Náhradní banner

METANÁ

14. 2. 2013;

S rozšafností sobě vlastní se jal JuDr. Kocur (Volím Orlovou) komentovat některé, dle něho významné, události minulého měsíce (leden 2013). Jsa v této chvíli lyžníkem alpským mohl bych si odpustit reakci na tu jeho populistickou (bohužel) slátaninu, ale zase, v situaci, kdy (pravděpodobně) nikdo nezareaguje na ty jeho nesmyslné konstrukce, nelze mlčet. Samozřejmě, loutkový advokát nemajíce nic (teď ani v budoucnu) na práci chce si polepšit, takže je logické, že si připravuje půdu pro vysněnou politickou kariéru. NEUPÍRÁM SAMOZŘEJMĚ, ŽE PAN DOKTOR MÁ PRÁVO MÍT SVŮJ NÁZOR, ale zviditelňovat se takovým způsobem by nemusel. Soudní a přemýšliví lidé již dříve zjistili, že přes úpěnlivou snahu jeho výstupy nemají žáden potenciál, ani intelektuální, ani politický, ani odborný, jeho pohledy na věci kolem nás jsou ryze spektakulární a účelové, postrádají schopnost zevšeobecnění, ale hlavně nejsou pravdivé.

Tento článek píšu s vědomím, že bude se mnou, jako vždy, kolektivy i jednotlivci, metáno.

Použil jsem v názvu tohoto článku slovo odvozené ne od metati, ale házeti, ale napadlo mne to, neboť ve vesničce, kde jsme se hraje curling a od něho je k metané jen skok. Proto taková asociace.

Kocourkovská argumentace (Viz stránky Volím Orlovou), kdy p. Kocur píše, že"Dle našich informací však pravým důvodem nezahájení výstavby náměstí jsou organizační nedostatky, včetně nezajištění přísl. finančního krytí celé investiční akce, na straně vedení města." je patrně založena na víře v to, že lidé jsou pitomci a vůbec neslyšeli o veverkách Lapšanského.
Toto zvolání k občanům však není samozřejmé nějaké opomenutí, ale cílená provokace a (dosti slabý) útok na ty, kteří zaclánějí. Bezostyšně pak pokračuje: "Orlová nové náměstí potřebuje jako sůl. Věříme, že nakonec se revitalizace náměstí bude přes veškeré komplikace bude realizovat." (pozn.:citat je převzat i s tím 2x opakovaným bude)
I toto prohlášení není samoúčelné, před volbami se budou bít v prsa - my jsme se zasadili, aby se náměstí opravilo (viz fakle pakle kolem nemocnice). Možná by tady pomohlo, kdyby Kocur a spol zajeli na kraj (cestu znají), vybrali si nějakého náměstka a předložili mu petici za obnovu náměstí. Praxi v tom mají, ale co by na to řekl Orlovák nevím.
Podruhé se člen advokátní komory strefuje do města v "rozboru" kanalizace. Tvrdí, že i zde je "problémem financování celé investiční akce". Jistě, celá akce je náročná, jak na finance, tak na realizaci, proč tedy nevyužít situace a nekopnout si do ležícího, že? Málokdo se tam, kde se rozkopala cesta a pokládají roury, raduje. Jak ale zabít hřebík bez úderu kladiva Kocur nenavrhuje. Pokud by ale prozradil, jak sehnat 100, 200 milionů, aby je město mělo nejen na kanalizaci (on to totiž ví, i celé hnutí VO), tak jim v příštích volbách dám preferenční hlas! Opravdu!

Vyvrcholením (nechci psát sprostě orgazmem) sepisování „eligible bachelora“ bylo hodnocení kriminality v PORUBĚ. Mezi řádky totiž opět můžeme tušit, že VO má v ruce kouzelný proutek (doposud ho schovávali), kterým mávne a .... všechno bude tak, jak si občané přejí. Jako strážce práv mohl by se tento advokát aspoň trochu zastydět, to ale po něm nemůžeme chtít.
Pokud by to totiž zákony dovolovaly, může si být jist, že by město OKAMŽITĚ vyhnalo všechny ty, které nechceme já, ty, vy, oni. Hnutí Volím Orlovou naprosto ignoruje snahy těch, které kritizuje, tváří se, že město nic proti kriminalitě nedělá, naopak podněcuje nálady občanů k tomu, aby nereálně hodnotili situaci. Vychytralost VO začíná a končí na tom, že občanům říká jen to, co oni chtějí slyšet. Velmi často tento zastupitel zapomíná mluvit a informovat o tom, že zastupitelé rozhodují demokratickou většinou.
Zde bych mohl konstatovat, že opravdu nemá smysl s nimi (VO) bojovat, ale i kdyby jeden, dva nebo tři občané si uvědomili, komu a o co tady jde, bylo dobré, že jsem o tom napsal.
Mimochodem, na zastupitelstvu 20.2.2013 je na programu Prevence kriminality v roce 2013. Pokud vím, VO se na tomto plánu nepodílelo (a mohlo).

Co se týče opakovaně VO předkládaných požadavků na konání zastupitelstva v odpoledních hodinách mohlo všech 5 zástupců VO, kteří se schůzky s občany Poruby zúčastnili, férově informovat, že na toto téma proběhlo mezi zastupiteli "referendum", kdy většina nesouhlasila s konáním odpoledne, berouc přitom v úvahu všechná možná pro a proti. Také mohli osvětlit občanům, že by je 95% projednavaných materiálů sotva zajímalo. Jsem ostatně velmi překvapen, že v době moderních informačních prostředků, mohli je - ve smyslu svých programových cílů - navést, jak si lze pohodlně projednávané body přečíst nebo poslouchat při práskání hořícího dřeva v krbu, popíjejíce přitom vhodný lahodný mok. To však z pochopitelných důvodů neudělají: takto by byli neviditelní a co s někým, koho neznám a nevím, jak se za mne bije? By the way , mohli by mi poděkovat, že počítám, kolikrát ONI na zastupitelstvu vystoupí se svými příspěvky.

Hnací sílou, která v Porubě aktivizuje občany je zastupitel za ODS Martin Sliwka. Jelikož jsem na tomto setkání nebyl, nemohu "vyzvednout" jeho zásluhy.

O dalším vývoji budu čtenáře včas informovat. Parafrazuji takto advokátovou poslední větu jeho příspěvku a přeji mu, aby se ještě hlouběji nořil do bahna, ve kterém si libuje.
Věřím, že jako veřejná osoba snese kritický pohled na své pojetí dobra, které koná ve prospěch občanů.
zdroj
Článek byl přečten 2157×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik