Náhradní banner

Na stavbě

17. 5. 2012;

Ten, kdo nemusí do naší nemocnice (a jezdí autem) ani neví, jaké to tam teď složité a nebezpečné ( na parkovišti ) je. Nevím ani, jestli někde jsou výstražné cedule (dopravní značky), typu POZOR! TADY SE PRACUJE, POHYB STAVEBNÍCH VOZIDEL apod., protože jsem musel dávat pozor, abych se s některým stavebním vozidlem nesetkal.
Doprava v době výstavby
Vlastní stavba vyžaduje odvoz zemin a dopravu stavebního materiálu. Tyto materiály budou dovezeny po stávajících komunikacích. Dopravní náročnost této přepravy odpovídá běžným požadavkům na zabezpečení stavby obdobného rozsahu v území. Bude pro vlastní provedení stavby zpracován plán organizace výstavby s ohledem na dopravní zabezpečení stavby, neboť doprava stavby bude přímo navazovat na stávající dopravní obslužnost území a může znamenat významný negativní impakt pokud nebude řešení stavební dopravy odpovídat požadavkům na zabezpečení dopravní obslužnosti předmětného území.

(to byla citace z archivu slibů)

Chápu, že po dobu stavby jiné možnosti nejsou, ale… předpokládám, že nějaký dozor již funguje. Doporučuji v každém případě, abyste svá auta zaparkovali (jenomže míst je žalostně málo) opatrně, protože, jak je vidět z obrázků, možnost “otření se“ o vašeho miláčka je dost velká.
Článek byl přečten 1982×, komentářů (2) nových (2)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik