Náhradní banner

Jak dlouho budeme tolerovat ostudné chování P.K. ?

8. 10. 2013;

Česká advokacie (nejen její představitelé na nejvyšších společenských a politických patrech), respektive čeští advokáti, se v poslední době často stávají terčem mediální kritiky. A protože existují všude, tedy i mezi námi, měli by si uvědomovat zvláštní kvalifikovanou povinnost chovat se i mimo výkon profese tak, aby nesnižovali důstojnost svého stavu (což bohužel po P.K. nemůžeme chtít – vlivem psychické predispozice nechápat některé skutečnosti není schopen pochopit důsledky svého současného chování).
Advokáti asi nikdy nebyli a nebudou v očích veřejnosti nejoblíbenější profesí. Přicházíme s nimi do styku vesměs v nepříjemných životních situacích a ještě za jejich „drahé“ služby musíme platit. Dobrá pověst advokátů v očích veřejnosti je přitom nesmírně důležitým předpokladem pro to, abychom si právnické profese vážili. To ovšem neplatí o P.K.
Patří mezi ty advokáty, kteří svým jednáním zavdávají příčinu k oprávněné kritice, přitom (mediální) pověst advokátů je pro advokacii jako stav mimořádně důležitá. P.K. v mimoprofesní sféře (zde v politice) při prosazování téměř výlučně svých osobních zájmů, které vyvěrají z jeho neuspokojených ambicí, používá posměšné poznámky, verbální hrozby, tedy zastrašovací taktiku. Smyslem jeho počínání je utlačovat zesměšnit a ponížit. Vše skrývá pod rouškou jakoby veřejného zájmu.
P.K. má kvalifikovanou povinnost chovat se i mimo výkon advokacie tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu. Článek 4 Etického kodexu stanoví, že „advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu“.
Každý člověk by se ostatně měl chovat poctivě, čestně a slušně. Slušnost je u P.K na posledním místě. Advokacie je svobodným stavem, který má privilegium stavovské samosprávy a příslušnost k tomuto stavu by měla být pro advokáty ctí. Vzhledem k tomu, že P.K. se soustavně dopouští jednaní, které je poškozuje dobrou pověst advokacie, je třeba se k takovému jednaní postavit prostřednictvím kárného řízení na České advokátní komoře.
Článek byl přečten 1639×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik