohli vidět, jestli se radní chovají podle toho, za co byli zvolení. A každý by si měl stát za tím, jak hlasoval. Neměla by to být tajná informace. Dohledatelnost hlasování je jednou z podmínek pro to, aby lidé mohli své volené zástupce kontrolovat.

Kontrole veřejnosti, nad rozhodováním orlovských radních, někdo urputně brání, ale nemyslím, že by to byli úředníci.
Článek byl přečten 832×, komentářů (1) nových (1)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik