Náhradní banner

Odvrácena strana SMO

9. 12. 2013;

SMO předložilo jedinému akcionáři návrhy, co dál s hotelem Sport a restauracemi, neboť tyto provozy trvale vykazují miliónové ztráty.
K materiálu, pod kterým je podepsán Ing. Troják (ten, kterého se mi nepovedlo z SMO vyhodit pro jeho neodbornost) a který předložil pyšně ředitel SMO, Ing.Vaněk, se na jednání rady 4.12.2013 rozproudila diskuse. Místostarosta Sliwka nečekaně předložený materiál tvrdě zkritizoval. Zřejmě jeho úvodní slovo navodilo další směr rozpravy, protože se k (připravenému oslavovat) Vaňkovi nikdo nepřidal a nepochválil ho.
Na koncepci, jak dál, pracoval Ing.Troják více než čtvrt roku, bohužel s výsledkem, který je neakceptovatelný. Ing. Vaněk se nepojistil a nijak si neprověřil bludy, kterými ho Troják zkompromitoval a ke kterým se hrdě a bezelstně hlásil. Nikdo se ho (z jeho spolustraníků) nezastal, protože se jednak neodvážili Sliwkovi protiargumentovat a jednak si byli zřejmě jistí neomylností svého experta. Nebo jim to bylo jedno? Peníze za hodiny, které strávili ředitel a vedoucí ekonomického oddělení nad nepovedenou výrobou zmetku, by měli vrátit. Místo toho si možná vyplatili odměny za splnění mimořádného úkolu. Ing. Trojáková mlčela jako poleno a nenavrhla Vaňka odvolat, když zcela jistě nepracuje s péči dobrého hospodáře a škodí podniku, za který je i ona zodpovědná.

Pokusy udělat z „ubytovacího a restauračního střediska“ výdělečný podnik se nedaří od začátku jeho existence, přitom na „vymýšlení“, jak to zařídit, si vylámalo zuby již několik desítek lidí. V minulosti se o to pokoušelo i hnutí Nezávislí a sám Mgr. Chlubna několikrát přednesl návrhy, jak problém vyřešit. Jak je ale vidět, ani jeho „přítomnost“ ve vrcholovém vedení SMO, neměla na očekávaný efekt vliv.

Přítomni zástupci představenstva SMO (Ing.Vaněk a Mgr. Chlubna) se po slabých vysvětlovacích pokusech vzdali a materiál raději „stáhli“.

Po novém roce možná dojde v SMO ke změnám, neboť padly i návrhy, že představenstvo již řídit společnost nebude, ale vznikne správní rada a statutární ředitel. Zda to budou stejní lidé, kteří ve vedení jsou, doposud se neví, v současné době „se podávají návrhy“. Zkuste se navrhnout i vy!
Článek byl přečten 1794×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik