Náhradní banner

Zprávy z radnice? POŘÁD NIC!

25. 3. 2015;

Vést veřejné záležitosti asi není snadné. O tom se přesvědčujeme denně. Sice je fakt, že většině občanů jsou nějaké informace, o tom, co se kde projednalo a odsouhlasilo, ukradené, ale i kdyby se našel jenom jeden zájemce, tak je třeba je dát.
Politika je nevděčná disciplína. Obecného vděku se v ní člověk nedočká, naopak pořád je třeba něco vysvětlovat a odpovídat na dotazy. Pokud někdo dělal politiku dříve, je na její (z hlediska zastupitelů ANO) drsnější rozměr připraven. Lidé, kteří naskočili do politiky najednou, jsou překvapeni.
Spoléhat na to, že politici vše co slíbili udělají sami, bez toho, abychom je k tomu nenutili nebo si naopak říkat, že se stejně nic nezmění, nemá smysl. Pesimismus nesmí paralyzovat, ale dodávat energii k akci.
Občané musí dohlížet nad tím, aby předvolební sliby nebyly jen estetickou součástí kampaně, ale že se jedná o dohodu s občany, kterou je nutné dodržet.

Setkal jsem se náhodně s členem Rady a předsedou sportovní komise Ing. Hrdinou. Na otázku, co komise „dělá“ mi sdělil, že připravuje zcela nový „způsob“, jak se budou peníze sportovcům rozdělovat. Na otázku, kde „to“ najdu, mi odpověděl, že na facebooku.

Našel jsem toto:
Komise pro sport se zabývá intenzivně hlavním aktuálním tématem a to je řešení koncepce podpory sportu od roku 2016. Do dnešního dne proběhly již čtyři intenzivní jednání výše zmíněné komise, kdy jednotliví členové řešili systém budoucího financování podpory sportu z prostředků města Orlová. Koncepce sportu bude předložena Strategické komisi a Radě města dne 29.4.2015 a také Zastupitelstvu města na jeho 6. jednání dne 22.06. 2015. Součástí bude i řešení problematiky prioritních sportů a prioritních sportovních akcí.
Za komisi sportu P. Hrdina

I když facebook ANO není žádnou hlasnou troubou města, dobře. Akorát je mi divné, že nové pořádky zavádějí z části i ti, kteří byli ve staré sportovní komisi (pracovní skupině). Předtím tím ten, který to, co se bude teď likvidovat, připravil, tehdy jako šéf Koláček Petr, teď se naopak, bude podílet na přestavbě, která špatné změní na dobré. Doufejme tedy, že pod vedením pana Hrdiny se kritéria přidělování (přerozdělování) peněz zprůhlední tak, že všichni do nich budou vidět, jak jsou dobrá a spravedlivá.

A teď to nejdůležitější, co mne v této souvislostí napadlo a proč jsem se na pana radního obrátil.

V minulosti nebyl problém, že na internetu byly zápisy z jednání komisí (pracovních skupin) rady, výborů zastupitelstva. Teď nenajdeme nikde nic. ZASE NIC. Že to koliduje s bodem 6 Programového prohlášení RMO, který se jmenuje Zvýšení transparentnosti a otevřenosti, je jasné.

V komisích pracují i lidé, kteří tam byli radou navoleni a občané mají právo vědět, jak se na jednáních chovají, zda mají absence, zda něco navrhují nebo jsou pasivní. Komise pak předkládají radě města svá stanoviska, náměty a doporučení, která vycházejí z objektivních, úplných, pravdivých a nezkreslených informací (viz jednací řád komisí). Občan chce vědět co se projednalo a jak dopadlo hlasování.

V komisích jsou i ti, kterých se, při projednávání bodů programu, tyto osobně dotýkají (tzv. střet zájmů), a bylo by dobré vědět, zda byli z hlasování vyloučeni.

Proč se to tají? Nebo komise nepracují a není co zveřejňovat? Nikoliv, komise pracují, viz poslední zastupitelstvo 23.3.2015, kde se schvalovaly statisíce na podporu sportu, spolků, mládeže, zájmové činnosti apod.

Ten, kdo čte usnesení Rady města, tedy výpis z usnesení, by se možná chtěl – v rámci oné deklarované transparentnosti a otevřenosti - seznámit

• S tím, jak si vedou členové Rady města Klčo a Hrdina v Revizní komisi orlovského hokejového klubu HC Orlová, o. s. (klub si koupil nové dresy a pamatujeme na stížnosti rodičů dětí)

• Se zprávami o činnosti pracovních skupin za 2. pololetí roku 2014

Zatím tedy se o transparentnosti a otevřenosti ani v této oblasti nedá hovořit.

Vrátím se však ještě ke sportovní komisi. Nebylo by vhodné předtím, než se předloží radě a pak zastupitelstvu návrh, jak to s přidělováním peněz bude, projednat to s občany? Takového veřejného setkání by se zejména zúčastnili nejen sportovci sami, ale právě hlavně rodiče sportujících dětí (ostatně těm je, třeba v hokeji, dotace především určena).

Jistě, tradice veřejných setkání s občany, není v Orlové zavedena. Co kdyby se, po vzoru starosty, který za občany začal jezdit, takový systém, že v situaci, kdy má město vydat veřejné prostředky ve větším objemu, zavedl a občané by se mohli k návrhům vyjádřit. Nechat takovou možnost až na zastupitelstvu je špatné. Proč, není třeba vysvětlovat.

Takže znovu: kdy nastoupí otevřenost a transparentnost?
Článek byl přečten 4909×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik