Náhradní banner

Nejen za rokem 2012

3. 1. 2013;

Nevím to jistě, ale mám dojem, že za celou dobu existence „novodobých“ zastupitelstev nikdo z orlovských zastupitelů si nezřídil svoje osobní stránky, někteří dokonce nemají ani mail (viz dále). Vliv vědecko-technické revoluce na orlovské zastupitelé se prozatím v celé síle neprojevil.

Dnes se již pokládá za samozřejmé, že člověk umí číst, psát, počítat, telefonovat, používat kalkulačku, ledničku, vařič a dálkový ovladač TV nebo auta. Žádný úřad si bez gramotných zaměstnanců schopných zatelefonovat a napsat dopis nedokážeme představit, ani to, že by neuměli pracovat s počítačem a s dalšími informačními technologiemi. Naproti tomu tyto znalosti, které víceméně my zastupitelé po úřednících nepřímo i přímo požadujeme resp. by jsme se pěkně divili, kdyby tomu tak nebylo, sobě samým neordinujeme. Konkrétně teď mám na mysli distribuci materiálů pro jednání zastupitelstva s použitím moderní technologie a jejich následné využívání.

Způsob distribuce materiálů členům Zastupitelstva města Orlové vypadá takto:
4 zastupitelé používají uložení na flash disk, 5 jich využívá elektronickou distribuci (Rentel) a 26 si nechá materiály vytisknout a vložit do obálky. Pro 35 zastupitelů to představuje:

při použití elektronické cesty 400 Kč (převod materiálů z formátu Word do formátu PDF, jejich zkopírování na flash disky nebo pro Rentel trvá cca 2 hodiny)
při použití papírové cesty cca 6.500 Kč - „zhotovení“ 300 papírových stránek, třeba jako pro poslední 15. zastupitelstvo, (kopírování stránky 0,16 Kč, cena 1 listu kanc.papíru 0,13 Kč , obálka za 2 až 3 Kč, práce zaměstnance / kopírování cca 12-14 hod, kompletování 2-3 hod/).
Rozdíl je jasný a přesvědčivý, ale nikdo v tomto směru neapeluje a nevystupuje, že jde o vyhazování peněz a to ani ze strany těch, kteří "vyhrožovali" zavést pro město progresivní informační technologie.

Z výše uvedeného je tedy vidět, že většina zastupitelů považuje obracení papírových tisků za nejpřijatelnější způsob práce s materiály pro jednání.

Proč to tak je a proč to vypadá tak, jakoby používání počítače považovali mnozí orlovští zastupitelé stále za jakýsi nadstandard a to i tehdy, když počítačovou gramotnost mají?

Je to asi jednak tím, že ne všichni mají přenosné počítače a potom vysvětlení vidím především v tom, že v případě práce s tištěnými materiály odpadá složitější manipulace s počítačem než než vyndání 150 listů papírů z aktovky. A potom, text na papíře je možné všelijak označovat průpiskou, perem nebo barevným fixem, což je tradičně nejen efektní a působivé, ale i praktické.
Členové rady města, mají (měli) možnost zapůjčení notebooku, jeho kvalita je však tak mizerná, že práce s ním je opravdové martýrium a proto takový počítač využívají jen někteří (pokud se o to vůbec pokusili).

Na výhodách elektronické distribuce podkladů pro jednání zastupitelstva se asi všichni shodneme: jde o nezanedbatelnou úsporu nejen papíru v řádu hodně kilogramů, což je přínosem nejen ekonomickým, ale i ekologickým.

Možná, že se dočkáme a mohlo by to být jako v Chomutově.

A jak to dělám já? Materiály dostávám prostřednictvím rentelu, dám si je pak na Dropbox a čtu mobilem. Průpisku, někdy i fix, mám samozřejmě také: postřehy ze zastupitelstva si zapisuji na papír!

Své kontaktní maily neuvádějí zastupitelé Fojt, Lindert, Šajar, Vojáček. Ale zastupiteli není možno přikázat, co má dělat a je každého osobní věcí, jak se v politice pohybuje.
Článek byl přečten 2707×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik