Náhradní banner

Letňák, areál pro všechny (ale i pro koně?)

8. 6. 2012;

Tak se jmenuje (část titulku mimo závorku) projekt města a domu kultury, který zahrnuje rekonstrukci areálu letního kina a jeho proměnu na kulturně-relaxační místo pro všechny obyvatele Orlové.
Na čtvrtek 7. 6. 2012 byli (tito všichni) obyvatelé města pozváni na veřejné setkání, kde každý mohl sdělit své návrhy na další využití celého areálu. Pozvánky (nejen papírové) byly mezi orlovskou veřejnost „rozhozené“ s maximální intenzitou (internet, maily, plakáty, televize, snad i rozhlas), přesto účast na akci nebyla masová. Dokonce si myslím, že počet organizátorů (včetně hostů z Nadace OKD a zástupce města) byl jen o málo menší než počet účastníků. Nicméně výsledek, ke kterému - tato asi 20 členná reprezentace občanské veřejnosti – dospěla, je zcela konkrétní a myslím si, že i dobrý. Samozřejmě, že při takto pojaté akci nebylo možné očekávat nějakou debatu vedoucí jedním směrem, takže zazněly návrhy a nápady, jak se říká „každá ves, jiný pes“ (viz reportáž níže). Takže v jedné chvíli jsem se už nedokázal udržet a píchl do vosího hnízda, které představovala nejpočetnější skupina přítomných (viz dále):ta těžba uhlí pod Výhodou už by měla začít, aby OKD mělo na ty vaše nápady dost peněz!
Stojí za zaznamenání, že akce byla připravena perfektně. Část, kterou vedli zástupci nadace OKD - (a předpokládám, že budou v tomto duchu pokračovat) byla profesionálně řízena, nasazení osazenstva Domu kultury bylo pozoruhodné a nezvykle akční.
Pro zvědavce, kteří by chtěli vědět, kdo z našich spoluobčanů je veřejně dobrovolně aktivní, sděluji, že do burzy nápadů přispěly především tři „občanské gangy“.
Nejpočetnější a nejhlasitější se projevoval SENIOR klub (podle jejich téměř agresivního pojetí sdělování svých nápadů jsem pochopil, proč mezi těmi ženami nebyl jediný muž) a to pod heslem: taneček 1x měsíčně nestačí.
Mladší generaci zastupovala (smíšená) delegace Futry (Nizkoprahového zařízení pro děti a mládež), která např. navrhovala (seniorům asi dosti vzdálenou) graffiti stěnu.
Za orlovské děti se debaty zúčastnili mladící (ale již s občanským průkazem) z Dětského parlamentu. Z jejich návrhů lze uvést zajistit možnost fungování malých divadélních forem.
Stržen valící se řekou nápadů, měl jsem i já ještě dva: vodotrysk byl přijat jakžtakž, ale zřídit odpočívadlo pro koně bylo přijato s neskrývaným posměchem. Jenže… v průběhu tohoto workshopu Sídliště žije, do areálu přijela návštěva na koni a ukázalo se, že můj nápad zase až tak scestný nebyl.
Agitka: Pozvánka: Reportáž Do diskuse přispěli i další jednotlivci, ale pokud jsem si všiml, tak špekáčky si sebou přinesly jenom seniorky.
Článek byl přečten 1998×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik