Náhradní banner

Pravdivé nakoukanie na Zastupitelstvo 15

17. 12. 2012;

Nevím, jestli si „aktéři“ posledního (v tomto roce) jednání zastupitelstva uvědomili, že jsme jednali (pár dnů před koncem světa) v magický den: 12.12.12. To ovšem nebylo jediné, co stalo za řeč.
MOJE zpráva z průběhu zastupitelstva je tentokrát umocněna zvukovými záznamy, z kterých, je „vidět“, jak kdo mluvil a co vyslovoval. I když některé projevy jsou těžce srozumitelné, nejen po stránce audiální.
V rozpravách a diskusích vystupovali převážně (opět a jako vždy) stejní „opoziční“ zastupitelé, a sbírali své vytoužené populistické body. Dobře jim tak. Sliwka sice vystoupil jenom 11x, ale ve své první řeči (k rozpočtu) mluvil 10 min v kuse ( délka vystoupení je maximálně 3 minuty). Sám často kárá jiné z porušování jednacího řádu, u sebe to samozřejmě neřeší.

Pozn.: Z již zveřejněných některých sebehodnocení, smrdících sebechválou ( doba si žádá, abychom beze studu vykládali o sobě a své práci lži a výmysly) vyplývá, že nebýt nich (VO), tak si ani neotevřeme dveře.

Stěžejním bodem programu byl rozpočet města na rok 2013 . Úvodní slovo přednesla ved. Finančního odboru Ing.Fidlerová.

Jako první v rozpravě vystoupil Sliwka, který přednesl protinávrh, aby se rozpočet vlastně neschválil.

Pozn.: K rozpočtu se (na žádost opozice) konal tzv. kulatý stůl, kterého se Sliwka také zúčastnil, ale neodpustil si, aby stejné připomínky nepřednesl i na zastupitelstvu, přesto, že na ně na obdržel odpovědi (na kterých promptně, ale zbytečně pracovala řada úředníků). S odpověďmi nesouhlasil, tak proto mluvil.
K tomuto bodu vystoupili ještě:
Kafka
Chlubna
Kuča J.
Ing. Fojt, občan, několikrát marně zastavován (to je to pípání) mluvil o Ukraině, obilnicí Evropy.
Klimecká výstižně shrnuje, jak to s tím rozpočtem je.
Ke konci uslyšíme opět Sliwku, starostu a zastupitele Fojta.

Sliwkův protinávrh získal 5 hlasů, 2 byli proti a 23 zastupitelů se hlasování zdrželo. Další hlasování – pro navržený rozpočet – dopadlo takto: 22 pro, 2 proti (Chlubna, Kafka) a 8 se zdrželo. Můj závěr: už žáden kulatý stůl, ani k rozpočtu, ani k ničemu jinému.
Při projednávání bodu Převod objektu bývalé kotelny čp. 692 včetně pozemků v k. ú. Horní Lutyně byla takovááááá diskuse:
Přes starostovo varování, že by se město bývalé kotelny mělo zbavit a prodat ji, přednesl Chlubna protinávrh neschválit , který prošel.Pamětníci ví, že se tento objekt nedaří už dlouho prodat nebo pronajmout.
Sliwka
Starosta - Sliwka
Chlubna
Pěkné poděkování pohotově přednesl Lapšanský.


Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her měla mnoho diskutujících, ale prošla všemi přítomnými hlasy (32)
Nastala 11. hodina a čas pro diskusi občanů. Napřed Ing. Bobrek pozval všechny na koncert Permoníku v evangelickém kostele (bez záznamu). Potom nadešla všemi očekávána chvíle: k mikrofonu, se skromností sobě vlastní, přistoupil předseda Orlováku, občanského to sdružení. Mluvil zhruba 8 min (nikdo ho nezastavoval) a dotkl se 3 věcí: kanalizace, informovanosti občanů a sebevraždy. Ale neradujte se, k sebedestrukci se tento božský super mega turbo cool giga chytrý galaktický zběhlý orlovský občan nechystá: šlo jen o další divadelní vystoupení.Poslouchejte!

Třetím diskutujícím byla předsedkyně spolku Václavka z Poruby. Spolek se stal slavným díky organizování srazů auto/moto veteránů. Své vystoupení p. Ulbrichová adresovala ne zastupitelům, ale starostovi, jenže ten si zrovna odskočil telefonovat (slyš začátek). Její dlouhý příspěvek se týkal zlodějů v Porubě. V reakci na její sdělení docela překvapivě zaznělo vystoupení velitele městské policie, který sdělil, že žádné hlášky o zlodějích z Poruby nemá. U mikrofonu se pak vystřídali ještě Bjalončíková, 2x Chlubna, T.Kuča, Sliwka (za vše může ubytovna Ojhy), Fojt, Ščurek, Kuča J. a Šertlerová.

Posledním vystupujícím byl občan stejné části města ( tedy části Poruby za Kudrnou) Ing. Rajdus. Rovněž i on mluvil o bezpráví, které tam je. Svůj neradostný příběh sestavil téměř podle zásad řeckého dramatu, umělecký dojem přednesu ale pokazil cynickým postojem k posluchačům. Na závěr se ptá, jak chce město právo na nedotknutelnost obydlí občanům zajistit. (Prosím vás, pomozte! Kdo ví, jak na to – ale bez samopalů – navrhněte, jak zamezit kriminalitě v Porubě). Šlo o krádež drahého kola. Podezřelí byli z ubytovny Ojhy.

Po diskusi jsme se vrátili k programu jednání. Na řadě byl Dodatek č. 1, kterým se mění Smlouva o poskytnutí provozní dotace č. 684/2005 (134/2005) na provozování krytého bazénu
Zastupitel Kocur ohodnotil všeobecně činnost SMO jako špatnou.


Kafka podal protinávrh, aby se materiál odložil, Chlubna, Šajar, Kuča T., Kuča J. se věnovali úvahám, co kdyby a tak.


Hlasování dopadlo takto: protinávrh 14/0/17, návrh rady: 18/4/7

Za zmínku stojí ještě další připomínka Kocura o drzosti


Další bod Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Farnímu sboru Slezské církve evangelické a.v. v Orlové, včetně rozpočtové úpravy (šlo o 400.000 Kč) překvapivě začal vystoupením Kocura, který proti-navrhl, aby se kostelu dala jenom půjčka, když dostane ty restituce.
Hlasování: 23/0/6


Velké vítězství opozice (s přispěním ostatních): Za předsedu Kontrolního výboru byl zvolen Sliwka 19/0/10 (Polášek 15/0/16, Chlubna 12/0/18).

Následovaly interpelace (zhruba 18 minut), ve kterých Kocur promluvil k plénu 3x. Zajímavý byl příspěvek T. Kuči (slyš stopáž od 7:20), kdy vyslovil podezření, že do zásypu kanalizace je používaná neschválena haldovina. Sliwka upozornil pracovníky úřadu, že je někdo jiný, než ten na papíře: má dvojité, nikoliv jednoduché, w . Těžko uvěřit, že si to někdo nezapamatoval z doby, kdy dotyčný 4 roky místostarostoval.


Závěr (nic nového): opozice předkládá připomínky, ale vůbec ji nezajímají odpovědi, protože by musela přiznat, že pak by nebylo o čem jednat. Pokud by se ji ale neodpovědělo, stěžovali by si.
Článek byl přečten 1982×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik