Náhradní banner

K čemu se také hodí pohledávky

J.Luka;19. 12. 2013;

Nepochyboval jsem o tom, že zastupitelům, radním, vedení města a mnohdy i svým kolegům, neříkám vždy to, co chtěli slyšet. Zastával jsem totiž názor, že je lepší problémy brát a řešit takové jaké jsou, než je lakovat na růžovo.
Uvědomoval jsem si, že ne u každého jsem oblíben. Ono totiž, když lidem nastavíte zrcadlo, bývají obrazem v něm znepokojeni.
To, co ovšem následovalo po převratu na radnici, provedeném zastupitelstvem dne 19. 6. tohoto roku, bylo pro mě osobně dost traumatizující. Netušil jsem, kolik nenávisti vůči mé osobě se v některých lidech skrývá a čeho jsou schopni.
Řešení jsem neviděl jiné, než rezignaci a doufal, že tím nenávist vůči mně nasytím. No, mýlil jsem se, což jsem zjistil, když jsem byl upozorněn na článek v Orlovských novinách č. 23, který popisuje sice ledabyle, ale s patřičnou jedovatou slinou, údajný výsledek kontroly kontrolního a finančního výboru ZM na právním odboru.
Kontrolovány měly být pohledávky města, a protože výbory údajně nedisponují odborníky, povolal se do této role sám radní JUDr. Kocur, mimochodem autor zmiňovaného článku v Orlovských novinách.
Mimo jiné občanům sděluje, že právní odbor řádně nevymáhal pohledávky minimálně od roku 2007, při jeho snad chronické ledabylosti lehce ignoruje, že v roce 2007 žádný právní odbor neexistoval. Ten byl zřízen až v roce 2008, po slavném personálním auditu firmy TRIFID, kdy byly postupně až do začátku roku 2009 a v podstatě jsou doposud postupovány pohledávky vzniklé na jednotlivých odborech městského úřadu.
Pan advokát píše o promlčení pohledávek ve výši snad milionů KČ, neobtěžuje se ovšem uvést jediný konkrétní případ. Potíž totiž spočívá v tom, že pohledávky jako takové promlčeny nejsou, může být řeč o promlčení příslušenství pohledávek, jako jsou úroky. Zde ovšem tento odborník opět cudně mlčí o tom, že promlčení takových pohledávek se musí dlužník nejprve dovolat, a to u soudu. Dále zamlčel skutečnost, že se jedná o dlužníky, kteří nedisponují žádným majetkem ani exekuovatelnými příjmy.
Není nezajímavé, že finální útok na moji osobu v podobě zmíněné kontroly byl odtrouben až poté, kdy své pohledávky vyřešila jakási paní Řezbová, která byla při vyřizování zastoupena svoji dcerou a ta držela v ruce seznam dlužníků, jenž byl materiálem pro radu města.
Není ani nezajímavé sdělení některých členů kontrolního či finančního výboru o tom, že odstranění vedoucího právního odboru bylo přáním jednoho doktora, o kterém dosud nikdo neví, čeho doktorem vlastně jest.
Ano nedobytné pohledávky jsou opravdu problémem, a to nejen v Orlové, ale právě v Orlové, kde je sociální skladba občanů snad nejsmutnější v republice. Proto jsme v roce 2009 předložili radě města a zastupitelstvu návrh na prodej nedobytných a nevymahatelných pohledávek v částce asi 6 mil. korun. Tehdy s tím problém nebyl, i přes nedoporučení právního odboru z důvodu nízké nabídnuté ceny, ale zastupitelstvo tehdy rozhodlo s celkem rozumným zdůvodněním o tom, že nedobytné pohledávky pouze zatěžují rozpočet.
V roce 2011 zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu pohledávek ve výši snad 20 mil. korun (pozor nyní píšu o odpisu, nikoli prodeji). A jaké to byly pohledávky ? Zejména z kritického roku 2001, kdy zastupitelstvo města velkoryse poskytovalo úvěry, ručení a půjčky. Příkladem:V+K = ručení ve výši 10 mil.korun, firma Bernatík=úvěr ve výši 10 mil. korun, Formotherm= úvěr ve výši 2.4mil, cestovní kancelář Juhász=půjčka 751 000 korun. Toto byly pohledávky, které nebyly nijak zajištěny, nebo směnkami, které měly být vlastními, přitom byly vypsány jako cizí, vrácením půjčky poté, kdy dlužníkovi vrátí jiný jeho dlužník a jiné krkolomnosti, se kterými si nevěděl rady ani advokát tehdy poskytující právní služby městu. Třešničkou na dortu je zajištění pohledávky právě firmě Formotherm zástavní smlouvou, která byla v době uzavření neplatná. Neplatnost této zástavní smlouvy úspěšně vyřešil právní odbor v březnu 2013 po soudních jednáních, vlekoucích se od roku 2004. Zmínit alespoň tohle se v souvislosti s článkem v Orlovských novinách autorovi nehodilo do krámu?
Nyní jsme jako právní odbor navrhovali prodej pohledávek podobného charakteru, ale vesměs u drobných dlužníků, zejména fyzických osob. Zastupitelstvo města bylo některými členy zmanipulováno natolik, že si ani nepřipustilo zjištění, za kolik by tentokrát mohly být pohledávky prodány.
Mimo to jsme průběžně předkládali materiály k žádostem o prominutí penále a jiných příslušenství pohledávek.
V roce 2012 jsme připravili směrnici, podle které si dlužníci mohli odepsat část svých pohledávek za předpokladu splnění dané výše úhrady, i toto přineslo nějaké peníze do rozpočtu.
Ale nyní se naskytla příležitost vyřídit si účty s neoblíbeným vedoucím odboru, tak prosím, já jsem k dispozici.
Jiří Luka
Článek byl přečten 1936×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik