Náhradní banner

Mají petice význam?

16. 7. 2012;

V poslední době se s peticemi (v republice) setkáváme na každém kroku. Je jich nespočetně mnoho, měřeno absolutně, nikoliv pocitově. Jsou moderní.
Petice je právo, z politických práv to nejmenší, není – na rozdíl od iniciativy – závazné. Podobně jako nejsou závazné plebiscity – na rozdíl od referend. Podle některých dnes pozbyla petice na významu, neboť nepředstavuje nic víc než právo občanů, komunikovat se svými úřady a reprezentanty. Takovým příkladem je třeba petiční kampaň hnutí Volím Orlovou (odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3) která, jak nám občanům toto hnutí sděluje, je u konce. Vyplývá to z odpovědi, kterou petičnímu výboru zaslala VZP:

Vážení představitelé petičního Výboru, obdrželi jsme Váš otevřený dopis, který se týká zachování dosavadního rozsahu zdravotní péče v nemocnici V Orlové. Dle Vašeho vyjádření má tento dopis podporu více jak 5000 občanů Orlové a okolí, kteří podepsali petice v roce 2010 a 2011 na podporu nemocnice V Orlové. Úvodem Otevřeného dopisu připomínáte vznik nemocnice V Orlové, který je datován do roku 1902. Dále stručně popisujete vývoj do roku 1979, kdy byl postaven nový monoblok V Orlové-Lutyni a zmiňujete také vývoj po rok 2000. Znalost těchto historických faktů jistě přispívá k lepšímu pochopení a komplexnímu pohledu na tuto nemocnici. Je však nezbytné, abychom historické souvislosti vnímali nejen V kontextu jedné nemocnice, ale V kontextu celého systému. Za poslední desetiletí došlo k překotnému vývoji medicíny, ale také celé společnosti téměř ve všech oborech. Úroveň zdravotních služeb, kvalita diagnostických i léčebných postupů se za poslední desetiletí výrazně zvýšila. Odpovídajícím způsobem rostly také finanční nároky na úhradu zdravotní péče, tyto finanční nároky se z roku na rok dále z vysují. Přirozený vývoj V medicíně vede k centralizaci vybraných typů péče do komplexně vybavených zařízení. Centralizace do pracovišť, která jsou špičkově personálně i materiálně vybavena, mají potřebné návaznosti na další typy péče a provádí velké počty výkonů, to vše jednoznačně vede ke zvýšení kvality péče a k efektivnímu využití finančních prostředků. Mobilita obyvatel je dnes mnohem vyšší, než před desítkami let. Proto je dnes zcela přirozené, že za specializovanou péčí pacienti cestují i desítky kilometrů, pokud mají jistotu odpovídající kvality. Počátkem roku 2011 byla započata další etapa restrukturalizace a optimalizace lůžkové péče V České republice. Jedním z impulsů pro restrukturalizaci byly protestní akce lékařů pod názvem „Děkujeme, odcházíme“. Rostoucí tlak na navýšení mzdových prostředků pro lékaře již nebylo možno pokrýt ze stávajících zdrojů, proto bylo nezbytné upřít pozornost na zvýšení efektivity poskytované zdravotní péče. Je logické, že důraz je kladen zejména na restrukturalizaci lůžkové péče, která spotřebovává více jak polovinu všech finančních zdrojů.
zdroj

K tomu podotknu, že nemám informace o tom, aby se krajský úřad k petici kdy oficiálně vyjádřil, ale možná jsem tu informaci přehlédl. Je ale pozoruhodné, jak v této souvislosti hnutí VO pořád „kope do mrtvého koně“ (Beat to dead horse). V roce 2010 si populisticky nasbíralo podpisy pro registraci svého hnutí, kdy občanům podsouvalo, že (ONI) budou bojovat za zachování nemocnice. Na druhou stranu uznávám, že morální význam petice měla, ale bez zaměřeného výsledku. Škoda jen, že hnutí VO (a pár dalším jedincům) sloužila i jako odrazový můstek pro kritiku koaličních zastupitelů.
Každý z nás má právo se obracet na státní orgány s peticemi v záležitostech, které patří do působnosti těchto orgánů. Peticí se lze v zásadě domáhat čehokoliv, nesmí se jí však zasahovat do nezávislosti soudu a nesmí se jí vyzývat k porušování ústavy a zákonů. I když je petiční právo součástí demokratického státního zřízení, není dobré význam petice přeceňovat. Podávání petic upravuje zákon Zákon č. 85/1990 Sb o právu petičním.
Ze zkušeností vyplývá, že, přestože je to správním orgánům v zákoně uloženo, úřad na petici často ani neodpoví, popř. velmi neurčitě a vyhýbavě. Úsilí, které bývá na petici vynaloženo, je obvykle v nepoměru k hubeným výsledkům, které přináší.
Petice se doporučuje využít pouze podpůrně k jiným způsobům řešení daných problémů a vzhledem k času a energii, které sbírání podpisů pod petici vyžaduje, je dobré pečlivě zvážit, zda je v daném případě v silách toho, kdo petici zamýšlí, nasbírat tolik podpisů, aby petice měla určitou (politickou) váhu. Nelze však spoléhat na to, že by se daný problém vyřešil pouze peticí.
V současné době se petiční akce začínají čím dál častěji objevovat i na internetu. Internetová prezentace může napomoci propagaci petice a tedy získání většího počtu signatářů, podpisy získané přes internet však mají pouze symbolickou platnost, neboť zákon zatím možnost podpisu petice přes internet nezná. Internetovou stránku s právě probíhajícími petičními akcemi v ČR najdete na adrese petice ecn, další příklady: petice názory, Petice.net.
Vzniká tedy otázka, zda má význam takové petice organizovat. Osobně si myslím, že ano, protože je to efektivnější a účinnější než petice klasická. Elektronické petice přinášejí řadu výhod. Mohou být rychlé a přesně cílené, je možné je rozběhnout během jednoho či dvou dní ve velkém rozsahu. Mohou se snadno šířit a lidé je poměrně rádi podepisují. Je tedy jasné, že, i když právně nehodnotné, mohou posloužit dobře a efektivně. Důležité je především správné nastavení a téma, které lidi přitáhne. Určitou variantou petic jsou také stránky na facebooku, kde místo podpisu uživatel klepne na „To se mi líbí!.
V Orlové, pokud vím, probíhá v současné době jediná elektronická petice. Na stejné téma pak je v provozu i tato anketa. Orlovák dává možnost hlasovat ano, ne , eOrlová nabízí pouze nesouhlas.
Nově se projednává "papírová" petice občanů města Orlové proti otevření další sběrny druhotných surovin.
Je třeba ovšem vědět, že i na facebooku stejně jako u elektronických petic mohou být signatáři jednoduše nalákáni či zakoupeni.
Článek byl přečten 2637×, komentářů (3) nových (3)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik