Náhradní banner

Tak do toho!

26. 11. 2013;

Potom, co jsem „zůstal“ v radě města, zdálo by se, že bych měl být někomu vděčen a „začít“ se chovat jinak. Na (ne)štěstí, díky tajnému hlasování si sice něco myslím, ale kdo ví, jak to ve skutečnosti bylo. Napadlo mne třeba, že by to mohl být p. Jurček, který mi pomohl (zhruba dvě hodiny se rozhodoval nahlas: hodím tam prázdný lístek!) Nebo to byla p.Bjalončíková, která nedala před mé jméno křížek (nikdo ji neviděl, veřejně by se k tomu sotva přiznala).
Samozřejmě, to je žert!

V podstatě ani tak nešlo o mně, jako o Trojákové. Byl to vzkaz: vadíš nám čím dál, tím víc, nech už toho.

Neobyčejný vliv, kterým Trojáková disponuje, viditelně slábne, už i ti nejzaslepenější se probouzejí. Předpokládám, že když na prosincovém zastupitelstvu podá „někdo“ návrh na její odvolání z rady, tak společně s Kocurem budou odkloněni na vedlejší kolej. To už bude, doufám, známo, jak oba dva „úspěšně“ organizovali své „zločinné“ úmysly a využívali stavu, který lze zjednodušeně charakterizovat jako zásadní absenci osobní odpovědnosti za učiněná rozhodnutí. Přímé propojení osoby Trojákové s těmi, kteří ji pomohli prosadit změny v SMO, bude zdokumentováno, pojmenováno a vyplynou z toho důsledky. Bude s ní pak (chtít) ještě někdo sedět?

Je dnes nepochopitelné, jaké zatemnění mozkových buněk provází Sliwku, Kubalovou, Šromkovou, že vyjmenuji ty „nejchytřejší“ ze zastupitelstva, když nevidí a naopak, tolerují, zneužití veřejné moci ve prospěch soukromého zájmu. Trojáková se s tím ani netají, že dopomohla svému příbuznému (manželovi), aby „bral“ peníze ze společnosti, o které ona spolurozhoduje. Tak by to nemělo být ani v případě, kdyby dotyčný měl i odborné předpoklady, což v tomto případě není a umocňuje to podezření na korupční chování (nepotismus, rodinkářství).

Vrátím se ještě k političce Šromkové, která už od prvního zasedání zastupitelstva, v tomto volebním období, upoutává na sebe pozornost „odborným“ poučováním. Vše ji je jasné, všemu rozumí (v tom není sama), ale aby pochopila a čestně se distancovala nejen od toho, co dělá její kolega, ale právě Trojáková, to ne.

Bohužel, není mi zatím dopřáno, aby se široká veřejnost o praktikách, které stojí za Trojákovou, dozvěděla i z Orlovských novin. O takových věcech je třeba občany informovat.

Jsem optimisticky naladěn, protože doufám, že se zformuje nějaká obroda ve vztazích, které panují. Po vystoupení zastupitele Kafky (upozornil na důležitější věci, než hádání se) svítá naděje, že se přece jen něco změní. Je třeba přestát se bát těch z hnutí Volím Orlovou, kteří disponují 5 hlasy (stejně jako vládnoucí ČSSD) i těch z ODS, kteří podporují komplot Sliwky s Kocurem.
Pokud si představíme, že se „zbavíme“ vlivu Trojákové a Kocura, nebude spolurozhodování koalice s opozicí tak vyhrocené. Obě tyto osoby škodí, zbavte se jich včas.

A na závěr vzkaz z minulosti:

Je pravda, že můžete někdy oklamat všechny lidi, můžete dokonce oklamat některé lidi vždycky, ale nemůžete vždycky oklamat všechny lidi“
…autor: Abraham Lincoln
Článek byl přečten 1602×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik