Náhradní banner

Zub za zub, proč ne?

8. 10. 2013;

Po více než čtvrt roku, vlastně od památného dne 19.6.2013, kdy se změnilo vedení Orlové (a já zůstal v radě města), jsem byl vystaven více méně šikanování a osočování, urážkám a jiným „radostem“ ze strany některých bývalých zástupců opozice, a kupodivu i těch, kteří mne v době „po Roikovi" (bývalý šéf SMO) podporovali. Vše vyvrcholilo minulý týden, kdy se Ing. Trojáková rozhodla mne odstranit z mého „teplého“ místečka v představenstvu SMO. Tento její počin nenašel (děkuji tímto všem, kteří ji nenaletěli) pochopení a nebyl přijat, resp. se o něm ani nehlasovalo.
Při zdůvodněních, která tato paní proti mně vznášela, padaly věty, že činí tak z důvodů ochrany veřejného majetku a vlastně chce moje dobro (abych se tolik nemusel starat). Jelikož to opakovala tolikrát, tak vlastně se mi to pořád honilo hlavou, ale, představte si, teprve dnes mi to došlo a podle jejího příkladu jsem poslal na ostravský magistrát tento mail (má toho holka opravdu hodně):

Vážený pane tajemníku!
Zasílám Vám podnět, na základě kterého by se mělo prošetřit porušování pracovní kázně, kterého se mohla dopustit vedoucí kanceláře primátora Ostravy Kajnara Ing. Marcela Trojáková . Jmenovaná odesílala a odesílá ze své pracovní elektronické adresy soukromé zprávy. Tyto dokumenty podepisuje takto:
Ing. Marcela Trojáková
vedoucí odboru Kancelář primátora
statutární město Ostrava

kontakt: +420 599 443 488
+420 599 443 477
+420 602 589 079
mtrojakova@ostrava.cz

Tento způsob trávení pracovní doby a jejího zneužívání praktikuje pravděpodobně nejméně od října 2010. Já mohu předložit důkazy od 2.1.2012 do teď.
Situace, kdy si úředník na tak exponovaném místě něco takového může dovolit, je doslova pobuřující. Zaměstnanci ostravského úřadu berou plat z veřejných peněz.
Podle ust. § 316 odst. 1 zákoníku práce zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Předpokládám, že z uváděných Ing. Trojákovou tel. čísel se rovněž soukromě telefonovalo (vyplývá to ostatně i z e-mailů, které odesílala).
Předpokládám, že Vy, jako zástupce zaměstnavatele jste nesouhlasil s tím, aby přidělený Trojákové počítač byl používán i pro psaní soukromé korespondence, aby služební telefon byl používán i k soukromým telefonátům, nebo aby přidělená další výpočetní technika byla používána i pro soukromé potřeby zaměstnance a to vše v pracovní době, kdy dotyčná snad měla přidělené pracovní úkoly a měla je, podle pracovní smlouvy, řádně plnit, což se evidentně nedělo. Měla by být proto přiměřeně postižena a za dobu "nepracovní činností", kterou takto strávila, by neměla dostat mzdu a mělo by se posoudit, zda jde o závažné porušení pracovní kázně a měla by ji být třeba dána i výpověď.
Nepředpokládám, že by se našlo nějaké ospravedlnění pro konání Ing. Trojákové.
Žádám, abyste mne informoval, jaké kroky jste na základě mého oznámení učinil.
Děkuji.
S přáním hezkého dne
Ing. Danělišyn Waldemar
Jak vidíte, jsem (na orlovinách) zpět.
Článek byl přečten 1781×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik