Náhradní banner

O orlovském brouku Pytlíkovi docela pěkně

10. 7. 2012;

(má v zadku drát a v hlavě šroub)

Úvod (prologue):
V sobotu 7.7.2012 se hned na první straně Karvinského deníku objevila, pro mnohé čtenáře z Orlové, možná překvapující informace, že v areálu náměstí 28.října se objevily černé veverky a rorýsi. Tito živočichové tam byli nalezeni Radimem Lapšanským (R.L.), který (jak vyplývá z jeho vyjádření) je chce chránit před škodlivým působením přestavby tohoto náměstí. Má na to právo, viz zákon o ochraně přírody (§ 70 Účast občanů), neboť občanské sdružení, kterému předsedá, bylo pro takovou činnost založeno (má to ve stanovách).
Kolize (crash):
R.L. se vepsal do povědomí občanů Zimného dolu, kde bydlí a kde (zřejmě, nevím to přesně) začal svou dráhu aktivního občana, který se chce podílet na spravování věci veřejných. Většině zastupitelů se po nějaké době znelíbil (za svou „činnost“ proti nim a hlavně proti vedení města) a stal se nepohodlným předsedou Osadního výboru Zimný Důl/Lazy. Po odvolání z výboru se nevzdal a protože byl (a pořád je) veleben určitou skupinou občanů ( v tom i zastupitelů opozice) založil občanské sdružení, a ve jménu svého pojetí zákonů vyhlásil všem, kteří s ním nesouhlasí, válku. Je to válka mediální samozřejmě, vedena (pokud to tak vnímám) především prostřednictvím internetových stránek a vystupováním v diskusi (na každém) zastupitelstvu a přeochotným poskytováním rozhovorů novinám na téma rada města a starosta jsou lotři . Orlovák rozepjal křídla a pod vedením svého orla zalovil tam, kde tušil slabá místa. Zprvu požadoval pro své spoluobčany „jen“ peníze OKD a nařkl město, že dost neprotestuje proti těžařům v ZD. V té době ještě netušil, že ... ta stará dobrá štěstěna ... stála na jeho straně.

Ach, jedno živobytí truchlivé
a samé šedé hloží jen,
a druhé zase v samých růžích kráčí,
to: Štěstěna že kolo své
tak lenivě otáčí.
A nebýt půl již utlučen
a pověrčivý napolo,
již vzkřik’ bych na tu můru:
„Chyť kliku, stará parolo,
chci také jednou vzhůru!“


Vytáhla ho vzhůru tím, že mu „přihrála“ kauzy Kamenec, těžbu uhlí na Výhodě/v Karviné a nakonec i veverky.
Vsuvka(intermezzo):
Sebevědomé počínání R.L. doprovázené bombastickými mediálními proslovy (zjevně podporované jeho týmem ve smyslu „co pan předseda činí, dobře činí, protože je to pan předseda a my jsme mu naprosto a navždycky loajální“ ) začíná být nějak podezřelé. Z hlediska rozhledu a všestrannosti R.L. zaujímá pozici vzdáleně připomínající (samozřejmě v jiném žánru) Járu Cimrmana. Protože R.L. o všem něco ví, o všem dovede mluvit a o všem umí rozhodovat , přirovnal bych ho k brouku Pytlíkovi. (Brouk Pytlík je literární postava z dětských knih Ondřeje Sekory.)
I když pohádkový Pytlík je vlastně dobrosrdečnou postavou, u našeho brouka tomu tak docela není a hodí se na něho spíše přenesené označení v hanlivém významu – tj. pro osoby, které se odvažují mluvit do příliš mnoha oborů a houby o tom ví . Ale z hlediska rozhledu a všestrannosti může tedy R.L. s broukem Pytlíkem směle soutěžit.
Pauza (break):
Hudební skupina Kabát má písničku Brouk Pytlík, která začíná: „Všechno vím a všechno znám, povídá kdekdo…“ tady je text a tady hudba
Krize (crizis):
Blízko inkriminovaného prostoru, který R.L. označil za rejdiště veverek a rorýsů, jsem po dobu téměř 40 let bydlel, takže jsem „tudma“ chodil s nákupem, se psem, do a z hospody, ráno, přes den, večer, v noci a NIKDY jsem tam v tom lese rorýse neviděl. Veverka byla občas k vidění, ale ani černá ani rezavá, v žádném případě, po náměstí nechodily a nežebraly oříšky jako v Americe.
Přesto je možné, že se zrovna teď veverkám znelíbilo bydlet ve skutečném lese a chtějí být blíže sídliště a rorýsi mají plán vrátit se na stromy.
Pan R.L. asi (při velmi častých návštěvách radnice) přírodu pozoroval (i když na takovou veverku musel čekat možná několik dnů). Desítky rorýsů létajících mezi paneláky mu učarovaly (rorýs obecný se s výjimkou hnízdního období téměř neustále zdržuje ve vzduchu, kde dokonce i spí, pije a páří se, střídá přitom svižný let s plachtěním, během kterého nabírá výšku okolo jednoho až dvou kilometrů, aby následně během spánku mohl klesat, živí se létajícím hmyzem) . Ochrana rorýsů je dána předpisy, ale není v nich zmínka, že potřebují stromy. Jak jim (rorýsům) pomoci si přečtěte zde), takže se mu (R.L.) nedivme, že si myslí, že opravdu závěr zjišťovacího řízení ze dne 29.11.2010 byl chybný („město to zase špatně zúřadovalo)“.
I jeho protest proti vybudování podzemního parkoviště, dvou polyfunkčních objektů, odpočinkové zóny s kašnou a altánu s vodotryskem je téměř pochopitelný (zvláště pak, když se má na to všechno v noci svítit). Co když lidé z Orlováku (i když vesměs bydlí daleko od rorýsů a veverek) přece jen mají pravdu a vedení města (podle nich podvodně, a možná i proti vůli občanů) si jen tak chce postavit vodotrysk. Jak to vyřešit?

Takže se ptám: Proč to nemůže být podle R.L.? Proč nemůže mít pravdu občan a občanské sdružení? Máme ve státě málo takových případů, kdy ochránci životního prostředí dosáhli svého?

Jenomže, co potom, když se stavba zakáže. Bude se moci aspoň na tom zničeném náměstí opravit drolící se asfalt, se kterým by si neměly (podle pravidel týkajících se lidí) děti hrát? (Byl jsem svědkem takové situace.) Máme nebo nemáme povinnost chránit lidské bytosti před úrazem, který jim hrozí, když se pohybují po náměstí (někteří o berlích, někteří o holi, někteří na vozíku)? Myslí na to R.L., když záměrně blokuje postup stavebního řízení?
A co v opačném případě, kdy zase to město zúřaduje tak, že i další závěr bude takový, že veverkám a rorýsům stavba nebude vadit (dle dalšího odborného posudku). Vypadne potom z rukávu R.L. další trumf? Možná se dozvíme, že večer se tam vyskytují vzácní komáři (v Karviné se objevila vážka), které by rekonstrukce náměstí zabila.

Obrat (peripetie)?
Rozhořčení této miniskupinky orlovských občanů je v podstatě pochopitelné: oni si myslí, že jsou schopni rozpoznat, zda se o věci jedná ve shodě s dobrém nebo zlem, a podle toho se i rozhodují. Město samozřejmě je nápomocno zlu, Orlovák dobru (abychom si to nepopletli).
Tady může jít pravděpodobně o důsledek omezené etikality (schopnost rozeznat etické zásady a chovat se podle nich). Za určitých okolností lidé nastartují (rozuměj: podvědomě) kognitivní procesy, které zkreslí jejich uvažování: neuvědomí si, že jednali způsobem, jejž by u jiných (nebo po zralejší úvaze) při plném vědomí odsoudili. Jestliže ne všichni, tak mnozí z nich jsou postiženi „motivační slepotou", kdy okamžité pokušení (my jim to ukážeme!!!) dokáže prakticky vždy nepozorovaně ale efektivně zablokovat i ty nejušlechtilejší úmysly (citace harvardského vědce Max Bazermana).

Dovolím si o tom takto spekulovat, protože mám dojem, že veřejnost v Orlové (tedy její naprostá většina, dokonce i těch, kteří mají R.L. za souseda) má v tomto jasno.
Článek byl přečten 2447×, komentářů (5) nových (5)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik