Náhradní banner

Diskuse ke článku Proprietární uzamčení aneb opět o SMO

7. 9. 2017 23.03; X Man
Tady by bylo na místě se poptat lidí z domu č. 921 na Okružní ulici, jaké mají s tím odtrháváním od SMO co se týče vytápění, zkušenosti.Ale pan Moudrý o tom asi rád pomlčí a SMO taky a město jakbysmet.
16. 9. 2017 19.32; Moudrý
Jsem správcem domu 921, který se již 2 roky snaží odpojit od SMO a s radostí komunikuje se stavebním úřadem, který nezištně se snahou mu vlastní konzultuje svoje kroky s městským úřadem, kterému kupodivu patří a.s. SMO. Proč 2 roky?? Jednak jsme začali s projektem na tepelné čerpadla (dále TČ) umístěná v suterénu domu. Prvním problémem bylo přerušení stavebního řízení za strany stavebního úřadu (dále SÚ) který požadoval důkladnější řešení statiky ohledně výřezů otvorů v nosné zdi protože se jedná o TĆ vzduch – voda. Při tomto nás upozornil projektant na skutečnost, že terén kolem domu je příliš vysoko, otvory by byly utopeny a museli bychom vybudovat tzv. anglické dvorky. Ale na pozemku, které nepatří domu, ale městu Orlová. Abychom se vyhnuli tomuto předpokládanému střetu s následným zamítnutím, jsme změnili projekt na umístění TĆ na střechu domu. Tímto řešením bychom zamezili případným pozemkovým střetům s městem Orlová, nepřesáhli jsme půdorys domu. Jelikož je dům poměrně rozsáhlý (12 n.p. a 60 btj.
16. 9. 2017 19.34; Moudrý
Počítali jsme s možností požádat SMO o bivalenci k čerpadlům (pomocný či 6 zdroj tepla). O toto jsme požádali, s připomínkováním projektu. Po dlouhé době mlčení, kterou SMO zřejmě nevěnovalo dostatečnou pozornost, co se po ní vlastně požaduje, nám po 3 měsících v lednu 2017 odpověděla záporně. Zřejmě se mezitím ujistili o nemožnosti získat na toto řešení z ČEZu dostatečnou přípojku (cca 120 Amp). Jelikož jsme v minulosti měli namontované soláry na střeše domu s plynovým dohřevem, využili jsme této skutečnosti k vytvoření bivalence plynovýma kotlema. Takto jsme přepracovali projekty, vyřídili všechny souhlasné stanoviska, které ke stavebnímu úřadu musíte doložit. Samozřejmě jsme počítali s problémy okolo SMO a s jeho vlastníkem městem Orlová.
16. 9. 2017 19.35; Moudrý
Podání žádosti o stavební povolení (25.6.2017.) nám SÚ po 30 dnech řízení přerušil s žádostí o doplnění – dohoda s SMO (i přesto, že jednou SMO odmítla, viz dopis z ledna 2017.) stanovisko životního prostředí (si o tom, že TČ je opravdu zdroj přírodu neznečišťující) dále novinku „novela zákona o ochraně ovzduší“ udělat ekonomickou výhodnost nového zdroje oproti SMO. My na prvopočátku navštívili stejný dům v Ostravě na ul. Petruškova v Ostravě Zábřehu. Tam čerpadla instalovali v roce 2014 a fungují s polovičními náklady oproti předcházejícímu dodavateli CZT. Je to prostě hra úřadů s obyvateli. Legislativa není zásadně proti odpojení, ale je v ní mnoho prvků zdržující celý proces. Hlavním důvodem, kromě úspory financí za topení a TUV, je nezávislost domu na cenovém diktátu dodavatelů tepla. Oni mají vše posvěceno ERU nicméně občas když vidíme neekonomické ztráty tepla v podobě roztátého sněhu v místech vedení potrubí…
16. 9. 2017 19.36; Moudrý
Navíc se šíří zvěsti o konci elektrárny Dětmarovice a politici již řeší čím nahradit dodávané teplo. Padají návrhy na blokové kotelny na plyn uvnitř sídlišť. Ale to přece mohou jednotlivé domy taky a ztráty minimalizovat mezi svým sklepem a posledním bytem
TOPlist Zpět - Orloviny - Článek - Seznam rubrik